Przeglądaj tematy

Widzisz artykuły i ciekawostki na temat...

systemy myślowe, filozofie i kosmologia chińska

Ilość znalezionych artykuły: 17 i ciekawostek 14

Artykuły

http://chiny.pl

Księga przemian

To jeden z najstarszych tekstów klasycznych; w starożytnych Chinach. Księga służyła do wróżb potrzebnych do organizowania życia społecznego i sprawowania władzy.

czytaj dalej...


Publikacja: 7 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 1
topics
http://chiny.pl

Sto szkół

Za czasów Dynastii Zhou, elity rządzące dzierżyły monopol na władzę i były w stanie decydować czym była kultura wyższa i klasa urzędnicza. Wraz ze zmianami okresu Walczących Królestw na czele społeczeństwa pojawiła się nowa klasa uczonych (士人, shìrén). Uczeni ci tworzyli rozmaite szkoły myśli, z których każda oferowała usługi w dziedzinie doradztwa, w nadziei zyskania wpływów i pozycji na dworach władców. Z nich wykształciło się „Sto Szkół Myśli”, promujących rozwój usystematyzowanego nauczania.

czytaj dalej...


Publikacja: 7 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Konfucjusz, Dialogi konfucjańskie

to twórca fundamentów systemu społecznego, który kwitł i rozwijał się w chinach przez ponad dwa tysiące lat. Konfucjanizm wczesny, a potem konfucjanizm synkretyczny epoki Han i neokonfucjanizm XI–XIII wieku stały się integralną częścią mentalności mieszkańców Państwa środka i przeniknęły także do krajów sąsiednich.

czytaj dalej...


Publikacja: 16 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Mencjusz (Meng Zi)

Mencjusz twierdził, że natura człowieka jest dobra (xing ben shan 性本善), jednak należy ją pielęgnować i rozwijać. Człowiek wg tej teorii jest z natury dobry, podstawy cnót moralnych mają charakter wrodzony, ale – znowu – należy ich strzec i rozwijać.

czytaj dalej...


Publikacja: 14 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Buddyzm

Buddyzm jest nietypową religią w tym sensie, że większość jego odłamów nie wymaga wiary w bogów (aczkolwiek podobnie jak agnostycyzm nie twierdzi też, że bogów nie ma). Wiara w cokolwiek jest istotna tylko, o ile pomaga w osiągnięciu oświecenia. Ważniejsze jest wykazywanie współczucia w stosunku do innych czujących istot (nie tylko ludzi).

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Trzy doktryny i dziewięć nurtów

Wszystkie główne (najistotniejsze) prądy filozoficzne i myślowe istniejące w cywilizacji chińskiej.

czytaj dalej...


Publikacja: 5 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Czteroksiąg konfucjański

Czteroksiąg konfucjański to cztery księgi uznawane za fundament ideologi i systemu społecznego, który nazywamy konfucjanizmem. Czasami jednak słyszymy o pięcioksięgu albo innych liczbach ksiąg. Jest tak dlatego, że w różnych epokach i miejscach do zbioru klasyków włączano też inne dzieła. Sprawa była o tyle istotna, że księgi te stanowiły materiał do egzaminów cesarskich, do których zdania należało wyuczyć się treści ksiąg na pamięć.

czytaj dalej...


Publikacja: 9 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Taoizm

Taoizm jako filozofia to jeden z dwóch najsilniejszych i najbardziej wpływowych kierunków myśli chińskiej. Jego zapoczątkowanie przypisuje się Laozi (Mistrz Lao, czy też Stary Mistrz). Taoizm koncentrował się bardziej na osobie w kontekście i otoczeniu świata naturalnego, niż społecznego. Dążeniem Taoistów było więc życie jednostki i jej dostosowanie do rytmu świata naturalnego – podążanie Drogą (chiń. Dao; Tao) wszechświata i życie w harmonii.

czytaj dalej...


Publikacja: 5 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Filozof taoistyczny Zhuangzi

Zhuang Zi to najbardziej wpływowy filozof taoizmu.

czytaj dalej...


Publikacja: 10 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 1
topics
http://chiny.pl

Podróż na zachód mnicha Xuanzang

Xuanzang porzucił normalne życie, został mnichem i szybko opanował klasyczne pisma buddyjskie. Zauważył przy tym, że zawierały one mnóstwo błędów w tłumaczeniu. Postanowił zatem udać się w podróż do Indii do Tianzhu, jak zwano wtedy Półwysep Indyjski.

czytaj dalej...


