1 Cesarz Wen dynastii Sui założyciel dynastii Sui, rządził jako 隋文帝 Suí Wéndì