Chiny.pl

polecamy:

Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wprowadź znak

1
2
3
4

Other options


長此以往

长此以往

cháng cǐ yǐ wǎng

jeśli będzie się nadal tak diało; od dłuższego czasu

if things go on like this; if things continue this way; continuously for a long time hence

Szczegóły

嘗膽眠薪

尝胆眠薪

cháng dǎn mián xīn

nie zapominać o zemście

remind oneself constantly not to forget revenge

Szczegóły

長歌當哭

长歌当哭

cháng gē dàng kū

śpiewać żewną pieśń zamiasp płakać aby wyrazić smutek lub złość

sing somber song instead of crying intone poems to express grief-anger

Szczegóły

長話短說

长话短说

cháng huà duǎn shuō

zrobić długą opowieść krótką

make a long story short

Szczegóły

長江天塹

长江天堑

cháng jiāng tiān qiàn

Rzeka Jangcy jest naturalną brierą

The Yangtze River is a natural barrier.

Szczegóły

長久之計

长久之计

cháng jiǔ zhī jì

rozwiązanie długoterminowe

a long-term-permanent solution

Szczegóły

長樂未央

长乐未央

cháng lè wèi yāng

bezkresna radość

boundless joy

Szczegóły

長命富貴

长命富贵

cháng mìng fù guì

długie życie w dostatku i powszechnego szacunku

a long life of abundance and respectability

Szczegóły

長年累月

长年累月

cháng nián lěi yuè

rok za rokiem, przez lata

year in year out; over the years

Szczegóły

償其大欲

偿其大欲

cháng qí dà yù

spełnić marzenia

fulfil one's desires

Szczegóły

長驅直入

长驱直入

cháng qū zhí rù

mil. pędzić prosto do

drive straight in

Szczegóły

長生久視

长生久视

cháng shēng jiǔ shì

żyć długo i zachować dobry słuch i wzrok

live a long life with good eyes and ears

Szczegóły

長繩繫日

长绳系日

cháng shéng jì rì

próbować powstrzymać biegnący czas

. try to stop the passage of time

Szczegóły

長亭短亭

长亭短亭

cháng tíng duǎn tíng

trad. małe pawilony poza granicami miasta

small pavilions outside a city ?trad.?

Szczegóły

長袖善舞

长袖善舞

cháng xiù shàn wǔ

mieć w zanadrzu sposoby rozwiązywania problemów

be resourceful

Szczegóły

長吁短嘆

长吁短叹

cháng xū duǎn tàn

głośne jęki; jęki i zawodzenie

deep groans; moaning and groaning

Szczegóły

長夜漫漫

长夜漫漫

cháng yè màn màn

długa, długa noc

long, long night

Szczegóły

長揖不拜

长揖不拜

cháng yī bù bài

głęboko się skłonić , ale odmówić uklęknięcia

make a deep bow but refuse to kneel down

Szczegóły

超塵拔俗

超尘拔俗

chāo chén bá sú

wyróżniać się, unikać przyziemnych trosk i trzymać się ponad przeciętnością

be above average avoid earthly concerns and hold oneself aloof from the vulgar

Szczegóły

超凡入聖

超凡入圣

chāo fán rù shèng

przekroczyć to co ziemskie i osiągnąć świętość

transcend worldliness and attain holiness

Szczegóły

超群絕倫

超群绝伦

chāo qún jué lún

daleko ponad przeciętność

far above the ordinary

Szczegóły

嘲風詠月

嘲风咏月

cháo fēng yǒng yuè

(o poetach) spacerować na wietrze i śpiewać do księżyca

to sport with the wind and sing of the moon (of poets)

Szczegóły

巢毀卵破

巢毁卵破

cháo huǐ luǎn pò

Wszystko (co ktoś miał) zniszczone; katastrofa

Everything one has is destroyed; a disaster

Szczegóły

赤口白舌

chì kǒu bái shé

rozwodzić lub kłócic nad nieistotną drobnostką

squabble over nothing

Szczegóły

赤手空拳

chì shǒu kōng quán

z gołymi rękami, nieuzbrojony

bare-handed; unarmed

Szczegóły

馳騁疆場

驰骋疆场

chí chěng jiāng chǎng

dokazywać w czasie bitwy

dash about in a battlefield

Szczegóły

踟躕不前

踟蹰不前

chí chú bù qián

zawahać się by pójść do przodu

hesitate to move forward

Szczegóły

持盈保泰

chí yíng bǎo tài

zachować wysoką pozycję poprzez umiarkowanie, zachować skromność mimo bogactwa

maintain one's good position by restraint; remain modest in spite of one's fortune

