1 Mencjusz To jeden z najważniejszych interpretatorów nauk Konfucjusza