Chiny.pl

polecamy:

Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wprowadź znak

1
2
3
4

Other options


採薪之憂

采薪之忧

cǎi xīn zhī yōu

drobna niedyspozycja (grzeczn. o własnej chorobie)

Dosł. troska zbierania opału

a slight indisposition (referring to one's own illness)〈court.〉

Szczegóły

創業垂統

创业垂统

chuàng yè chuí tǒng

arch. znaleźć profesję i przekazać ją potomkom

found a business-profession-etc. and pass it down to descendents

Szczegóły

從善如登

从善如登

cóng shàn rú dēng

Osiągnięcie perfekcji jest trudne.

To attain perfection is difficult.

Szczegóły

從善如登,從惡如崩

从善如登,从恶如崩

cóng shàn rú dēng cóng è rú bēng

Trudno jest osiągnąć doskonałość. Łatwo jest nabrać złych nawyków.

To attain perfection is difficult. It is easy to learn what is bad.

Szczegóły

層出疊見

层出叠见

céng chū dié jiàn

pojawiać się jedno za drugim

emerge one after another

Szczegóły

查無實據

查无实据

chá wú shí jù

dochodzenie nie przyniosło żadnych dowodów

investigation turned up no evidence

Szczegóły

察言觀色

察言观色

chá yán guān sè

uważnie obserwować czyjś wyraz twarzy

closely observe sb.'s words and expression

Szczegóły

殘茶剩飯

残茶剩饭

cán chá shèng fàn

resztki jedzenia

remains of a meal; leftovers

Szczegóły

殘冬臘月

残冬腊月

cán dōng là yuè

ostatnie dni roku

the closing days of the year; the end of the year

Szczegóły

慚鳧企鶴

惭凫企鹤

cán fú qǐ hè

wstydzić się własnej niekompetencji a jednocześnie zazdrościć zdolności innego

be ashamed of one's inadequacy while envying another's competence

Szczegóły

殘羹冷炙

残羹冷炙

cán gēng lěng zhì

resztki posiłku

dinner leftovers

Szczegóły

殘缺不全

残缺不全

cán quē bù quán

niepełny i fragmentaryczny

incomplete and fragmentary

Szczegóły

財不露白

财不露白

cái bù lù bái

nie pokazywać swojego bogactwa

not expose one's wealth

Szczegóły

才兼文武

cái jiān wén wǔ

mieć talenty zarówno cywilne jak i wojskowe

. have both military and literary talents

Szczegóły

才識過人

才识过人

cái shí guò rén

być obdarzonym nadzwyczajnym talentem i wnikliwością

be gifted with extraordinary talent and insight

Szczegóły

才疏學淺

才疏学浅

cái shū xué qiǎn

mieć mierny talent i jeszcze mniej wykształcenia

have little talent and less learning

Szczegóły

藏龍臥虎

藏龙卧虎

cáng lóng wò hǔ

niezauważony talent, dosł. przyczajony tygrys ukryty smok

Dosł. przyczajony tygrys ukryty smok

unnoticed talent

Szczegóły

藏頭露尾

藏头露尾

cáng tóu lù wěi

ogłosić część, ale nie wszystko

divulge part but not all

Szczegóły

豺狼當道

豺狼当道

chái láng dāng dào

niebezpieczni i okrutni są pod kontrolą

the rapacious and ruthless are in control

Szczegóły

諂上欺下

谄上欺下

chǎn shàng qī xià

łasić się do szefów i poniewierać podwładnych

fawn on superiors and bully subordinates

Szczegóły

豺狼野心

chái láng yě xīn

złowrogie intencje

sinister intentions

Szczegóły

柴米夫妻

chái mǐ fū qī

para utrzymująca się z czego popadnie; para zawierająca małżeństwo z powodów finansowych

a couple living hand-to-mouth; a couple married for financial reasons

Szczegóły

常備不懈

常备不懈

cháng bèi bù xiè

zawsze czujny

always on alert

Szczegóły

長此以往

长此以往

cháng cǐ yǐ wǎng

jeśli będzie się nadal tak diało; od dłuższego czasu

if things go on like this; if things continue this way; continuously for a long time hence