Szczegóły

趁浪逐波

chèn làng zhú bō

płynąć z prądem

drift with the tide

Szczegóły

趁心如意

chèn xīn rú yì

zgodnie z życzeniem, bardzo satysfakcjonujący

in accord with one's wishes; very gratifying and satisfactory

Szczegóły

抽抽噎噎

chōu chōu yē yē

pociągać nosem, szlochać

sob and sniffle

Szczegóły

崇本抑末

chóng běn yì mò

popierać kluczowe, umniejszać przygodne

promote what is fundamental and suppress what is the incidental

Szczegóły

重操舊業

重操旧业

chóng cāo jiù yè

powrócić do dawnego zajęcia

resume a former occupation

Szczegóły

重巒疊嶂

重峦叠嶂

chóng luán dié zhàng

przepaściste góry

precipitous mountains

Szczegóły

崇論宏議

崇论宏议

chóng lùn hóng yì

dyskusja wysokich lotów i doniosłe stwierdzenia

an exalted discussion and extensive statement

Szczegóły

重起爐灶

重起炉灶

chóng qǐ lú zào

zrobić świeży start

make a fresh start

Szczegóły

崇山峻嶺

崇山峻岭

chóng shān jùn lǐng

nieprzebyte góry

precipitous mountains

Szczegóły

蟲魚之學

虫鱼之学

chóng yù zhī xué

powierzchowne badania oaprte na cytowaniu i bez żadnego znaczenia

textual research of little value

Szczegóły

車載斗量

车载斗量

chē zài dǒu liáng

tuzin, dziesiątka; powszechny i liczny

a dime, a dozen; common and numerous

Szczegóły

車在馬前

车在马前

chē zài mǎ qián

nonsensowny, śmieszny

preposterous

Szczegóły

撐腸拄肚

撑肠拄肚

chēng cháng zhǔ dù

jeść ponad miarę

eat to excess; fill the stomach

Szczegóły

稱孤道寡

称孤道寡

chēng gū dào guǎ

tytułować siebie królem

call-style oneself king

Szczegóły

稱薪而爨

称薪而爨

chēng xīn ér cuàn

być niezwykle skąpym

be extremely stingy

Szczegóły

澈底澄清

chè dǐ chéng qīng

całkowicie oczyścić; przejść przez coś starannie przeczesując

purify completely; purge radically; go through sth. with a fine-toothed comb

Szczegóły

沉博絕麗

沉博绝丽

chén bó jué lì

głęboki w treści i piękny w stylu

profound in substance and beautiful in style

Szczegóły

陳穀子爛芝麻

陈谷子烂芝麻

chén gǔ zilàn zhī má

stare drobnostki; błache tematy konwersacji

old trivialities; stale topics of conversation

Szczegóły

晨光熹微

chén guāng xī wēi

pierwsze blade promienie świtu

the first faint rays of dawn

Szczegóły

臣門如市

臣门如市

chén mén rú shì

władza i wpływ przyciąga gości

a man with power and influence attracts visitors

Szczegóły

沉迷不悟

chén mí bù wù

Odmawiać zrozumienia, uparcie tkwić w błędzie

refuse to come to one's senses

Szczegóły

沉思默想

chén sī mò xiǎng

medytować w milczeniu

meditate in silence

Szczegóły

陳言務去

陈言务去

chén yán wù qù

usunąć z artykułu nadużywane i wytarte frazy

rid an article of hackneyed phrases

Szczegóły

沉吟不決

沉吟不决

chén yīn bù jué

być neizdecydowanym

be irresolute; undecided

Szczegóły

沉魚落雁

沉鱼落雁

chén yú luò yàn

niezwykle piękne(a)

