Chiny.pl

polecamy:

Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wprowadź znak

1
2
3
4

Other options


振臂一呼

zhèn bì yī hū

weszwać do działania, unieść rękę i dać sygnał do rozpoczęcia

issue a call for action; raise one's hand and issue a rousing call

Szczegóły

振奮人心

振奋人心

zhèn fèn rén xīn

inspirujący, stymulujący

inspiring; stimulating

Szczegóły

終成泡影

终成泡影

zhōng chéng pào yǐng

nic z tego nie wyszło, nie dać żadnego rezulstatu

come to naught

Szczegóły

鐘鼎人家

钟鼎人家

zhōng dǐng rén jia

bogate domostwo z wieloma domownikami

rich household with many members

Szczegóły

中饋乏人

中馈乏人

zhōng kuì fá rén

nie mieć żony; nie mieć nikogo kto ugotuje posiłek

have no wife; have no one to cook one's food

Szczegóły

鍾靈毓秀

钟灵毓秀

zhōng líng yù xiù

przyjazne otoczenie przyczynia się do rozwoju talentu

A favorable ambience nurtures talent.

Szczegóły

中流砥柱

zhōng liú dǐ zhù

ten, kto stoi wytrwale wbrew okolicznościom

id. one who stands rock-firm; mainstay

Szczegóły

鐘鳴鼎食

钟鸣鼎食

zhōng míng dǐng shí

żyć extrawagancko; cieszyc się pełnym dostatkiem

live an extravagant life enjoy affluence

Szczegóły

螽斯衍慶

螽斯衍庆

zhōng sī yǎn qìng

niech twoi potomkowie będą liczni jak koniki polne (słowa gratulacji dla kolegi, któremu właśnie urodził się syn)

May your offspring be as numerous as a katydid's. (a congratulatory expression used when a son is born to a friend)

Szczegóły

終天之恨

终天之恨

zhōng tiān zhī hèn

żal trwajacy całe życie

lifelong regret

Szczegóły

忠孝節義

忠孝节义

zhōng xiào jié yì

lojalność, synowska troska, czystość, prawomyślność (cztery cnoty konfucjańskie)

loyalty, filial piety, chastity, and righteousness

Szczegóły

眾寡不敵

众寡不敌

zhòng guǎ bù dí

być w mniejzości przed przeważającą siłą

be outnumbered

Szczegóły

眾口鑠金

众口铄金

zhòng kǒu shuò jīn

publiczny chaos może pomieszać dobro ze złem

Public clamor can confound right and wrong.

Szczegóły

眾目共睹

众目共睹

zhòng mù gòng dǔ

to co każdy samemu widzi

what everyone can see for himself

Szczegóły

眾目昭彰

众目昭彰

zhòng mù zhāo zhāng

ludzie widzą wszystko; być jasnym dla wszystkich

the masses are sharp-eyed; be clear to all

Szczegóły

重男輕女

重男轻女

zhòng nán qīng nǚ

uważać że mężczyźni górują nad kobietami

regard men as superior to women

Szczegóły

眾怒難犯

众怒难犯

zhòng nù nán fàn

Niebezpiecznie jest wywoływać złość mas.

It's dangerous to anger the masses.

Szczegóły

眾叛親離

众叛亲离

zhòng pàn qīn lí

być całkowicie odosobnionym

be utterly isolated

Szczegóły

眾所周知

众所周知

zhòng suǒ zhōu zhī

jak wszyscy wiedzą

as everyone knows

Szczegóły

枕戈待敵

枕戈待敌

zhěn gē dài dí

utrzymywać gotowość bojową

maintain combat readiness

Szczegóły

枕戈寢甲

枕戈寝甲

zhěn gē qǐn jiǎ

zachować gotowość bojową; być zaalarmowanym

be on the alert; maintain combat readiness

Szczegóły

枕戈以待

zhěn gē yǐ dài

zachować gotowość bojową

maintain combat readiness

Szczegóły

枕經籍書

枕经籍书

zhěn jīng jí shū

Bardzo sobie upodobać starożytne księgi

be excessively fond of ancient books

Szczegóły

枕冷衾寒

zhěn lěng qīn hán

po wyjeździe małżonka czuć chłód i samotność leżąc samemu w łóżku

after the departure of one's spouse feel cold and lonely while lying in bed alone

