Chiny.pl

polecamy:

Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wprowadź znak

1
2
3
4

Other options


蹉跎歲月

蹉跎岁月

cuō tuó suì yuè

zabijać czas próżnując

idle away time

Szczegóły

刺股讀書

刺股读书

cì gǔ dú shū

uczyć się ciężko mimo przeciwności

study hard despite hardships

Szczegóły

猝不及防

cù bù jí fáng

być złapanym przez zaskoczenie

be taken by surprise

Szczegóły

唇齒相依

唇齿相依

chún chǐ xiāng yī

wzajemnie zależne

mutually dependent

Szczegóły

唇齒之邦

唇齿之邦

chún chǐ zhī bāng

państwa wzajemnie zależne

states that are mutually dependent

Szczegóły

蓴羹鱸膾

莼羹鲈脍

chún gēng lú kuài

smakołyki z rodzinnych stron

delicacies from one's home towns

Szczegóły

唇焦舌敝

chún jiāo shé bì

strzępić język

talk oneself hoarse

Szczegóły

唇槍舌劍

唇枪舌剑

chún qiāng shé jiàn

zaangażować się w pojedynek na słowa

engage in a battle of words

Szczegóły

鶉衣百結

鹑衣百结

chún yī bǎi jié

w łachmanach

in rags

Szczegóły

綽約多姿

绰约多姿

chuò yuē duō zī

pełne gracji (o ruchach tancerki)

graceful movements (of a woman-dancer)

Szczegóły

促膝談心

促膝谈心

cù xī tán xīn

prowadzić bardzo szczerą rozmowę siedząc obok siebie

talk heart-to-heart sitting side by side

Szczegóły

床頭金盡

床头金尽

chuáng tóu jīn jìn

podupaść (przez wizyty w burdelach i kontakty z kobietami niskich obyczajów)

be impoverished (by frequent visits to whorehouses or by association with disreputable women)

Szczegóły

從壁上觀

从壁上观

cóng bì shàng guān

obserwować z daleka

observe from afar

Szczegóły

從長計議

从长计议

cóng cháng jì yì

czynić długoterminowe plany

make long term plans

Szczegóły

從井救人

从井救人

cóng jǐng jiù rén

próbować zrobić dobry uczynek w zły sposób

try to do a good deed in the wrong way

Szczegóły

從容不迫

从容不迫

cóng róng bù pò

spokojny i nieśpieszny

calm and unhurried

Szczegóły

從容就義

从容就义

cóng róng jiù yì

stawić czoła śmierci jak bohater

meet one's death like a hero

Szczegóły

從容自若

从容自若

cóng róng zì ruò

być opanowanym; zrelaksowany

be composed; relaxed

Szczegóły

慈悲為本

慈悲为本

cí bēi wéi běn

zasadą życia jest współczucie

Compassion is the principle of life.

Szczegóły

辭富居貧

辞富居贫

cí fù jū pín

odrzucić bogactwa i wybrać biedę

decline riches and prefer poverty

Szczegóły

慈眉善目

cí méi shàn mù

wygląda jak ktoś miłosierrny lub dobrotliwy

benevolent-looking

Szczegóły

慈烏反哺

慈乌反哺

cí wū fǎn bǔ

opiekuńczość synowska

filial piety

Szczegóły

踔厲風發

踔厉风发

chuō lì fēng fā

mówić elokwentnie i informująco

talk eloquently and informedly

Szczegóły

闖南走北

闯南走北

chuǎng nán zǒu běi

żyć wędrując z miejsca na miejsce

make a living wandering from place to place

Szczegóły

吹灰之力

chuī huī zhī lì

tylko mały wysiłek

just a small effort

Szczegóły

炊沙作飯

炊沙作饭

chuī shā zuò fàn

bezużyteczna bezsensowna próba; daremny

useless-meaningless attempt; futile

Szczegóły

川流不息

chuān liú bù xī

niekończący się

never-ending

Szczegóły

穿窬之盜

穿窬之盗

chuān yú zhī dào

włamywacz, złodziej

burglar; thief 2

Szczegóły

穿雲裂石

穿云裂石

chuān yún liè shí

głośno i wyraźnie

loud and clear

Szczegóły

穿鑿附會

穿凿附会

chuān záo fù huì

dać naciąganą interpretację lub porównanie

give a strained interpretation-comparison

Szczegóły

成敗利鈍

成败利钝

chéng bài lì dùn

sukces lub porażka

success or failure

Szczegóły

成敗在此一舉

成败在此一举

chéng bài zài cǐ yī jǔ

sukces lub porażka zależy od tej jednej akcji

Success or failure hinges on this one action.