Szczegóły

嘗膽眠薪

尝胆眠薪

cháng dǎn mián xīn

nie zapominać o zemście

remind oneself constantly not to forget revenge

Szczegóły

長歌當哭

长歌当哭

cháng gē dàng kū

śpiewać żewną pieśń zamiasp płakać aby wyrazić smutek lub złość

sing somber song instead of crying intone poems to express grief-anger

Szczegóły

長話短說

长话短说

cháng huà duǎn shuō

zrobić długą opowieść krótką

make a long story short

Szczegóły

長江天塹

长江天堑

cháng jiāng tiān qiàn

Rzeka Jangcy jest naturalną brierą

The Yangtze River is a natural barrier.

Szczegóły

長久之計

长久之计

cháng jiǔ zhī jì

rozwiązanie długoterminowe

a long-term-permanent solution

Szczegóły

長樂未央

长乐未央

cháng lè wèi yāng

bezkresna radość

boundless joy

Szczegóły

長命富貴

长命富贵

cháng mìng fù guì

długie życie w dostatku i powszechnego szacunku

a long life of abundance and respectability

Szczegóły

長年累月

长年累月

cháng nián lěi yuè

rok za rokiem, przez lata

year in year out; over the years

Szczegóły

償其大欲

偿其大欲

cháng qí dà yù

spełnić marzenia

fulfil one's desires

Szczegóły

長驅直入

长驱直入

cháng qū zhí rù

mil. pędzić prosto do

drive straight in

Szczegóły

長生久視

长生久视

cháng shēng jiǔ shì

żyć długo i zachować dobry słuch i wzrok

live a long life with good eyes and ears

Szczegóły

長繩繫日

长绳系日

cháng shéng jì rì

próbować powstrzymać biegnący czas

. try to stop the passage of time

Szczegóły

長亭短亭

长亭短亭

cháng tíng duǎn tíng

trad. małe pawilony poza granicami miasta

small pavilions outside a city ?trad.?

Szczegóły

長袖善舞

长袖善舞

cháng xiù shàn wǔ

mieć w zanadrzu sposoby rozwiązywania problemów

be resourceful

Szczegóły

長吁短嘆

长吁短叹

cháng xū duǎn tàn

głośne jęki; jęki i zawodzenie

deep groans; moaning and groaning

Szczegóły

長夜漫漫

长夜漫漫

cháng yè màn màn

długa, długa noc

long, long night

Szczegóły

長揖不拜

长揖不拜

cháng yī bù bài

głęboko się skłonić , ale odmówić uklęknięcia

make a deep bow but refuse to kneel down

Szczegóły

超塵拔俗

超尘拔俗

chāo chén bá sú

wyróżniać się, unikać przyziemnych trosk i trzymać się ponad przeciętnością

be above average avoid earthly concerns and hold oneself aloof from the vulgar

Szczegóły

超凡入聖

超凡入圣

chāo fán rù shèng

przekroczyć to co ziemskie i osiągnąć świętość

transcend worldliness and attain holiness

Szczegóły

超群絕倫

超群绝伦

chāo qún jué lún

daleko ponad przeciętność

far above the ordinary

Szczegóły

嘲風詠月

嘲风咏月

cháo fēng yǒng yuè

(o poetach) spacerować na wietrze i śpiewać do księżyca

to sport with the wind and sing of the moon (of poets)

Szczegóły

巢毀卵破

巢毁卵破

cháo huǐ luǎn pò

Wszystko (co ktoś miał) zniszczone; katastrofa

Everything one has is destroyed; a disaster

Szczegóły

赤口白舌

chì kǒu bái shé

rozwodzić lub kłócic nad nieistotną drobnostką

squabble over nothing

Szczegóły

赤手空拳

chì shǒu kōng quán

z gołymi rękami, nieuzbrojony

bare-handed; unarmed

Szczegóły

馳騁疆場

驰骋疆场

chí chěng jiāng chǎng

dokazywać w czasie bitwy

dash about in a battlefield

Szczegóły

踟躕不前

踟蹰不前

chí chú bù qián

zawahać się by pójść do przodu

hesitate to move forward

Szczegóły

持盈保泰

chí yíng bǎo tài

zachować wysoką pozycję poprzez umiarkowanie, zachować skromność mimo bogactwa

maintain one's good position by restraint; remain modest in spite of one's fortune

