Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

不敢告勞

bù gǎn gào láo

nie narzekać na ciężką pracę

not complain of hard work

不敢苟同

bù gǎn gǒu tóng

błagać o coś innego; za bardzo zły żeby zaakceptować

beg to differ; too bad to be accepted

不敢問津

bù gǎn wèn jīn

nie ośmielać się pytać (o ceny lub sytuację); prosić o pokierowanie w nowej sytuacji; pytać w którym iść kierunku

not dare make inquiries (as about prices or the situation); ask for guidance in a new field of endeavor; ask in which direction to go

不敢越雷池一步

bù gǎn yuè léi chí yī bù

nie ośmielać się przekroczyć zakazów

not dare to transgress the bounds

不共戴天

bù gòng dài tiān

absolutnie niereformowalny

absolutely irreconcilable

不苟言笑

bù gǒu yán xiào

poważny w mowie i manierach; małomówny

serious in speech and manner reticent; taciturn

不顧大局

bù gù dà jú

ignorować ogólną sytuację

disregard the overall situation

不顧死活

bù gù sǐ huó

działać w pośpiechu; lekkomyślny i brawurowy

be rash; foolhardy

不顧一切

bù gù yī qiè

nie zważając na nic

regardless of everything

不關緊要

bù guān jǐn yào

ignorować kluczowe aspekty

ignore crucial issues

不關痛癢

bù guān tòng yǎng

bez znaczenia; nieważny

of no concern-significance of no consequence; immaterial

不管三七二十一

bù guǎn sān qī èr shí yī

nie dowierzać; kol. jakakolwiek jest prawdziwa historia o...

pay no heed to ?coll.? whatever it is true story of a

不合時宜

bù hé shí yí

w niewłaściwym czasie

untimely

不慌不忙

bù huāng bù máng

swobodnie, bez nerwów

leisurely, composedly

不急之務

bù jí zhī wù

sprawa niezbyt pilna

a matter of no great urgency

不計其數

bù jì qí shù

niezliczone

countless; innumerable

不見天日

bù jiàn tiān rì

cierpieć ucisk pod mrocznymi rządami

suffering oppression under dark rule

不教而誅

bù jiào ér zhū

ukarać bez uprzedzenia

punish without prior warning

不矜不伐

bù jīn bù fá

ani nie okazywać arogancji, ani piać pieśni na własną cześć

neither show arrogance nor sing one's own praise

不今不古

bù jīn bù gǔ

ani nowoczesny ani antyczny (sarkast. uwaga o pedancie)

neither modern nor ancient (sarcastic reference to a pedant)

不矜細行

bù jīn xì xíng

nie zwracać uwagi na małe sprawy

pay no attention to small matters

不進則退

bù jìn zé tuì

Idź naprzód, albo zostaniesz w tyle.

Move forward, or you will fall behind.

不經一事,不長一智

bù jīng yī shì bù zhǎng yī zhì

jeśli nie doświadczysz się na jakiej sprawie, nie zyskasz mądrości i doświadczenia

不咎既往

bù jiù jì wǎng

nie wracajmy już do przeszłości

let bygones be bygones

不覺技癢

bù jué jì yǎng

nie móc powstrzymać się od popisania swoimi zdolnościami

cannot suppress the desire to show off one's ability-skill

不堪一擊

bù kān yī jī

zapaść się po pierwszym uderzeniu

collapse at the first blow

不堪造就

bù kān zào jiù

nie rokujący że da się wyszkolić; nie obiecujący

untrainable; unpromising

不刊之論

bù kān zhī lùn

niepodważalne twierdzenie, aksjomat, niezmienna prawda

an unalterable statement; axiom; unalterable truth

不看僧面看佛面

bù kàn sēng miàn kàn fó miàn

nie patrzeć na twarz mnicha, tylko na oblicze Buddy

不可究詰

bù kě jiū jié

nie móc wytłumaczyć lub zrozumieć dlaczego

cannot explain or find out why

不可名狀

bù kě míng zhuàng

niemożliwy do opisania

indescribable

不可偏廢

bù kě piān fèi

shouldn't one-sidedly dismiss sth.