extremely beautiful

Szczegóły

逞強好勝

逞强好胜

chěng qiáng hào shèng

obnosić się wyższością i wywyższać się ponad innymi

parade one's superiority and strive to outshine others

Szczegóły

愁腸九轉

愁肠九转

chóu cháng jiǔ zhuǎn

przytłoczony niepokojem

weighed down with anxiety

Szczegóły

躊躇滿志

踌躇满志

chóu chú mǎn zhì

kołtuński

smug

Szczegóły

愁眉不展

chóu méi bù zhān

z grymasem zatroskania

with worried frown

Szczegóły

稠人廣眾

稠人广众

chóu rén guǎng zhòng

duże zgromadzenie, tłum

large gathering-assembly-crowd

Szczegóły

逞性妄為

逞性妄为

chěng xìng wàng wéi

działać pod wpływem impulsu

act on impulse

Szczegóły

沉滓泛起

chén zǐ fàn qǐ

męty społeczne górują

the dregs of society gain the upper hand

Szczegóły

吃裡爬外

吃里爬外

chī lǐ pá wài

obrócić się przeciw zwolennikom

turn against supporters

Szczegóły

魑魅魍魎

魑魅魍魉

chī mèi wǎng liǎng

potwory; demony

demons; monsters

Szczegóły

鴟目虎吻

鸱目虎吻

chī mù hǔ wěn

twarz wyglądająca bardzo zaciekle

very fierce-looking face

Szczegóły

痴男怨女

chī nán yuàn nǚ

młody mężczyzna i kobieta głęboko zakochani, ale nie mogący spełnić swojej pasji

young men and women who are deeply in love but unable to fulfill their passion

Szczegóły

痴人說夢

痴人说梦

chī rén shuō mèng

nonsens; wynurzenia wariata

idiotic nonsense; lunatic ravings

Szczegóły

吃軟不吃硬

吃软不吃硬

chī ruǎn bù chī yìng

reagować na perswazję, a nie na siłę

respond to persuasion but not to force

Szczegóły

痴心妄想

chī xīn wàng xiǎng

Myślenie życzeniowe; marzenie ściętej głowy.

wishful thinking; fond dream

Szczegóły

吃啞巴虧

吃哑巴亏

chī yǎ bā kuī

nie być w stanie mówić o swoich troskach

be unable to speak out about one's grievances

Szczegóły

充棟汗牛

充栋汗牛

chōng dòng hàn niú

gigantyczna ilość książek

immense number of books

Szczegóły

尺步繩趨

尺步绳趋

chǐ bù shéng qū

zachowywać się zgodnie z decorum

behave according to decorum

Szczegóły

齒亡舌存

齿亡舌存

chǐ wáng shé cún

miękie i elastyczne przetrwa dłużej. dosł. zęby znikną, a język zostanie.

The soft and flexible last longer than the hard.