Szczegóły

趁浪逐波

chèn làng zhú bō

płynąć z prądem

drift with the tide

Szczegóły

趁心如意

chèn xīn rú yì

zgodnie z życzeniem, bardzo satysfakcjonujący

in accord with one's wishes; very gratifying and satisfactory

Szczegóły

抽抽噎噎

chōu chōu yē yē

pociągać nosem, szlochać

sob and sniffle

Szczegóły

崇本抑末

chóng běn yì mò

popierać kluczowe, umniejszać przygodne

promote what is fundamental and suppress what is the incidental

Szczegóły

重操舊業

重操旧业

chóng cāo jiù yè

powrócić do dawnego zajęcia

resume a former occupation

Szczegóły

重巒疊嶂

重峦叠嶂

chóng luán dié zhàng

przepaściste góry

precipitous mountains

Szczegóły

崇論宏議

崇论宏议

chóng lùn hóng yì

dyskusja wysokich lotów i doniosłe stwierdzenia

an exalted discussion and extensive statement

Szczegóły

重起爐灶

重起炉灶

chóng qǐ lú zào

zrobić świeży start

make a fresh start

Szczegóły

崇山峻嶺

崇山峻岭

chóng shān jùn lǐng

nieprzebyte góry

precipitous mountains

Szczegóły

蟲魚之學

虫鱼之学

chóng yù zhī xué

powierzchowne badania oaprte na cytowaniu i bez żadnego znaczenia

textual research of little value

Szczegóły

車載斗量

车载斗量

chē zài dǒu liáng

tuzin, dziesiątka; powszechny i liczny

a dime, a dozen; common and numerous

Szczegóły

車在馬前

车在马前

chē zài mǎ qián

nonsensowny, śmieszny

preposterous

Szczegóły

撐腸拄肚

撑肠拄肚

chēng cháng zhǔ dù

jeść ponad miarę

eat to excess; fill the stomach

Szczegóły

稱孤道寡

称孤道寡

chēng gū dào guǎ

tytułować siebie królem

call-style oneself king

Szczegóły

稱薪而爨

称薪而爨

chēng xīn ér cuàn

być niezwykle skąpym

be extremely stingy

Szczegóły

澈底澄清

chè dǐ chéng qīng

całkowicie oczyścić; przejść przez coś starannie przeczesując

purify completely; purge radically; go through sth. with a fine-toothed comb

Szczegóły

沉博絕麗

沉博绝丽

chén bó jué lì

głęboki w treści i piękny w stylu

profound in substance and beautiful in style

Szczegóły

陳穀子爛芝麻

陈谷子烂芝麻

chén gǔ zilàn zhī má

stare drobnostki; błache tematy konwersacji

old trivialities; stale topics of conversation

Szczegóły

晨光熹微

chén guāng xī wēi

pierwsze blade promienie świtu

the first faint rays of dawn

Szczegóły

臣門如市

臣门如市

chén mén rú shì

władza i wpływ przyciąga gości

a man with power and influence attracts visitors

Szczegóły

沉迷不悟

chén mí bù wù

Odmawiać zrozumienia, uparcie tkwić w błędzie

refuse to come to one's senses

Szczegóły

沉思默想

chén sī mò xiǎng

medytować w milczeniu

meditate in silence

Szczegóły

臣心如水

chén xīn rú shuǐ

Arch. Moje serce jest czyste niczym woda.