不可勝言

bù kě shèng yán

niemożliwy do opisania, poza możliwością opisu

inexpressible; beyond description

不可思議

bù kě sī yì

niepojęty; niewiarygodny


Dosłownie: (przeczenie) - można - myśleć - znaczenie

inconceivable; enigma; incredible; unbelievable

不可同日而語

bù kě tóng rì ér yǔ

nie może być wspomniany jednym oddechem

can't be mentioned in the same breath

不可言傳

bù kě yán chuán

nie da się wyrazić w słowach

can not be communicated in words

不可終日

bù kě zhōng rì

być w desperackiej sytuacji; niepokoić się przez cały dzień

be in desperate situation; be anxious throughout the day

不勞而獲

bù láo ér huò

czerpać zysk z trudu innych ludzi

profit by other people's toil

不冷不熱

bù lěng bù rè

być ani zimnym, ani gorącym

be neither hot nor cold

不劣方頭

bù liè fāng tóu

uparty i nieprzyjazny

stubborn and unamiable

不吝指教

bù lìn zhǐ jiào

nie oszczędzaj się w krytykowaniu

don't stint your criticism

不吝珠玉

bù lìn zhū yù

(grzeczn.) proszę o szczere komentarze [mojego występu]

〈court.〉 Please make frank comments (on my performance).

不露圭角

bù lù guī jiǎo

nie popisywać się swoją wiedzą

not show off one's knowledge

不露聲色

bù lù shēng sè

nie okazywać intencji, uczuć itp.

not show feelings-intentions-etc.

不落窠臼

bù luò kē jiù

nie mieć oryginalnego stylu

have an original style

步履維艱

bù lǚ wéi jiān

iść z trudem (arch.); napotkać trudności w czasie pracy

walk with difficulty 〈wr.〉; meet with difficulties in one's work

不蔓不枝

bù màn bù zhī

krótki, zwięzły (o pisaniu)

concise; succinct (of writing)

不名一文

bù míng yī wén

bez grosza

penniless

不謀而合

bù móu ér hé

tak się składa że ma te same poglądy

happen to hold the same views

不能登大雅之堂

bù néng dēng dà yǎ zhī táng

nie może wyrobić sobie właściwego wysublimowanego smaku

不能自拔

bù néng zì bá

nie móc się wyplątać

can't extricate oneself

不偏不黨

bù piān bù dǎng

niestronniczy wobec żadnej strony, sprawiedliwy dla wszystkich

without leaning to one side or the other; fair to all

不平則鳴

bù píng zé míng

niesprawiedliwość wywołuje okrzyki (protestu)

injustice provokes outcries

不破不立

bù può bù lì

nie ma budowania bez niszczenia

no construction without destruction

不欺暗室

bù qī àn shì

być konsekwentnie szczerym (uczciwym) nawet gdy nie ma nikogo dookoła

be scrupulously honest even when there is no one around

不求有功,但求無過

bù qiú yǒu gōng dàn qiú wú guò

nie modlić się o sukces, ale modlić się o nie popełnienie błędu

praying to commit no wrong

不屈不撓

bù qū bù náo

niepoddający się, niemożliwy do okiełznania kontroli

unyielding; indomitable

不染一塵

bù rǎn yī chén

bez skazy; nieskorumpowany; pozostać nieskażony

spotless; incorruptible remain uncontaminated

不如歸去

bù rú guī qù

(wyrażęnie zawodu lub frustracji) lepiej się już wycofać

It's better to retire-quit (expression connoting frustration-disappointment-etc.)

不辱使命

bù rǔ shǐ mìng

z sukcesem wykonać zadanie

have succeeded in carrying out an assignment

不入虎穴,不得虎子

bù rù hǔ xué bù dé hǔ zǐ

Jak liczysz na pochwycenie tygrysich kociąt bez wchodzenia do jamy tygrysa?

?

不入虎穴,焉得虎子

bù rù hǔ xué yān dé hǔ zǐ

Jak liczysz na pochwycenie tygrysich kociąt bez wchodzenia do jamy tygrysa?

?

不僧不俗

bù sēng bù sú

niemożliwy do opisania

nondescript

不衫不履

bù shān bù lǚ

nie brać pod uwagę czyjegoś wyglądu

disregard one's appearance

不甚了了

bù shèn liǎo liǎo

nie do końca coś rozumieć

not quite understand sth.

