Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

朝不保夕

zhāo bù bǎo xī

być w stanie podatnym na niebezpieczeństwo

be in a precarious state

招財進寶

zhāo cái jìn bǎo

niech bogactwa i skarby napływają (skrol wieszany w sklepach); przynieś bogactwo i skarby (życzenie zdobycia pieniędzy i zamożności

let riches and treasures come in (a store good-luck placard) bring in wealth and treasure (a felicitous wish for making money)

朝發夕至

zhāo fā xī zhì

odbyć krótką podróż

make a short journey

招蜂引蝶

zhāo fēng yǐn dié

przyciągać motyle, flirtować, przyciągać mężczyzn (o kobiecie)

attract bees and butterflies be flirtatious (of a woman); flirt with men

朝齏暮鹽

zhāo jī mù yán

wieść bardzo ciężkie życie

lead a very hard life

朝氣蓬勃

zhāo qì péng bó

pełny wigoru, pełny młodzieńczego ducha

full of vigor and vitality; full of youthful spirit

朝秦暮楚

zhāo qín mù chǔ

kapryśny

f.e. fickle; capricious

昭如日星

zhāo rú rì xīng

tak oczywisty jak słońce i gwiazdy

as obvious as the sun and the stars

朝生暮死

zhāo shēng mù sǐ

efemeryczne istnienie, przemijanie

an ephemeral existence; transient

朝聞夕改

zhāo wén xī gǎi

błyskawiczna poprawka

rapid amendment

朝聞夕死

zhāo wén xī sǐ

być gotowym umrzeć aby tylko usłyszeć prawdę

willing to die to hear the truth

招降納叛

zhāo xiáng nà pàn

rekrutować dezerteró i zdrajców; oczekiwać uległych i przyjmowac przychylnych

recruit deserters and traitors; welcome the submissive and receive the favorable

朝陽鳴鳳

zhāo yáng míng fèng

wyrażone na głos napomnienia

outspoken admonitions

招搖撞騙

zhāo yáo zhuàng piàn

oszukiwać pozując na ważną osobę

swindle by posing as a VIP

朝饔夕飧

zhāo yōng xī sūn

nie robić nic inego niż jeść i pić

do nothing but eat and drink

仗勢欺人

zhàng shì qī rén

wykorzystać władzę, siłę własną lub czyjąś aby zastraszać innych

take advantage of one's or sb. else's power to bully people

乍暖還寒

zhà nuǎn hái hán

zrobić się cieplej, ale okazjonalnie powrócić do chłodów

become warmer but occasionally turn cool

遮天蔽日

zhē tiān bì rì

zaćmić niebo i słońce; zakryć całe niebo

blot out the sky and the sun; cover all the sky

遮天蓋地

zhē tiān gài dì

ukryć-zakryć niebo i ziemię

blot out the sky and cover up the earth; cover the sky and earth

真心真意

zhēn xīn zhēn yì

szczere życzenie zrobienia czegoś

genuine and sincere desire (to do sth.)

真贓實犯

zhēn zāng shí fàn

niezaprzeczalny dowód winy; materialny dowód przestępstwa

irrefutable proof of guilt; material evidence of a crime

真知灼見

zhēn zhī zhuó jiàn

przenikliwy wgląd

penetrating insight

沾沾自喜

zhān zhān zì xǐ

być zadowolonym z samego siebie

be pleased with oneself

鑿鑿有據

záo záo yǒu jù

wsparty nieobalalnymi dowodami

supported by irrefutable evidence

賊人膽虛

zéi rén dǎn xū

mieć nieczyste sumienie; obawiać się zdemaskowania lub ujawnienia

have a guilty conscience; fear exposure

掌上明珠

zhǎng shàng míng zhū

ukochana córka

beloved daughter

長幼有序

zhǎng yòu yǒu xù

szacunek dla starszeństwa

respect for seniority

摘句尋章

zhāi jù xún zhāng

pisać kliszami bez oryginalności, bezcelowo trudzić się nad wysłowieniem myśli

write in clichés without originality, labor over the wording in a pointless manner

張口結舌

zhāng kǒu jié shé

zabrakło (komuś) słów; gapić się z otwartymi ustami ze zdziwienia

be at loss for words; gape with astonishment

張三李四

zhāng sān lǐ sì

ktokolwiek, każdy

any Tom, Dick, or Harry (anyone, a set of nobodies)

斬草除根

zhǎn cǎo chú gēn

zniszczyć korzenie i gałęzie; usunąć przyczynę problemu

destroy root and branch; eliminate the cause of a trouble

斬釘截鐵

zhǎn dīng jié tiě

erzolytny i zdecydowany

resolute and decisive

早出晚歸

zǎo chū wǎn guī

(o zajętej osobie) wychodzi wcześnie i wraca późno

go out early and return late (of a busy person)

早占勿藥

zǎo zhān wù yào

(o chorym) wydobrzeć wcześnie; szybko wyzdrowieć; życzyć komuś wyzdrowienia

have gotten well early (of a sick person); get well very soon; wish sb. a speedy recovery from illness

贊不絕口

zàn bù jué kǒu

wylewnie chwalić

praise profusely

贊嘆不已

zàn tàn bù yǐ

być pełnym pochwał, chwalić

be full of praise

造化小兒

zào huà xiǎo ér

los, przeznaczenie

fortune; destiny

造極登峰

zào jí dēng fēng

osiągnąć szczyt doskonałości

reach the peak of perfection; reach the acme 34-12

造謠惑眾

zào yáo huò zhòng

szerzyć plotki aby zwodzić ludzi

spread rumors to confuse people

造作矯揉

zào zuò jiǎo róu

dotknięty (czymś negatywnym); sztuczny

affected; artificial

甑塵釜魚

zēng chén fǔ yú

stan skrajnej nędzy

a state of stark poverty

曾參殺人

zēng shēn shā rén

plotki są przerażające

Rumors are dreadful.

獐頭鼠目

zhāng tóu shǔ mù

godny pogardy, brzydki facet

contemptible, ugly fellow

寓教於樂

yù jiào yú lè

Uczyć i bawić jednocześnie.


Dosłownie: zawierać - naukę - poprzez - zabawę.

不眠不休

bù mián bù xiū

Bez snu ani odpoczynku

奸心畢露

jiān xīn bì lù

[Wydobyć] czyjeś [złe] intencje na wierzch; także: czyjeś intencje wyszły na wierzch.

仇亦可師

chóu yì kě shī

Wróg także może być nauczycielem.


Dosłownie: wróg - także - może [być] - nauczyciel

心誠則靈

xīn chéng zé líng

Pracować tylko wtedy, gdy wierzy się w cel swojego wysiłku.

志在必得

zh? z?i b? dé

być zdeterminowanym aby coś mieć/osiągnąć

be determined to have/win

洎乎近世

jì hū jìn shì

aż do czasów niedawnych (arch.)

until recent times (wr.)

修身自省

xiūshēnzìxǐng

kształtować swoje postępowanie przez introspekcję

look after one's conduct by self-examination; cultivate one's moral character by introspection

修真养静

xiūzhēnyǎngjìng

osiągnąć prawdziwy spokój umysłu

achieve true peace of mind

天不假人年

tiānbùjiǎrénnián

Niebo nie daje wystarczająco dużo czasu (aby czegoś dokonać)

God doesn't give sb. a life long enough (to accomplish a task/etc.)

能騙就騙

néng piàn jiù piàn

Możesz oszukać, to oszukaj

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Mulan i inne opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny (red.)

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.