My heart is as pure as water〈wr.〉

Szczegóły

陳言務去

陈言务去

chén yán wù qù

usunąć z artykułu nadużywane i wytarte frazy

rid an article of hackneyed phrases

Szczegóły

沉吟不決

沉吟不决

chén yīn bù jué

być neizdecydowanym

be irresolute; undecided

Szczegóły

沉魚落雁

沉鱼落雁

chén yú luò yàn

niezwykle piękne(a)

extremely beautiful

Szczegóły

沉鬱頓挫

沉郁顿挫

chén yù dùn cuò

głębokie i pełne siły (o dziełach literackich)

profound and forceful (of literary works)

Szczegóły

逞強好勝

逞强好胜

chěng qiáng hào shèng

obnosić się wyższością i wywyższać się ponad innymi

parade one's superiority and strive to outshine others

Szczegóły

愁腸九轉

愁肠九转

chóu cháng jiǔ zhuǎn

przytłoczony niepokojem

weighed down with anxiety

Szczegóły

躊躇滿志

踌躇满志

chóu chú mǎn zhì

kołtuński

smug

Szczegóły

愁眉不展

chóu méi bù zhān

z grymasem zatroskania

with worried frown

Szczegóły

愁眉苦臉

愁眉苦脸

chóu méi kǔ liǎn

mieć zatroskaną twarz

have a worried look; pull a long face

Szczegóły

稠人廣眾

稠人广众

chóu rén guǎng zhòng

duże zgromadzenie, tłum

large gathering-assembly-crowd

Szczegóły

逞性妄為

逞性妄为

chěng xìng wàng wéi

działać pod wpływem impulsu

act on impulse

Szczegóły

沉滓泛起

chén zǐ fàn qǐ

męty społeczne górują

the dregs of society gain the upper hand

Szczegóły

吃裡爬外

吃里爬外

chī lǐ pá wài

obrócić się przeciw zwolennikom

turn against supporters

Szczegóły

魑魅魍魎

魑魅魍魉

chī mèi wǎng liǎng

potwory; demony

demons; monsters

Szczegóły

鴟目虎吻

鸱目虎吻

chī mù hǔ wěn

twarz wyglądająca bardzo zaciekle

very fierce-looking face

Szczegóły

痴男怨女

chī nán yuàn nǚ

młody mężczyzna i kobieta głęboko zakochani, ale nie mogący spełnić swojej pasji

young men and women who are deeply in love but unable to fulfill their passion

Szczegóły

痴人說夢

痴人说梦

chī rén shuō mèng

nonsens; wynurzenia wariata

idiotic nonsense; lunatic ravings

Szczegóły

吃軟不吃硬

吃软不吃硬

chī ruǎn bù chī yìng

reagować na perswazję, a nie na siłę

respond to persuasion but not to force

Szczegóły

痴心妄想

chī xīn wàng xiǎng

Myślenie życzeniowe; marzenie ściętej głowy.

wishful thinking; fond dream

Szczegóły

吃啞巴虧

吃哑巴亏

chī yǎ bā kuī

nie być w stanie mówić o swoich troskach

be unable to speak out about one's grievances

Szczegóły

充棟汗牛

充栋汗牛

chōng dòng hàn niú

gigantyczna ilość książek

immense number of books

Szczegóły

尺步繩趨

尺步绳趋

chǐ bù shéng qū

zachowywać się zgodnie z decorum

behave according to decorum

Szczegóły

齒亡舌存

齿亡舌存

chǐ wáng shé cún

miękie i elastyczne przetrwa dłużej. dosł. zęby znikną, a język zostanie.

The soft and flexible last longer than the hard.

Szczegóły

出敵不意

出敌不意

chū dí bù yì

schwytać przeciwnika gdy się tego nie spodziewa

catch the enemy unawares

Szczegóły

出爾反爾

出尔反尔

chū ěr fǎn ěr

odkładając w czasie (z lenistwa); nie dotrzymać słowa

shilly-shally; go back on one's word

Szczegóły

出乖露醜

出乖露丑

chū guāi lù chǒu

zrobić z siebie przedstawienie

make an exhibition of oneself

Szczegóły
Top

Import - export

BIZNES: import z i do Chin

Mamy 12 lat doświadczeń w obsłudze importu z Chin. Specjalizujemy się w przypadkach trudnych zapytaj.

Współpraca

Zapraszamy do kooperacji

Masz interesujacą propozycję? Być może będziemy zainteresowani. Napisz do nas tutaj.

Redakcje i wydawcy

Oferujemy usługi redakcji merytorycznej tekstów nt. Chin. Proste porady gratis. Zobacz listę naszych usług lub zapytaj nas tutaj.