Szczegóły

城北徐公

chéng běi xǘ gōng

przystojny młody człowiek

handsome young man

Szczegóły

乘風轉舵

乘风转舵

chéng fēng zhuǎn duò

działać adekwatnie do zmieniających się warunków

take one's cue from the changing conditions

Szczegóły

城狐社鼠

chéng hú shè shǔ

skorumpowani urzędnicy żerujący na zwykłych ludziach

corrupt officials and gentry who prey on the common people

Szczegóły

誠惶誠恐

诚惶诚恐

chéng huáng chéng kǒng

przerażony

terrified

Szczegóły

成家立業

成家立业

chéng jiā lì yiè

ożenić się i rozpocząć karierę

get married and start one's career

Szczegóły

乘堅策肥

乘坚策肥

chéng jiān cè féi

prowadzić luksusowe życie

lead a luxurious life

Szczegóły

乘龍快婿

乘龙快婿

chéng lóng kuài xù

idealny zięć

a handsome-excellent-ideal son-in-law

Szczegóły

城門失火,殃及池魚

城门失火,殃及池鱼

chéng mén shī huǒ yāng jí chí yú

być niewinną ofiarą katastrofy; niewinni ludzie złapani w nieszczęście; przynieść katastrofę niewinnym

be the innocent victim of a disaster; innocent people caught up in turmoil bring disaster to innocent people

Szczegóły

成年累月

chéng nián lěi yuè

każdego roku, zawsze bez zmian

year in year out; for years on end

Szczegóły

承平盛世

chéng píng shèng shì

spokojne czasy pokoju

the piping times of peace

Szczegóły

成千成萬

成千成万

chéng qiān chéng wàn

"tysiące i miliony"

thousands upon thousands

Szczegóły

成千累萬

成千累万

chéng qiān lèi wàn

tysiące i tysiące

thousands upon thousands

Szczegóły

懲前毖後

惩前毖后

chéng qián bì hòu

uczyć się na przeszłych błędach aby uniknąć przyszłych

learn from past mistakes to avoid future ones

Szczegóły

承前啟後

承前启后

chéng qián qǐ hòu

odziedziczyć przeszłość i wkroczyć w przyszłość; służyć jako łącze między przeszłością a przyszłością

inherit the past and usher in the future; serve as link between past and future

Szczegóły

成仁取義

成仁取义

chéng rén qǔ yì

umrzeć za słuszną sprawę

die for a just cause

Szczegóły

乘人之危

chéng rén zhī wēi

wykorzstać czyjeś problemy

take advantage of sb.'s difficulties

Szczegóły

乘勝追擊

乘胜追击

chéng shèng zhuī jī

po zwycięstwie rzucić się w pościg

follow up a victory with hot pursuit

Szczegóły

乘時乘勢

乘时乘势

chéng shí chéng shì

wykorzystać chwilę lub okazję

seize the right moment

Szczegóły

成事不足,敗事有餘

成事不足,败事有余

chéng shì bù zú bài shì yǒu yú

nie może pomóc ale może popsuć; zaszkodzić raczej niż pomóc

unable to achieve (but able to ruin); spoil everything rather than help

Szczegóły

乘勢使氣

乘势使气

chéng shì shǐ qì

wykorzystać to, że ktoś jest zaabsorbowany emocjami i sentymentami w pilnowaniu spraw

