1 yángmáo chū zài yáng shēnshang wszystko ma swoją cenę, choć często ukrytą; amerykanie tłumaczą to jako swoje ditto nie ma darmowych lanczów