1 Budynki tulou budynek tulou, dosł. budynek wykonany z ziemi