不生不滅

bù shēng bù miè

bez narodzin i śmierci; stan Nirwany

?Budd.? without birth or death; the state of Nirvana

不失時機

bù shī shí jī

schwytać chwilę, carpe diem

seize the moment

不識好歹

bù shí hǎo dǎi

nie wiedzieć co jest najlepsze dla siebie

not know what's best for one

不識廬山真面目

bù shí lú shān zhēn miàn mù

nie rozpoznać prawdy o osobie bądź sprawie

not rcognize the truth about a person-matter

不識時務

bù shí shí wù

okazać brak zrozumienia dla ducha czasów, nie mieć zdolności osądu rzeczy

show no understanding of the times; lack judgment

不食煙火

bù shí yān huǒ

przestać jeść gotowane jedzenie, żywić się owocami; być nieśmiertelnym

stop eating cooked food; live on fruits; be an immortal

不識之無

bù shí zhī wú

Być anaflabetą, niepiśmiennym


Dosłownie: zhi-wu - to dwa naczęście występujące znaki w piśmie chińskim, zwłaszcza w piśmiennictwie klasycznym

unable to read and write; illiterate

不是冤家不聚頭

bù shì yuān jiā bù jù tóu

jeśli nie są sobie przeznaczeni, nie spotkają się

不腆之儀

bù tiǎn zhī yí

(pokornie) mój mały drobny podarunek

?humb.? (my) small-negligible gift

不同流俗

bù tóng liú sú

inny od powszechnego zwyczaju, wbrew obecnym modom

different from the prevalent custom; against the current fashion

布襪青鞋

bù wà qīng xié

życie pustelnika

the life of a hermit

不忘溝壑

bù wàng gōu hè

być zdeterminowanym aby umrzeć za swój kraj

be determined to die for one's country

不忘故舊

bù wàng gù jiù

nie zapominać starych przyjaciół

forget not old friends

不為五斗米折腰

bù wèi wǔ dǒu mǐ zhé yāo

nie będę poświęcal swoich zasad dla nędznych korzyści materialnych

不文不武

bù wén bù wǔ

niekompetentny, niezdolny

incompetent; incapable

不問青紅皂白

bù wèn qīng hóng zào bái

bez robienia różnic; nie odróżniać białego od czarnego; bez uprzedniego zastanowienia

indiscriminately; do not distinguish black from white; without forethought

不問皂白

bù wèn zào bái

nie zwracać uwagi na dobro i zło

pay no attention to right and wrong

不無小補

bù wú xiǎo bǔ

być pomocnym

be of some help

不務正業

bù wù zhèng yè

nie angazować się w uczciwą pracę; ignorrować swoją właściwą profesję

not engage in honest work ignore one's proper occupation

不相上下

bù xiāng shàng xià

równi, prawie tacy sami

equally matched; almost the same

不祥之兆

bù xiáng zhī zhào

zły omen, zapowiedź złych rzeczy które nadejdą

bad omen; portent of bad things to come

不肖子孫

bù xiào zǐ sūn

niegodni potomkowie

unworthy descendants

不屑教誨

bù xiè jiào huì

być odpornym na perswazję

be impervious to persuasion

不省人事

bù xǐng rén shì

być w komie, nieskomplikowany

be in a coma unsophisticated

不幸而言中

bù xìng ér yán zhòng

Złe przepowiednie niestety sie spełniły.

The prediction has unfortunately come true.

不虛此行

bù xū cǐ xíng

to była podróż warta przeżycia

it's been a worthwhile trip

不徐不疾

bù xú bù jí

ani za szybko, ani za wolno

neither too fast nor too slow

不學無術

bù xué wú shù

być niekompetentnym ignorantem

be ignorant and incompetent

不言不語

bù yán bù yǔ

nie wypowiedzieć choćby jednego słowa

utter not a single word

不言而喻

bù yán ér yù

to sie rozumie bez słów

it goes without saying

不厭其煩

bù yàn qí fán

ponosić wielkie cierpienia, być cierpliwym

take great pains; be patient

布衣蔬食

bù yī shū shí

ułożone zapobiegliwie i proste życie

thrifty and simple life

布衣之交

bù yī zhī jiāo

przyjaciele poznani gdy było się jeszcze jednym z pospólstwa (zwykłym człowiekiem)

friends one made when one was a commoner

不遺餘力

bù yí yú lì

dać z siebie wszystko

do one's utmost

不以人廢言

bù yǐ rén fèi yán

nie odrzucać opinii z powodu człowieka, który ją wygłasza

not reject an opinion because of the person expressing it

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny (red.)

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.