Chiny.pl

polecamy:

Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wprowadź znak

1
2
3
4

Other options


除舊布新

除旧布新

chú jiù bù xīn

usunąć stare aby zrobić miejsce dla nowego

eliminate the old to make way for the new

Szczegóły

楚館秦樓

楚馆秦楼

chǔ guǎn qín lóu

miejsce przyjemności, burdel

place for pleasure; brothel

Szczegóły

杵臼交

chǔ jiù jiāo

przyjaźń mimo różnic w sytuacji materialnej

friendship between persons regardless of their different economic situations

Szczegóły

杵臼之交

chǔ jiù zhī jiāo

prawdziwa przyjaźń, które nie zważa na różnice w sławie, bogactwie

true friendship which disregards discrepancy in wealth-influence-fame-etc.

Szczegóły

楚囚對泣

楚囚对泣

chǔ qiú duì qì

płakać nad powszechnym nieszczęściem

lament a common misery

Szczegóły

處堂燕雀

处堂燕雀

chǔ táng yàn què

żyć w raju głupca

live in a fool's paradise

Szczegóły

處心積慮

处心积虑

chǔ xīn jī lǜ

planować i snuć zamiary, bezustannie obmyślać strategie

plan (to achieve an end); incessantly scheme

Szczegóły

處之泰然

处之泰然

chǔ zhī tài rán

przyjmować zdarzenia na spokojnie

take things calmly

Szczegóły

寵辱不驚

宠辱不惊

chǒng rǔ bù jīng

nieporuszony przez honor i niesławę

unmoved by honors-disgrace

Szczegóły

扯旗放炮

chě qí fàng pào

Zrobić imponującą listę "do zrobienia"

make a big to-do (coll.)

Szczegóły

扯順風旗

扯顺风旗

chě shǔn fēng qí

zmienić swoje stanowisko w zależności od sytuacji

change one's attitude according to the situation

Szczegóły

抽絲剝繭

抽丝剥茧

chōu sī bāo jiǎn

przeprowadzić bolesne testy i śledztwo

make a painstaking investigation-examination

Szczegóły

抽薪止沸

chōu xīn zhǐ fèi

przedsiewziąć drastyczne środki aby coś powstrzymać; uderzyć w źródło kłopotów

take drastic measures to stop sth.; strike at the root of the trouble

Szczegóły

朝野上下

cháo yě shàng xià

urzędnicy rządowi i zwykli ludzie

government officials and the people

Szczegóły

暢所欲言

畅所欲言

chàng suǒ yù yán

wyrażać myśli swobodnie

speak out freely

Szczegóły

茶餘飯後

茶余饭后

chá yú fàn hòu

czas odpoczynku

leisure time

Szczegóły

從天而降

从天而降

cóng tiān ér jiàng

niespodziewanie spojawić się jak grom z jasnego nieba

appear out of the blue very unexpectedly

Szczegóły

春滿人間

春满人间

chūn mǎn rén jiān

świat jest pełen miłości

the world is full of love

Szczegóły

春誦夏弦

春诵夏弦

chūn sòng xià xián

dostosować metody nauki do zmian pór roku

adapt study methods to seasonal changes

Szczegóły

春意闌珊

春意阑珊

chūn yì lán shān

wiosna przemija

Spring is waning.

