'Filozof konfucjański Zhu Xi

Tagi: Filozofia Konfucjanizm

Wyszukaj w portalu:  

W czasach, gdy Konfucjusz stworzył zasady idealnego systemu społecznego, zwanego na jego cześć Konfucjanizmem, brakło w cywilizacji chińskiej opartego na wartościach duchowych systemu religijnego. Istniał oczywiście animizm, kult przodków, a także rozbudowane i coraz bardziej skomplikowane systemy interpretacji zawartości Księgi przemian.

Jednak system konfucjański, który w czasach dynastii Han zyskał rangę oficjalnej ideologii cesarstwa, nie zawierał w sobie odpowiedzi na wiele pytań metafizycznych i kosmologicznych. Tą lukę wypełnił taoizm, ale przede wszystkim zaimportowany do Chin buddyzm. Ich wpływ szybko okrzepł i znalazł trwałe miejsce w chińskim systemie wartości.

-charbox-

Tysiąc lat po Konfucjuszu, w czasach Dynastii Song, filozof Zhu Xi uzupełnił braki tradycyjnego konfucjanizmu. Zhu Xi pracował nad swoją reinterpretacją konfucjanizmu w Akademia Jaskini Białego Jelenia (Báilùdòng Shūyuàn, 白鹿洞书院), umiejscowionej w regionie gór Lu (Lúshān 廬山), obecnie prowincja Jiangxi.

Zhu Xi przejrzał wszystkie dzieła klasyczne i dokonał ich skrupulatnej analizy. Praca ta pozwoliła mu na zidentyfikowania źródła wszystkich rzeczy, którym była zasada uniwersalna(li,理; także zasada racjonalna, prawo, forma), manifestująca się w działaniu siły życiowej (qi, 氣), podtrzymującej procesy istnienia i życia przez zmianę cyklów Yin i Yang. Źródłem li miała być najwyższa jedność taiji (taiji,太极, także najwyższa ostateczność), czyli stan wszechświata w którym doszło do podziału na Yin i Yang.

Interpretacja Zhu Xi była w istocie sprytnym włączeniem kosmologii taoistycznej w ramy konfucjanizmu, który tak wzbogacony nie musiał już obawiać się spadku popularności powodowanego brakiem łączności z najważniejszymi prądami chińskiej kosmologii.

W istotach ludzkich zasada uniwersalna jest przyrodzoną zasadą moralną, której poziom określa osiąganą przez jednostkę pozycję społeczną. Według takiej interpretacji mądrość i zdobywanie wiedzy nie jest zastrzeżone do wybranej elity - są one czymś możliwym do osiągnięcia przez każdego człowieka.

Jeśli zaś tak się rzeczy mają, należy każdemu umożliwić kultywowanie własnej osoby poprzez proces odpowiedniej socjalizacji i kształcenia w myśl konfucjańskich pięciu relacji (wulun 五倫).

Początkowo oczywiście system stworzony przez Zhu Xi spotkał się z oporem, wkrótce jednak dostrzeżono jego zalety. Wybrano cztery klasyczne dzieła konfucjańskie ze starożytności, opatrzono odpowiednimi przypisami. Dzieła te stały się tzw. Czteroksięgiem konfucjańskim. Z czasem, już za panowania kolejnej dynastii Yuan, czteroksiąg stał się podstawową wykładnią konfucjanizmu, a jego znajomość była wymagana do zdania egzaminów urzędniczych.

ccc bbb

Bibliografia i źródła wiedzy

Artykuł nie ma zadeklarowanych źródeł.

Warto przeczytać

Powiązane postacie i rzeczy:

Spodobał ci się artykuł? Polub go lub polub Chiny.pl na Facebooku:

Reklama

A jeśli masz jakieś uwagi, napisz komentarz poniżej

Song

Artykuły z tego samego okresu historycznego: 6

Sędzia Bao gong

Sędzia Bao gong

Sędzia Bao Zheng znany jest powszechnie jako książę Bao - Baogong. Był to urzędnik żyjący w czasach Dynastii Song, który został "kanonizowany" i stał się dla Chińczyków synonimem prawości i sprawiedliwości.

Życie w epoce Song cz. 1

Życie w epoce Song cz. 1

Chińska metoda zarządzania i rządzenia w wielu aspektach różni się od tej wykształconej w średniowiecznej Europie. Pierwszą i najważniejszą różnicą jest to, że w Chinach epoki Song nie ma rozróżnienia na wsi i miast. Ten sam administrator został regulujące zarówno miasta i wsie wokół niego. W Europie, miasto miało odrębną administrację - burmistrza i radę miasta.

Su Shi

Su Shi

Urodził się w Meishan, blisko góry Emei (współcześnie prowincja Sichuan). Jego brat Su Zhe (蘇辙) i ojciec Su Xun (蘇洵) byli słynnymi erudytami (mandarynami). Początkowo pobierał edukację w lokalnej szkole, nauczany przez taoistycznego kapłana. Później jego wychowaniem i edukacją zajęła się jego matka. Su ożenił się w wieku 17 lat.

Dynastia Song

Dynastia Song

Dynastię Song ustanowił generał Zhao Kuangyin. Stolicą swojego scentralizowanego imperium ustanowił miasto Bianjing, obecnie Kaifeng. Powstanie dynastii Song zakończyło okres rozbicia politycznego Państwa Środka zwanego Okresem Pięciu Dynastii i Dziesięciu Królestw.

Poezja Ci czasów dynastii Song

Poezja Ci czasów dynastii Song

Wiersze epoki Song to rodzaj poezji, który zaczął rozwijać się w środkowym okresie panowania wcześniejszej dynastii Tang. Szczyt rozwoju tej formy miał miejsce w czasie panowania dynastii Song.

'Filozof konfucjański Zhu Xi

'Filozof konfucjański Zhu Xi

W czasach, gdy Konfucjusz stworzył zasady idealnego systemu społecznego, zwanego na jego cześć Konfucjanizmem, brakło w cywilizacji chińskiej opartego na wartościach duchowych systemu religijnego. Istniał oczywiście animizm, kult przodków, a także rozbudowane i coraz bardziej skomplikowane systemy interpretacji zawartości Księgi przemian.

Powiązane artykuły: 3