1 Spójrz bez strachu na rzecz budzącą strach, a ta straszność [sama] zniknie.