Szczegóły

出敵不意

出敌不意

chū dí bù yì

schwytać przeciwnika gdy się tego nie spodziewa

catch the enemy unawares

Szczegóły

出爾反爾

出尔反尔

chū ěr fǎn ěr

odkładając w czasie (z lenistwa); nie dotrzymać słowa

shilly-shally; go back on one's word

Szczegóły

出乖露醜

出乖露丑

chū guāi lù chǒu

zrobić z siebie przedstawienie

make an exhibition of oneself

Szczegóły

出乎反乎

chū hū fǎn hū

sprzeczny, niespójny wewnętrznie

contradictory; inconsistent

Szczegóły

出乎預料

出乎预料

chū hū yù liào

ponad oczekiwania, przekroczyć oczekiwania

beyond expectation; exceed expectations

Szczegóły

出口傷人

出口伤人

chū kǒu shāng rén

mówić zgryźliwie

speak bitingly

Szczegóły

樗櫟庸材

樗栎庸材

chū lì yōng cái

człowiek z małymi lub średnimi zdolnościami

a man of inferior and ordinary ability

Szczegóły

初露頭角

初露头角

chū lù tóu jiǎo

zaczynać ujawniac swoje możliwości

begin to show one's ability

Szczegóły

出謀劃策

出谋划策

chū móu huà cè

opracowywać fortel

mastermind a scheme

Szczegóły

出其不意,攻其不備

出其不意,攻其不备

chū qí bù yì gōng qí bù bèi

brać kogoś przez zaskoczenie

take sb. by surprise; catch sb. unawares

Szczegóły

出其不意,攻其無備

出其不意,攻其无备

chū qí bù yì gōng qí wú bèi

wziąć coś z zaskoczenia; złapać kogoś niespodziwanie

take sb. by surprise; catch sb. unawares

Szczegóły

出奇制勝

出奇制胜

chū qí zhì shèng

pokonać przeciwnika zaskoakującym manewrem

defeat one's opponent by a surprise move

Szczegóły

出神入化

chū shén rù huà

osiągnąć szczyt doskonałości, stać się niezrónanym mistrzem, uduchowić się

attain the acme of perfection; become the superb master of sth.; become spiritualized

Szczegóły

初生之犢不懼虎

初生之犊不惧虎

chū shēng zhī dú bù jù hǔ

nowonarodzone cielę; młodzi ludzie nie boją się tygrysa

newborn calf; young people are not scared of a tiger

Szczegóły

初生之犢不畏虎

初生之犊不畏虎

chū shēng zhī dú bù wèi hǔ

nowonarodzone cielę; młodzi ludzie nie boją się tygrysa

newborn calf young people are not scared of a tiger

Szczegóły

初寫黃庭

初写黄庭

chū xiě huáng tíng

sprawiedliwy i rzetelny (w opisie i krytyce)

just right (in wording-criticism-etc.)

Szczegóły

出以公心

chū yǐ gōng xīn

działać bez pobudek egoistycznych

act without any selfish consideration

Szczegóły

出淤泥而不染

chū yū ní ér bù rǎn

wyjść z błota neizabrudzonym

come out of mud unsoiled

Szczegóły

串通一氣

串通一气

chuàn tōng yī qì

współpracować, konspirować z, kolaborować

collaborate; conspire with

Szczegóły

除惡務盡

除恶务尽

chú è wù jìn

zło musi być unicestwione raz na zawsze; wykorzenić wszelkie zło

Evil must be exterminated once and for all.; uproot all evils

Szczegóły

傳杯換盞

传杯换盏

chuán bēi huàn zhǎn

pić do siebie toast za toastem

drink toast after toast to each other

Szczegóły

船到江心補漏遲

船到江心补漏迟

chuán dào jiāng xīn bǔ lòu chí

próbować zapobiec nieszczęściu gdy jest już za późno

try to avoid disaster when it's too late

Szczegóły

傳經送寶

传经送宝

chuán jīng sòng bǎo

przekazac swoje drogocenne doświadczenie; przekazać doświadczenie, informację, etc.

pass on one's valuable experience; transmit experience-information-etc.

Szczegóły

傳為佳話

传为佳话

chuán wéi jiā huà

stać się ulubioną opowieścią

become a favorite tale

Szczegóły

觸景傷情

触景伤情

chù jǐng shāng qíng

być poruszonym przez to co się widzi

be moved by what one sees

Szczegóły

觸類旁通

触类旁通

chù lèi páng tōng

zrozumieć poprzez analogię

comprehend by analogy

Szczegóły

觸目傷心

触目伤心

chù mù shāng xīn

denerwujący lub wytrącający ze spokoju widok

distressing sight-scene

Szczegóły

傳為笑柄

传为笑柄

chuán wéi xiào bǐng

być przedmiotem śmiechó przez następne pokolenia

be subject of ridicule through the ages

Szczegóły

傳為笑談

传为笑谈

chuán wéi xiào tán

stać się obiektem śmiechu

be-become standing joke

Szczegóły
Top

Import - export

BIZNES: import z i do Chin

Mamy 12 lat doświadczeń w obsłudze importu z Chin. Specjalizujemy się w przypadkach trudnych zapytaj.

Współpraca

Zapraszamy do kooperacji

Masz interesujacą propozycję? Być może będziemy zainteresowani. Napisz do nas tutaj.

Redakcje i wydawcy

Oferujemy usługi redakcji merytorycznej tekstów nt. Chin. Proste porady gratis. Zobacz listę naszych usług lub zapytaj nas tutaj.