Szczegóły

春蚓秋蛇

chūn yǐn qiū shé

słabe pisarstwo; niedbała kaligrafia

poor penmanship; clumsy calligraphy

Szczegóły

摧鋒陷陣

摧锋陷阵

cuī fēng xiàn zhèn

skosić wojsko przeciwnika i zająć jego miejsce

mow down enemy troops and take their position

Szczegóły

摧剛為柔

摧刚为柔

cuī gāng wéi róu

zmusić upartych do uległości

force the obstinate to yield

Szczegóły

存而不論

存而不论

cún ér bù lùn

pozostawić pytanie otwarte

leave a question open

Szczegóły

璀璨奪目

璀璨夺目

cuǐ càn duó mù

oszałąmiające, spektakularne

dazzling

Szczegóły

粗風暴雨

粗风暴雨

cū fēng bào yǔ

gwałtowna burza; silny wiatr i ulewny deszcz

a violent storm; strong winds and pouring rain

Szczegóły

粗心浮氣

粗心浮气

cū xīn fú qì

nieprzemyślany i pospieszny

unthoughtful and rash

Szczegóły

粗製濫造

粗制滥造

cū zhì làn zào

produkować niedbale, źle wykonać zadanie

manufacture in a rough and slipshod way; do a bad job

Szczegóły

粗中有細

粗中有细

cū zhōng yǒu xì

pozornie niedbała osoba może okazać się drobiazgowa/skrupulatna

a seemingly careless person may actually be quite meticulous

Szczegóły

存心不良

cún xīn bù liáng

knuć niecne plany

harbor evil designs

Szczegóły

摧眉折腰

cuī méi zhé yāo

schylić się i podrapać

bow and scrape

Szczegóły

摧陷廓清

cuī xiàn kuò qīng

pokonać i kompletnie wybić

defeat and completely wipe out

Szczegóły

從頭至尾

从头至尾

cóng tóu zhì wěi

od pierwszego do ostatniego, od początku do końca

from first to last; from start to finish

Szczegóły

從一而終

从一而终

cóng yī ér zhōng

być wiernym aż do śmierci

be faithful unto death

Szczegóły

錯彩鏤金

错彩镂金

cuò cǎi lòu jīn

kolorowo zdobiony; wspaniale wykuty

colorfully embellished; gorgeously wrought

Szczegóły

厝火積薪

厝火积薪

cuò huǒ jī xīn

ukryte zagrożenie; nieuchronnie zagrożony

hidden danger; in imminent danger

Szczegóły

措手不及

cuò shǒu bù jí

zostać złapanym przez kompletne zaskoczenie

be caught unprepared-unawares

Szczegóły

措置裕如

cuò zhì yù rú

zarządzać swoją rpacą spokojnie i bezrosko

manage one's work easily and leisurely

Szczegóły

錯綜複雜

错综复杂

cuò zōng fù zá

登鋒履刃

intricate; complex; complicated

Szczegóły

大喜若狂

dā xǐ ruò kuáng

oszaleć z radości

go crazy with joy

Szczegóły

登峰造極

登峰造极

dēng fēng zào jí

osiągnąć szczyt doskonałości; osiągnąć apogeum

reach the peak of perfection; reach the acme

Szczegóły

登高自卑

dēng gāo zì bēi

Aby wspiąć się wysoko trzeba zacząć od samego dołu. Ten kto chce wejść po drabinie musi zacąć od pierwszego szczebla.

In order to climb up high one must begin from the bottom. He that climbs a ladder must begin at the first step.

Szczegóły

登山涉水

dēng shān shè shuǐ

przekraczać góry i morza

scale mountains and cross rivers

Szczegóły

登山陟嶺

登山陟岭

dēng shān zhì lǐng

przekraczać góry i wzgórza

go over hills and mountains

Szczegóły

登堂入室

dēng táng rù shì

osiągnąć wyższy poziom zaawansowania lub doświadczenia zawodowego

reach a higher level of proficiency; reach a higher level in one's studies-profession

Szczegóły

打草驚蛇

打草惊蛇

dǎ cǎo jīng shé

nieumyślnie zaalarmować przeciwnika; ukarać kogoś jako ostrzeżenie dla innych

inadvertently alert an enemy-opponent; punish sb. as a warning to others

Szczegóły

打成一片

dǎ chéng yī piàn

integrować się

integrate

Szczegóły

打得火熱

打得火热

dǎ dé huǒ rè

być bliskimi przyjaciółmi, kochać się wzajemnie z pasją, być w samym środku podejmowanych działań

be as thick as thieves, be passionately in love with each other; be in the heat of action

