1 Człowieka możesz znać długo z twarzy, ale nie z serca; możesz długo nie poznać jego prawdziwej natury.