Szczegóły

枕石漱流

zhěn shí sòu liú

żyć w odosobnieniu, wycofać się z życia

retire from the world; live in seclusion

Szczegóły

糟糠之妻

zāo kāng zhī qī

żona, która dzieliła ciężki los swojego męża

a wife who has shared her husband's hard lot

Szczegóły

糟糠之妻不下堂

zāo kāng zhī qī bù xià táng

żona która dzieliła ciężki los swojego męża nie zostanie opuszczona

a wife who has shared her husband's hard lot will not be abandoned

Szczegóły

重於泰山

重于泰山

zhòng yú tài shān

być ważniejszym niż góra Tai; być wielkiego znaczenia

be weightier than Mount Tai; be of greatest significance

Szczegóły

眾志成城

众志成城

zhòng zhì chéng chéng

w jedności siła

In union there is strength

Szczegóły

眾醉獨醒

众醉独醒

zhòng zuì dú xǐng

Wszyscy stracili zdrowy rozum (dosł. są pijani) oprócz mnie.

All are drunk except for one who is sober.

Szczegóły

忠言逆耳

zhōng yán nì ěr

prawda boli; szczera porada często rani uszy

the truth hurts; honest advice often grates on the ear

Szczegóły

中原逐鹿

zhōng yuán zhú lù

walka o hegemonię (między władcami na Równinach chińskich)

fight for hegemony (among contending princes-warlords-etc.)

Szczegóły

忠貞不渝

忠贞不渝

zhōng zhēn bù yú

niezachwianie lojalny

unswervingly loyal

Szczegóły

種玉藍田

种玉蓝田

zhǒng yù lán tián

zapłodnić, uczynić kobietę brzemienną

make pregnant

Szczegóły

踵趾相接

zhǒng zhǐ xiāng jiē

podążać czyimiś śladami

follow the footsteps

Szczegóły

直言無諱

直言无讳

zhí yán wú huì

mówić bez ograniczeń

speak without reservation

Szczegóły

直言無隱

直言无隐

zhí yán wú yǐn

mówić szczerze i bez ogródek

f.e. speak one's mind

Szczegóły

執意不從

执意不从

zhí yì bù cóng

uparcie odmawiać poddania się lub uznania się za pokonanego

obstinately refuse to yield

Szczegóły

粥粥無能

粥粥无能

zhōu zhōu wú néng

(o osobie) słaba i niekompetentna

f.e. weak and incompetent (of a person)

Szczegóły

知音識趣

知音识趣

zhī yīn shí qù

być w pełnym wzajemnym zrozumieniu i harmoni

be on fully understanding and harmonious terms with each other

Szczegóły

知遇之恩

zhī yù zhī ēn

wdzięczność za słowa zachęty od zwierzchnika

n. gratitude for encouragement from a superior

Szczegóły

抓破臉子

抓破脸子

zhuā pò liǎn zǐ

drapać się po twarzy; sl. otwarcie wystąpić przeciw komuś; wyciągnąć spór na furum publiczne; nie martwić się o sprawę utraty twarzy

scratch one's face 〈coll.〉 openly turn against sb.; bring a dispute into open; don't care about matters of face n. white flowers flecked with red

Szczegóły

知止不殆

zhī zhǐ bù dài

w ten sposób nie wystawisz się na niebezpieczeństwo

Szczegóły

知之為知之,不知為不知

知之为知之,不知为不知

zhī zhǐ wéi zhī zhī bù zhī wéi bù zhǐ

Nie udawaj że znasz coś, czego nie znasz.

Don't pretend to know sth. you don't know.

Szczegóły

隻字不提

只字不提

zhī zì bù tí

ani słowa (o czymś)

not say a single word (about sth.)

Szczegóły

知足不辱

zhī zú bù rǔ

Być zadowolonym z własnego losu to nie chańba

Being contented with one's lot is no disgrace.

