1 Obserwuj pożar czekając za rzeką - Wyczekaj, aż słabnący przeciwnik stanie się łatwym łupem.