1 Udawaj szalonego, zachowaj zmysły - Udawaj głupiego lub pokonanego, aby przeciwnik uznał cię za niegroźnego.