Szczegóły

知足常樂

知足常乐

zhī zú cháng lè

być zadowolonym z własnego losu

be content with one's lot

Szczegóły

助我張目

助我张目

zhù wǒ zhāng mù

pomóż mnie dopingować

Help cheer me on

Szczegóły

駐顏有術

驻颜有术

zhù yán yǒu shù

posiąść sekret zachowania młodego wyglądu

possess the secret of preserving youthful looks-complexion

Szczegóły

逐字逐句

zhú zì zhú jù

słowo za słowo i zdanie za zdanie

word for word and sentence for sentence

Szczegóły

崢嶸歲月

峥嵘岁月

zhēng róng suì yuè

lata godne zapamiętania, miesiące i lata cieżkiego wysiłku

memorable years, months and years of hard struggles

Szczegóły

蒸蒸日上

zhēng zhēng rì shàng

prosperować; kwitnąć

flourish; thrive

Szczegóły

肘腋之患

zhǒu yè zhī huàn

kłopoty idace od tych najbliższych

trouble coming from those closest

Szczegóły

整裝待發

整装待发

zhěng zhuāng dài fā

gotowy i czekający; być gotowym do rozpoczęcia

ready and waiting be ready to start out

Szczegóły

珠圍翠繞

珠围翠绕

zhū wéi cuì rào

być przepięknie wystrojonym; (o kobiecie) być otoczoną przez służące

be gorgeously dressed and richly ornamented (of a woman); be surrounded by attending maids

Szczegóły

朱衣使者

zhū yī shǐ zhě

egzaminator (trad.)

examiner (trad.)

Szczegóły

諸子百家

诸子百家

zhū zǐ bǎi jiā

różne szkoły myśli i ich osiągnięcia w czasach późnej dyn. Zhou

?hist.? various schools of thinkers or their works in late Zhou

Szczegóły

置之腦後

置之脑后

zhì zhī nǎo hòu

przeznaczyć na straty; wyrzucić z umysłu

commit to oblivion; put out of mind

Szczegóły

置諸度外

置诸度外

zhì zhū dù wài

nie myśleć o czymś

give no thought to

Szczegóły

屬垣有耳

属垣有耳

zhǔ yuán yǒu ěr

ściany mają uszy; zawsze ktoś słucha

walls have ears sb.is listening

Szczegóły

走為上著

走为上着

zǒu wèi shàng zhāo

ten który ucieka aby później ponownie walczyć

Szczegóły

總角之交

总角之交

zǒng jiǎo zhī jiāo

przyjaśń z dzieciństwa

hildhood friend

Szczegóły

在此一舉

在此一举

zài cǐ yī jǔ

polegać na tym jednym działaniu

hang upon this single action

Szczegóły

載酒問字

载酒问字

zài jiǔ wèn zì

pilny w nauce i wnikliwy

studious and inquisitive

Szczegóły

在所不辭

在所不辞

zài suǒ bù cí

nie zawahać się w przyszłości by...

will not hesitate to

Szczegóły

載笑載言

载笑载言

zài xiào zài yán

mówić i śmiać się jednocześnie

talk and laugh at the same time

Szczegóły

再造之恩

zài zào zhī ēn

łaska ponownego narodzenia

the grace of rebirth

Szczegóły

賊喊捉賊

贼喊捉贼

zéi hǎn zhuō zéi

złodziej krzyczący "zatrzymać złodzieja!"

thief crying ?Stop thief!?

Szczegóły

賊眉鼠眼

贼眉鼠眼

zéi méi shǔ yǎn

kurwiki w oczach, wyglądać jakby się miało niecne intencje

shifty-eyed; crafty-looking

Szczegóły

賊去關門

贼去关门

zéi qù guān mén

zamknąć wrota stajni po tym jak koń już ukradziony

lock the stable door after the horse is stolen

Szczegóły

鑿空之論

凿空之论

záo kōng zhī lùn

demaskujący i ośmieszający argument; wyszukany argument

debunking argument a farfetched argument

Szczegóły

債多不愁

债多不愁

zhài duō bù chóu

zbyt wiele zobowiązań sprawi że człowiek utraci poczucie odpowiedzialności; Gdy długów jest zbyt wiele, człowiek przestaje się o nie martwić.

Too many obligations will numb a person's sense of responsibility.; When there are too many debts, one stops worrying about them.

Szczegóły

責備求全

责备求全

zé bèi qiú quán

wymagać doskonałości

demand perfection

Szczegóły

嘖有煩言

啧有烦言

zé yǒu fán yán

jest wiele skarg

there are many complaints

Szczegóły

真刀真槍

真刀真枪

zhēn dāo zhēn qiāng

prawdziwa rzecz

the real thing

Szczegóły

針鋒相對

针锋相对

zhēn fēng xiāng duì

diametralnie się różnić; dawać rónoważny podarune; przeciwstawić się komuś działaniem o równej sile

be diametrically opposed; give tit for tat; oppose each other with equal harshness

Szczegóły

針芥相投

针芥相投

zhēn jiè xiāng tóu

Ludzie lubią towarzystwo; wzajemnie się przyciągać (najcz. o dwojgu ludzi)

Human beings are gregarious; be attracted to each other

Szczegóły

真金不怕火煉

真金不怕火炼

zhēn jīn bù pà huǒ liàn

Człowiek o silnej moralności przejdzie każdy surowy test

A person of integrity can stand severe tests.