Publikacja: 9 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Pięć Kanonów Konfucjanizmu

Jest to pięć dzieł będących podstawą nauki Konfucjanizmu. W różnych epokach tworzono nowe zestawy dodając lub ujmując księgi uznawane za najistotniejsze. Księga pieśni to księga z najstarszymi tekstami starożytności. Jest to antologia najstarszej poezji chińskiej. Jej stworzenie przypisuje się Konfucjuszowi. Zbiór zawiera 305 utworów (oraz 6 samych tytułów zaginionych pieśni), które dzielą się na 160 pieśni ludowych, 74 pieśni okolicznościowych (śpiewanych w czasie rytuałów nadwornych), 40 hymnów i pieśni pochwalnych wobec przodków, bogów lub cesarza.

czytaj dalej...


Publikacja: 9 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Pięć cnót konfucjańskich, konfucjanizm

Cnota ren dotyczy stosunku miedzy jednym a drugim człowiekiem. Ren na język polski można przetłumaczyć jako dobroć, humanitaryzm. Na angielski tłumaczy się najczęściej jako benevolence Należy dobrze (opiekuńczo, troskliwie) traktować człowieka, szanować jego godność i okazywać szacunek w życiu codziennym.

czytaj dalej...


Publikacja: 9 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics

Publikacja: 9 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Słynni filozofowie i myśliciele chińscy

Wybrani słynni myśliciele i filozofowie. Najważniejszy z nich to Konfucjusz. To twórca fundamentów systemu społecznego znanego jako konfucjanizm to twórca fundamentów systemu społecznego, który kwitł i rozwijał się w chinach przez ponad dwa tysiące lat.

czytaj dalej...


Publikacja: 9 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Konfucjanizm i Dialogi konfucjańskie

Jedną z naczelnych koncepcji konfucjanizmu jest Rytuał (li 禮). Stanowi on spójny i szczegółowy wzorzec postępowania obejmujący wszystkie aspekty życia społecznego i relacji między ludźmi. Sankcjonuje role i praktyki społeczne, przez co przyczynia się do ustanowienia powszechnej harmonii. Jednym z elementów tej harmonii były merytokratyczny system awansu społecznego, zastępujący szlachectwo krwi szlachectwem pielęgnowanej nauką doskonałości moralnej wyznaczanej przestrzeganiem cnót.

czytaj dalej...


Publikacja: 8 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Fengshui - niewidzialne siły w architekturze

W ostatnich dekadach, słowo Feng Shui zrobiło w krajach Zachodu wielką karierę. Choć dla Chińczyków jest to jeden z nieodłącznych elementów życia od tysiącleci, to dopiero w roku 1960 po raz pierwszy Europie i Stanom Zjednoczonym zostało przedstawione zagadnienie Fengshui przez mistrzów i ich uczniów tej nauki, którzy w czasie Rewolucji Kulturalnej w Chinach ratując bezcenne książki przez zniszczeniem emigrowali do Hongkongu czy na Tajwan.

czytaj dalej...


Publikacja: 15 lat temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics
http://chiny.pl

Wpływy konfucjanizmu i innych systemów myślowych na sztukę chińską

Konfucjanizm to system myśli, który ma największy, przemożny wpływ na Chińską kulturę. Ale na sam konfucjanizm wpływały inne, zewnętrzne idee i koncepcje.

czytaj dalej...


Publikacja: 3 lata temu
Komentarzy: 0
Polubienia 0
topics

Ciekawostki

孫子, właśc. 孫武 Pinyin: Sun Zi, Sun Wu Sun Zi


Autor najsłynniejszego traktatu wojskowego w historii Chin i świata.

Imię Suna: Sun Zi (czyt. Sun dzy) to Mistrz Sun, czyli tytuł honorowy nadany w uznaniu jego zasług. W literaturze anglosaskiej stosuje się zapis Sun Tzu, Sun Tze. Pełne imię to Sun Wu (czyt. Sun Łu), co jest nawiskiem rodowym i oficjalnym imieniem mistrza.

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics

孔子, 孔夫子 Pinyin: Kǒng Zǐ, Kǒng Fūzǐ Konfucjusz


twórca fundamentów systemu społecznego znanego jako konfucjanizm

to twórca fundamentów systemu społecznego, który kwitł i rozwijał się w chinach przez ponad dwa tysiące lat. Konfucjanizm wczesny, a potem konfucjanizm synkretyczny epoki han i neokonfucjanizm XI–XIII wieku stały się integralną częścią mentalności mieszkańców Państwa środka i przeniknęły także do krajów sąsiednich.

