打游擊

Pinyin: dǎ yóujī

dosł. atakować jak partyzant. Idiom oznacza m.in. stołować się ciągle w nowych miejscach bez płacenia, zabierać cudze rzeczy bez

Historia frazy:
nawiązuje do słynnego pamfletu autorstwa Mao Zedonga Wojna wędrujacego ataku, w którym wykłada on doktrynę wojny partyzancko-narodowo-wyzwoleńczej
Gdzie i kiedy używana:
wszędzie
Polubienia 0
phrases