Szczegóły

陡壁懸崖

陡壁悬崖

dǒu bì xuán yá

strome klify i skały

steep cliffs and crags

Szczegóły

斗方名士

dǒu fāng míng shì

pisarze piszący doufang; literaci-pozerzy

writers of doufang

Szczegóły

斗量車載

斗量车载

dǒu liáng chē zài

powszechny i liczny

a dime a dozen; common and numerous

Szczegóły

斗南一人

dǒu nán yī rén

ten, który nie ma sobie równych pod słońcem

one who knows no equal under the sun

Szczegóły

斗筲之器

dǒu shāo zhī qì

osoba wąskiego umysłu i krótkowzroczna

person narrow-minded and shortsighted

Szczegóły

斗筲之人

dǒu shāo zhī rén

płytcy prostacy (tak Konfucjusz określał współczenych mu urzędników)

shallow common men (Confucius's description of contemporary officials)

Szczegóły

抖擻精神

抖擞精神

dǒu sǒu jīng shén

zebrać swoje siły; zebrać się do kupy

brace up; pull oneself together; muster one's energies

Szczegóły

睹景傷情

睹景伤情

dǔ jǐng shāng qíng

być poruszonym przez to, co się widzi

be moved by what one sees

Szczegóły

睹物思人

dǔ wù sī rén

zobaczenie rzeczy przynosi na myśl osobę

seeing sth. reminds one of sb.

Szczegóły

鬥而鑄兵

斗而铸兵

dòu ér zhù bīng

jest za późno by czynić przygotowania

be too late to make preparations

Szczegóły

豆分瓜剖

dòu fēn guā pōu

być podzielonym

be partitioned

Szczegóły

豆蔻年華

豆蔻年华

dòu kòu nián huá

wiek łożnicowy, dojżała dziewczyna; wczesny wiek nastoletni

marriageable age; an adolescent girl; early teens

Szczegóły

豆剖瓜分

dòu pōu guā fēn

podzielić coś

divide up something

Szczegóły

多才多藝

多才多艺

duō cái duō yì

wielowarstwowy; obdarowany na wiele sposobów

versatile; gifted in many ways

Szczegóły

多愁多病

duō chóu duō bìng

być przywalonym smutkiem i nieszczęściami

be laden with sorrow and maladies

Szczegóły

多此一舉

多此一举

duō cǐ yī jǔ

wykonać zbędne posunięcie

make an unnecessary move

Szczegóły

咄咄書空

咄咄书空

duō duō shū kōng

wielkie odczarowanie

great disillusion

Szczegóły

多管閑事

多管闲事

duō guǎn xián shì

narzucać się, ingerować, wtrącać

be intrusive; meddle

Szczegóły

多如牛毛

duō rú niú máo

niepoliczalny

innumerable; countless

Szczegóły

多事之秋

duō shì zhī qiū

czas obfitujący w wydarzenia, burzliwe czasy

eventful period; troubled times

Szczegóły

多藝多才

多艺多才

duō yì duō cái

wielopłaszczyznowy, uzdolniony na wiele sposobów

versàtile; gifted in many ways

Szczegóły

多災多難

多灾多难

duō zāi duō nàn

katastrofalny

calamitous

Szczegóły

丟盔棄甲

丢盔弃甲

diū kuī qì jiǎ

porzucić wszystko w szalonej ucieczce

throw everything away in headlong flight

Szczegóły

丟盔卸甲

丢盔卸甲

diū kuī xiè jiǎ

rzuciś wszystko za siebie w ucieczce

throw everything away in headlong flight

Szczegóły

丟人現眼

丢人现眼

diū rén xiàn yǎn

stracić twarz, zrobić z siebie głupka

lose face; make a fool of oneself

Szczegóły

鬥志昂揚

斗志昂扬

dòu zhì áng yáng

mieć wysokie morale

have high morale

Szczegóły

斗轉參橫

斗转参横

dǒu zhuǎn shēn héng

świt, przedświt

daybreak; day dawns

Szczegóły

打躬作揖

dǎ gōng zuō yī

skłonić się nisko ze złączonymi dłońmi; złożyć hołd; pokornie poprosić

bow deeply with folded hands; do obeisance; humbly request

Szczegóły

打家劫舍

dǎ jiā jié shè

łupić, plądrować

loot; plunder

Szczegóły

打街罵巷

打街骂巷

dǎ jiē mà xiàng

rugać jedno, bić drugie

?

Szczegóły

打開天窗說亮話

打开天窗说亮话

dǎ kāi tiān chuāng liàng huà

krytykować cenzurę lub instytucje rzadowe; mówić szczerze

?