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics
AAA  To jeden z najważniejszych interpretatorów nauk Konfucjusza

孟子 Pinyin: Meng Zi Mencjusz


To jeden z najważniejszych interpretatorów nauk Konfucjusza

Mencjusz żył u schyłku Okresu Walczących Królestw. Powszechnie znany jako Mencjusz, w Chinach nazywany mistrzem Meng.

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics
AAA Przez wielu uważany za najsłynniejszego  filozofa taoistycznego.

莊子 Pinyin: Zhuang Zi Zhuang Zi


Przez wielu uważany za najsłynniejszego filozofa taoistycznego.

Jego pełne imię to Zhuang Zhou (莊周); w literaturze anglojęzycznej jako Chuang Tzu.

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 1
topics
AAA Zwany też jako Mistrz Han Fei (Han Fei Zi).

韓非 Pinyin: Hán Fēi Mistrz Han Fei


Zwany też jako Mistrz Han Fei (Han Fei Zi).

Założyciel szkoły legizmu

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics
AAA

玄奘 Pinyin: Xuánzàng Mnich Xuanzang


Mnich Xuanzang

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics
AAA Filozof uznawany za twórcę neokonfucjanizmu

朱熹 Pinyin: Zhū Xī Zhu Xi


Filozof uznawany za twórcę neokonfucjanizmu

znany także jako Miztrz Zhu (朱子, Zhū Zǐ),

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics
AAA Filozof który przeciwstawił się „wnikaniu w naturę rzeczy” filozofa Zhu Xi.

王陽明 Pinyin: Wáng Yángmíng Wang Yangming


Wang Yangming

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics

易經 Pinyin: Yijing Księga przemian


To jeden z najstarszych tekstów klasycznych; w starożytnych Chinach. Księga służyła do wróżb potrzebnych do organizowania życia społecznego i sprawowa

warianty pisowni: I Cing, I Ching I Ging, I Jing, Yi Ching, Yi King

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics

諸子百家 Pinyin: zhūzǐbǎijiā Sto szkół


Szkoły filozofii i metod działania powstające za czasów panowania dynastii Zhou.

Dosłownie: sto szkół myślicieli/filozofów; dwa pierwsze i dwa ostatnie znaki użyte samodzielnie również odnoszą się do „stu szkół”.

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics

百家爭鳴 Pinyin: bǎijiāzhēngmíng Debata/dyskurs stu szkół


Swobodny rozkwit aktywności intelektualnej w Okresie Walczących Królestw

Sto szkół rozkwitło w latach 770 do 221 r. p.n.e. Był to okres burzliwego rozwoju kultury i myśli chińskiej. Działo się to wszystko w trakcie pełnego wojen i chaosu okresu Walczących Królestw i Epoki Wiosen i Jesieni (Chunqiu, 春秋; Zhanguo 戰國時代). Był to okres zwany Złotą Erą Chińskiej Filozofii – głównie z tej przyczyny, że zwolennicy różnych poglądów mogli swobodnie je głosić i rozpowszechniać.

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics

三教九流 Pinyin: sānjiàojiǔliú Trzy doktryny i dziewięć nurtów


Trzy doktryny i dziewięć nurtów

Najważniejsze systemy myślowe Kraju Środka

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics

陰陽家 Pinyin: Yīnyángjiā Szkoła Yin-Yang, in. Naturaliści


Szkoła Yin-Yang - jedna ze szkół myśli działająca w okresie Walczących Królesw

Szkoła Naturalistów powstała w okresie Walczących Królestw. Jej zwolennicy usiłowali wyjaśnić naturę wszechświata za pomocą pięciu podstawowych i często przeciwstawnych sobie czynników występujących w naturze. Było to Yin (reprezentujące koncepcje takie jak ciemne, pasywne, kobiecość, siły negatywne) oraz Yang (jasne, męskie, siły pozytywne) oraz pięć żywiołów, czy też pierwiastków: woda, ogień, drewno, metal i ziemia.

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics

墨家 Pinyin: Mòjiā Moizm (Mohizm), Motizm, Moiści


Mohiści jako pierwsi tworzyli spójne i usystematyzowane teorie oparte na logice i pojęciu sprawdzalności.

Ten kierunek filozofii został zapoczątkowany przez Mo Di, zwanego też Mistrzem Mo. Mohiści jako pierwsi tworzyli spójne i usystematyzowane teorie oparte na logice i pojęciu sprawdzalności. Choć w okresie istnienia „Stu szkół” kierunek rozwijał się żywo, to nie przetrwał on poza okres panowania dynastii Qin.

