1 W uśmiechu ukryj sztylet - Broń swoich interesów bezpardonowo, zachowując pełną uprzejmość z pozycji siły.