1 Fortel przewerbowanego szpiega i siania niezgody - Dezinformuj przeciwnika rękami jego stronników; Psuj jego więzi społeczne: siej niezgodę i brak zaufania.