Szczegóły

打破常規

打破常规

dǎ pò cháng guī

złamać normalną procedurę

break the normal procedure

Szczegóły

打入冷宮

打入冷宫

dǎ rù lěng gōng

skazać na (długą) niepewność

consign to limbo

Szczegóły

打鐵趁熱

打铁趁热

dǎ tiě chèn rè

uderzaj kiedy żelazo gorące

Strike while the iron is hot.

Szczegóły

打退堂鼓

dǎ tuì táng gǔ

cofać się, bić w bębny na odwrót

back out; beat a retreat

Szczegóły

打鴨子上架

打鸭子上架

dǎ yā zishàng jià

prosic ludzi o rzeczy poza ich możliościami

ask people to do things beyond their capacity

Szczegóły

倒背如流

dào bèi rú liú

umieć wyrecytować coś w spak; znać coś na pamięć

able to recite sth. backward fluently; know sth. by heart

Szczegóły

倒持泰阿

dào chí tài ē

na własne ryzyko scedować władzę na kogoś innego

surrender power to another at one's peril

Szczegóły

倒果為因

倒果为因

dào guǒ wéi yīn

zamienić przyczyne i skutek

reverse cause and effect

Szczegóły

道合志同

dào hé zhì tóng

mieć wspólny cel; mieć taki sam gust

have a common goal; be congenial

Szczegóły

道路以目

dào lù yǐ mù

arch. wymieniać spojrzenia na drodze (bo strach mówić otwarcie w tyranii); być przestraszonym tak że całkowicie się milczy

wr.? exchange glances when meeting on the road (not daring to speak out openly under a tyranny); be frightened into complete silence

Szczegóły

悼心失圖

悼心失图

dào xīn shī tú

nie znaleść ogólnego rozwiązania z winy własnych ograniczajacych żalów

fail to find an overall solution owing to one's narrow grievance

Szczegóły

倒行逆施

dào xíng nì shī

robić na przekór zdrowemu rozsądkowi; forsować politykę reakcyjną

go against common-sense rule; push a reactionary policy

Szczegóły

倒懸之危

倒悬之危

dào xuán zhī wēi

krytyczny moment; krawędź zguby i zniszczenia

a critical juncture; the brink of destruction

Szczegóły

道學先生

道学先生

dào xué xiān shēng

konserwatywny badacz

conservative scholar

Szczegóły

盜憎主人

盗憎主人

dào zēng zhǔ rén

Łajdak nienawidzi ludzi wysokiej moralności

Scoundrels hate persons of integrity.

Szczegóły

抵瑕蹈隙

dǐ xiá dǎo xì

atakować czyjeś słabe miejsca, znajdować w czymś błąd

attack sb.'s weak points; pick holes in; find fault with

Szczegóły

抵掌而談

抵掌而谈

dǐ zhǎng ér tán

mieć bliską osobistą rozmowę

have a close and animated talk

Szczegóły

顛倒黑白

颠倒黑白

diān dǎo hēi bái

pomieszać białe z czarnym; pomieszać prawdę z fałszem

confound black and white; confuse truth and falsehood

Szczegóły

顛顛倒倒

颠颠倒倒

diān diān dǎo dǎo

niespójny, w nieładzie, zmieszany

incoherent; disorderly; confused

Szczegóły

顛鸞倒鳳

颠鸾倒凤

diān luán dǎo fèng

odbyć stosunek seksualny

have sexual intercourse

Szczegóły

地覆天翻

dì fù tiān fān

niebo i ziemia stają do góry nogami

heaven and earth turning upside down

Szczegóły
Top

Import - export

BIZNES: import z i do Chin

Mamy 12 lat doświadczeń w obsłudze importu z Chin. Specjalizujemy się w przypadkach trudnych zapytaj.

Współpraca

Zapraszamy do kooperacji

Masz interesujacą propozycję? Być może będziemy zainteresowani. Napisz do nas tutaj.

Redakcje i wydawcy

Oferujemy usługi redakcji merytorycznej tekstów nt. Chin. Proste porady gratis. Zobacz listę naszych usług lub zapytaj nas tutaj.