take advantage of somebody influenced by sentiment-emotion in handling things

Szczegóły

成雙成對

成双成对

chéng shuāng chéng duì

utworzyć parę

form a pair

Szczegóły

乘隙搗虛

乘隙捣虚

chéng xì dǎo xū

wykorzystać czyjś błąd; przeprowadzić atak z zaskoczenia

exploit sb.'s mistake; launch a surprise attack

Szczegóły

乘隙而入

chéng xì ér rù

wykorzystać okazję i wejść

seize the opportunity and enter

Szczegóły

城下之盟

chéng xià zhī méng

wymuszona zgoda

forced agreement

Szczegóły

誠心誠意

诚心诚意

chéng xīn chéng yì

żarliwie i szczerze

earnestly and sincerely

Szczegóły

乘虛蹈隙

乘虚蹈隙

chéng xū dǎo xì

wykorzystać czyjś brak przygotowania i zaatakować *

take advantage of sb.'s undefended state to attack

Szczegóły

乘虛而入

乘虚而入

chéng xū ér rù

posuwać się naprzód gdy nieprzyjaciel traci czujność

advance when an opponent is off guard

Szczegóły

纏綿悱惻

缠绵悱恻

chán mián fěi cè

nadmiernie uczuciowe (o pisarstwie); pełny patosu

exceedingly sentimental (of writing); full of pathos

Szczegóły

滄海橫流

沧海横流

cāng hǎi héng liú

polityczny chaos i zawirowania

political chaos and social turbulence

Szczegóły

滄海一粟

沧海一粟

cāng hǎi yī sù

kropla w oceanie

a drop in the ocean

Szczegóły

滄海遺珠

沧海遗珠

cāng hǎi yí zhū

nieodkryty talent

undiscovered talent

Szczegóły

蒼生塗炭

苍生涂炭

cāng shēng tú tàn

Ludzie zepchnięci w otchłanie nieszczęścia

The people are plunged into an abyss of misery.

Szczegóły

蒼蠅見血

苍蝇见血

cāng yíng jiàn xuě

bardzo zachłanny

very greedy

Szczegóły

參差錯落

参差错落

cēn cī cuò luò

nierówne, nieregularne; rozrzucone tu i tam

uneven; irregular scattered here and there

Szczegóły

操刀必割

cāo dāo bì gē

być pewnym, że wykorzysta się okazję, gdy ta się pojawi

be sure to take advantage of a chance when it comes

Szczegóły

操刀傷錦

操刀伤锦

cāo dāo shāng jǐn

podjąć się czegoś co przekracza umiejętności i odnieść porażkę

attempt sth beyond one's capability and end in failure

Szczegóły

草木皆兵

cǎo mù jiē bīng

wymyślone strachy

imaginary fears

Szczegóły

草率收兵

cǎo shuài shōu bīng

wykonywać rutynową pracę

do perfunctory work

Szczegóły

插翅難飛

插翅难飞

chā chì nán fēi

Ucieczka jest niemożliwa

Escape is impossible.

Szczegóły

插翅難逃

插翅难逃

chā chì nán táo

ucieczka jest niemożliwa

Escape is impossible

Szczegóły

慘綠少年

惨绿少年

cǎn lǜ shào nián

przystojny młody człowiek; młodzi ludzie z wyszukanymi manierami

a handsome young man; young people with refined manners

Szczegóły

慘無天日

惨无天日

cǎn wú tiān rì

smutny i pochmurny, ponury żałosny prospekt przyszłości

sad and gloomy; lamentable gloomy view of the future

Szczegóły

差強人意

差强人意

chā qiáng rén yì

"ujdzie"; ledwo się nadawać

just passable

Szczegóły

插圈弄套

chā quān nòng tào

chwytać innych w fortele

trap-snare others with tricks

Szczegóły

彩鳳隨鴉

彩凤随鸦

cǎi fèng suí yā

piękna kobieta ożeniona z bezwartościowym mężczyzną

a beautiful woman married to a worthless man

Szczegóły

餐風宿水

餐风宿水

cān fēng sù shuǐ

znosić trudności na łonie natury

endure outdoor hardships

Szczegóły

餐風飲露

餐风饮露

cān fēng yǐn lù

odbyć żmudną podróż

make an extremely arduous journey

Szczegóły

採薪之憂

采薪之忧

cǎi xīn zhī yōu

drobna niedyspozycja (grzeczn. o własnej chorobie)

Dosł. troska zbierania opału

a slight indisposition (referring to one's own illness)〈court.〉

Szczegóły

創業垂統

创业垂统

chuàng yè chuí tǒng

arch. znaleźć profesję i przekazać ją potomkom

found a business-profession-etc. and pass it down to descendents

Szczegóły

從善如登

从善如登

cóng shàn rú dēng

Osiągnięcie perfekcji jest trudne.