Karta ciekawostki Przeczytaj powiązany artykuł


Polubienia 0
topics

Wszystkie tematy:

Ilość artykułów: 68

dawna i nowsza historia Chin - bitwy, wydarzenia, postacie

Ilość artykułów: 22

obyczaje, język i inne aspekty życia Chińczyków

Ilość artykułów: 13

nauka języka chińskiego

Ilość artykułów: 6

chińskie przysłowia, piękne myśli, powiedzenia i chińskie idiomy

Ilość artykułów: 13

chińska literatura dawna i współczesna

Ilość artykułów: 10

cywilizacja materialna Chin

Ilość artykułów: 17

systemy myślowe, filozofie i kosmologia chińska

Ilość artykułów: 4

chińskie księgi kanoniczne i dzieła starożytne

Ilość artykułów: 0

Artykuły na temat Chin, języka chińskiego i kultury chińskiej

Ilość artykułów: 12

słynni chińczycy - chińscy poeci, władcy, naukowcy, myśliciele

Ilość artykułów: 8

chińska duchowość i religijność

Ilość artykułów: 2

technologie i nauka rozwijana przez Chińczyków

Ilość artykułów: 7

chińskie wynalazki i technologie

Ilość artykułów: 15

chińskie zwyczaje, przesądy, festiwale, święta i obrzędy

Ilość artykułów: 10

chiński cesarz, król, książę udzielny lub watażka chiński

Ilość artykułów: 20

chińska dynastia historyczna

Ilość artykułów: 7

Chińska sztuka wojenna i historia militarna

Ilość artykułów: 7

chińska sztuka - malarstwo,rzeźba,etc

Ilość artykułów: 3

Malarstwo chińskie

Ilość artykułów: 26

Słynne wojny, bitwy i rewolty w historii Chin

Ilość artykułów: 8

Budowle i architektura historyczna i chińskich mniejszości

Ilość artykułów: 16

Najstarsze chińskie tradycje i ich wpływ

Ilość artykułów: 5

Chińskie tradycje, zwyczaje i obyczaje

Ilość artykułów: 2

jak żyli Chińczycy dawniej i dziś

Ilość artykułów: 2

Chińska sztuka kaligrafii

Ilość artykułów: 11

Chińska filozofia i systemy myślowe

Ilość artykułów: 2

Chińskie historyczne systemy społeczne

Ilość artykułów: 8

system społeczny będący fundamentem chińskiej cywilizacji

Ilość artykułów: 13

Materialne produkty i wynalazki cywilizacji chińskiej

Ilość artykułów: 2

Chińska kuchnia pełna niespodzianek - potrawy i napoje

Ilość artykułów: 6

Ciekawe miejsca, które warto zobaczyć w Chinach

Ilość artykułów: 2

Ważna lub historyczna budowla lub miejsce w Chinach

Ilość artykułów: 3

Chińskie wierzenia i religie Państwa Środka

Ilość artykułów: 2

Chińska muzyka i instrumenty muzyczne

Ilość artykułów: 3

System edukacyjny historycznych Chin

Ilość artykułów: 6

czasy neolityczne i legendarne cywilizacji chińskiej

Ilość artykułów: 3

Chińskie ludy i ośrodki cywilizacji w czasach neolitycznych

Ilość artykułów: 6

Kontakty Chin z innymi cywilizacjami

Ilość artykułów: 10

Poeci i ich dzieła

Ilość artykułów: 4

Budowa infrastruktury gospodarczej, wymiana handlowa i produkcja żywności

Ilość artykułów: 0

Książki sinologiczne, którymi warto się zainteresować

Kup książki twórców Chiny.pl

Chińska sztuka wojny i stosowania forteli. Podstępy wojenne i historyczne bitwy - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych —— ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli. Historia i kultura Chin w przykładach - Piotr Plebaniak
Piotr Plebaniak
Starożytna mądrość chińska

Piękny prezent Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Fragmenty Kup (też e-book)
Piękne chińskie sentencje, chińskie przysłowia i piękne myśli.Mandaryni, chińska poezja i ludzie czynu. Złoty wiek chińskiej filozofii - Piotr Plebaniak Już w 2019
Piotr Plebaniak
Drogi wędrownych doradców

Piękny prezent Zbiór 81 maksym o chińskich mandarynach, ich dziełach, ideach i duszach: o artystach, poetach i o ludziach czynu

Fragmenty Powiadom
Piękne opowieści, legendy, baśnie i anegdoty historyczne Już w 2019
Elżbieta Migdał, Piotr Plebaniak
Opowieści z dawnych Chin

Piękny prezent Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści, legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka

Fragmenty Powiadom