1 Kiedy człowiek kroczy drogą Środka, nawet jego zwierzęta wstępują do Nieba.