To attain perfection is difficult.

Szczegóły

從善如登,從惡如崩

从善如登,从恶如崩

cóng shàn rú dēng cóng è rú bēng

Trudno jest osiągnąć doskonałość. Łatwo jest nabrać złych nawyków.

To attain perfection is difficult. It is easy to learn what is bad.

Szczegóły

層出疊見

层出叠见

céng chū dié jiàn

pojawiać się jedno za drugim

emerge one after another

Szczegóły

查無實據

查无实据

chá wú shí jù

dochodzenie nie przyniosło żadnych dowodów

investigation turned up no evidence

Szczegóły

察言觀色

察言观色

chá yán guān sè

uważnie obserwować czyjś wyraz twarzy

closely observe sb.'s words and expression

Szczegóły

殘冬臘月

残冬腊月

cán dōng là yuè

ostatnie dni roku

the closing days of the year; the end of the year

Szczegóły

慚鳧企鶴

惭凫企鹤

cán fú qǐ hè

wstydzić się własnej niekompetencji a jednocześnie zazdrościć zdolności innego

be ashamed of one's inadequacy while envying another's competence

Szczegóły

殘羹冷炙

残羹冷炙

cán gēng lěng zhì

resztki posiłku

dinner leftovers

Szczegóły

殘缺不全

残缺不全

cán quē bù quán

niepełny i fragmentaryczny

incomplete and fragmentary

Szczegóły

財不露白

财不露白

cái bù lù bái

nie pokazywać swojego bogactwa

not expose one's wealth

Szczegóły

才兼文武

cái jiān wén wǔ

mieć talenty zarówno cywilne jak i wojskowe

. have both military and literary talents

Szczegóły

才識過人

才识过人

cái shí guò rén

być obdarzonym nadzwyczajnym talentem i wnikliwością

be gifted with extraordinary talent and insight

Szczegóły

才疏學淺

才疏学浅

cái shū xué qiǎn

mieć mierny talent i jeszcze mniej wykształcenia

have little talent and less learning

Szczegóły

藏龍臥虎

藏龙卧虎

cáng lóng wò hǔ

niezauważony talent, dosł. przyczajony tygrys ukryty smok

Dosł. przyczajony tygrys ukryty smok

unnoticed talent

Szczegóły

藏頭露尾

藏头露尾

cáng tóu lù wěi

ogłosić część, ale nie wszystko

divulge part but not all

Szczegóły

豺狼當道

豺狼当道

chái láng dāng dào

niebezpieczni i okrutni są pod kontrolą

the rapacious and ruthless are in control

Szczegóły

豺狼野心

chái láng yě xīn

złowrogie intencje

sinister intentions

Szczegóły

柴米夫妻

chái mǐ fū qī

para utrzymująca się z czego popadnie; para zawierająca małżeństwo z powodów finansowych

a couple living hand-to-mouth; a couple married for financial reasons

Szczegóły

常備不懈

常备不懈

cháng bèi bù xiè

zawsze czujny

always on alert

Szczegóły
Top

Import - export

BIZNES: import z i do Chin

Mamy 12 lat doświadczeń w obsłudze importu z Chin. Specjalizujemy się w przypadkach trudnych zapytaj.

Współpraca

Zapraszamy do kooperacji

Masz interesujacą propozycję? Być może będziemy zainteresowani. Napisz do nas tutaj.

Redakcje i wydawcy

Oferujemy usługi redakcji merytorycznej tekstów nt. Chin. Proste porady gratis. Zobacz listę naszych usług lub zapytaj nas tutaj.