Szczegóły

真金烈火

zhēn jīn liè huǒ

być wzmocnionym przez walkę z przeciwieństwami

be strengthened by adversity

Szczegóły

珍禽異獸

珍禽异兽

zhēn qín yì shòu

rzedkie praki i zwierzęta

rare birds and beasts

Szczegóły

真情實意

真情实意

zhēn qíng shí yì

czysta szczerość

genuine sincerity

Szczegóły

真人不露相

zhēn rén bù lòu xiàng

Człowiek pewnej wartości nie obnosi się swoją prawdziwą wartością

A man of substance does not like to flaunt his true worth.

Szczegóły

真偽莫辨

真伪莫辨

zhēn wěi mò biàn

nie móc odróżnić prawdziwego od fałszywego, prawdy od fałszu

cannot distinguish between genuine and fake, true and false

Szczegóły

真相畢露

真相毕露

zhēn xiāng bì lù

kompletnie odsłonić prawdziwe oblicze (obaźl.)

have one's true face-identity-color completely exposed

Szczegóły

真心誠意

真心诚意

zhēn xīn chéng yì

całym sercem, szczerze

wholeheartedly; sincerely

Szczegóły

照本宣科

zhào běn xuān kē

spapugować tekst

parrot a text

Szczegóły

照螢映雪

照萤映雪

zhào yíng yìng xuě

studiować pilnie

study diligently

Szczegóły

召之即來,揮之即去

召之即来,挥之即去

zhào zhī jí lái huī zhī jí qù

przyjść natychmiast po przywołaniu; byc na zawołanie o każdej godzinie

come as soon as called; be on call at any hour

Szczegóły

遮地漫天

zhē dì màn tiān

I niebo i ziemia pokryte ciemnością

Both earth and heaven are blotted out.

Szczegóły

詐敗佯輸

诈败佯输

zhà bài yáng shū

pozorować porażkę

feign defeat

Szczegóły

仗馬寒蟬

仗马寒蝉

zhàng mǎ hán chán

ten kto zachowuje dyskretne milczenie

one who maintains a discreet silence

Szczegóły

折衝禦侮

折冲御侮

zhé chōng yù wǔ

odeprzeć wrogą agresję

repel foreign aggression

Szczegóły

折衝尊俎

折冲尊俎

zhé chōng zūn zǔ

wygrać wojnę przy stole negocjacyjnym; ?

win a war at the conference table discharge the duties of a diplomat

Szczegóły

折節讀書

折节读书

zhé jié dú shū

nagle polubić uczenie się

take a sudden liking to studying-learning

Szczegóły

哲人其萎

zhé rén qí wěi

Mądry człowiek umarł (eulogia na pogrzebie)

The wise man is dead. (eulogy at a funeral service)

Szczegóły

朝不保夕

zhāo bù bǎo xī

być w stanie podatnym na niebezpieczeństwo

be in a precarious state

Szczegóły

朝不慮夕

朝不虑夕

zhāo bù lǜ xī

nie być w stanie planować naprzód

be unable to plan ahead

Szczegóły

招財進寶

招财进宝

zhāo cái jìn bǎo

niech bogactwa i skarby napływają (skrol wieszany w sklepach); przynieś bogactwo i skarby (życzenie zdobycia pieniędzy i zamożności

let riches and treasures come in (a store good-luck placard) bring in wealth and treasure (a felicitous wish for making money)

Szczegóły

朝發夕至

朝发夕至

zhāo fā xī zhì

odbyć krótką podróż

make a short journey

Szczegóły

招蜂引蝶

zhāo fēng yǐn dié

przyciągać motyle, flirtować, przyciągać mężczyzn (o kobiecie)

attract bees and butterflies be flirtatious (of a woman); flirt with men

Szczegóły
Top

Import - export

BIZNES: import z i do Chin

Mamy 12 lat doświadczeń w obsłudze importu z Chin. Specjalizujemy się w przypadkach trudnych zapytaj.

Współpraca

Zapraszamy do kooperacji

Masz interesujacą propozycję? Być może będziemy zainteresowani. Napisz do nas tutaj.

Redakcje i wydawcy

Oferujemy usługi redakcji merytorycznej tekstów nt. Chin. Proste porady gratis. Zobacz listę naszych usług lub zapytaj nas tutaj.