Chiny.pl

polecamy:

Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wprowadź znak

1
2
3
4

Other options


轉嗔為喜

转嗔为喜

zhuǎn chēn wéi xǐ

złość ustępuje radości

anger gives way to joy

Szczegóły

轉瞬之間

转瞬之间

zhuǎn shùn zhī jiān

w mgnieniu oka

in the blink of an eye

Szczegóły

足兵足食

zú bīng zú shí

dostateczne zaopatrzenie w prowiant i środki obrony

adequate supply of foodstuffs and means of defense

Szczegóły

足不出戶

足不出户

zú bù chū hù

pozostać w domu

stay at home

Szczegóły

卓爾不群

卓尔不群

zhuó ěr bù qún

górować ponad innymi

tower above others

Szczegóły

灼見真知

灼见真知

zhuó jiàn zhēn zhī

przeszywający wgląd

penetrating insight

Szczegóły

斫輪老手

斫轮老手

zhuó lún lǎo shǒu

ekspert, złota rączka, człowiek o bogatym doświadczeniu

expert; wheelwright old hand; a man of rich experience

Szczegóły

卓有成效

zhuó yǒu chéng xiào

wysoce skuteczny

highly effective

Szczegóły

追奔逐北

zhuī bēn zhú běi

ścigać wrogie siły będące w pełnym odwrocie

chase an enemy force in full retreat

Szczegóły

追本窮源

追本穷源

zhuī běn qióng yuán

dojść do źródła, pierwotnej istoty sprawy

get to the root-source of the matter

Szczegóły

追本溯源

zhuī běn sù yuán

dojść do źródła, pierwotnej istoty sprawy

get at the root-source of the matter

Szczegóły

錐處囊中

锥处囊中

zhuī chǔ náng zhōng

talent w końcu się zamanifestuje

id. talent will eventually manifest itself

Szczegóły

追根究底

zhuī gēn jiū dǐ

dojść do źródła, pierwotnej istoty sprawy

get to the bottom-root of sth.

Szczegóły

追根求源

zhuī gēn qiú yuán

poszukiwanie źródła i skutku rzeczy

go to the root of

Szczegóły

追根溯源

zhuī gēn sù yuán

odszukać po trudnym i gruntownym poszukiwaniu

find by hard and thorough search

Szczegóły

追根問底

追根问底

zhuī gēn wèn dǐ

podnosić coraz to nowe pytania (aby osiągnąć sedno sprawy)

raise one question after another (in order to reach the bottom of a matter)

Szczegóły

捉襟見肘

捉襟见肘

zhuō jīn jiàn zhǒu

być przytłoczonym problemami

be overwhelmed with problems

Szczegóły

湛恩汪濊

zhàn ēn wāng hún

łaska jest głęboka i szeroka

Grace is deep and vast.

Szczegóły

咫尺千里

zhǐ chǐ qiān lǐ

fizycznie bliski, ale społecznie daleki

physically close but socially distant

Szczegóły

咫尺天涯

zhǐ chǐ tiān yá

tak blisko, a jednak tak daleko

so near and yet so far

Szczegóły

指東說西

指东说西

zhǐ dōng shuō xī

mówić nie na temat, unikać tematu

talk irrelevantly; evade the subject

Szczegóły

紙短情長

纸短情长

zhǐ duǎn qíng cháng

Papieru nie starczy aby opisać czyjeś uczucia.

The paper is too short to describe one's feelings.

Szczegóły

趾高氣揚

趾高气扬

zhǐ gāo qì yáng

pompatyczny, arogancki

pompous; arrogant

Szczegóły

紙貴洛陽

纸贵洛阳

zhǐ guì luò yáng

(o publikacjach) być popularne

be popular (of publications)

Szczegóły

只可意會,不可言傳

只可意会,不可言传

zhǐ kě yì huì bù kě yán chuán

może być tylko odczute sercem, nie może być przekazane w słowach

it can only be sensed; can not be communicated in words

Szczegóły

指鹿為馬

指鹿为马

zhǐ lù wéi mǎ

celowo zakłamać

deliberately misrepresent

Szczegóły

指天畫地

指天画地

zhǐ tiān huà dì

gestykulować emocjonalnie

gesticulate excitedly

Szczegóły

指天誓日

zhǐ tiān shì rì

zaklinać na niebo i słońce

swear by heaven and the sun

Szczegóły

只爭旦夕

只争旦夕

zhǐ zhēng dàn xī

dobrze wykorzystać swój czas

make good use of one's time

Szczegóły

戰天鬥地

战天斗地

zhàn tiān dòu dì

przeciwstawiać się żywiołom, zmagać się z naturą

brave the elements, combat nature

Szczegóły

戰無不勝,攻無不克

战无不胜,攻无不克

zhàn wú bù shèng gōng wú bù kè

niezwyciężony

invincible ; all-conquering; ever-victorious

Szczegóły

戰戰兢兢

战战兢兢

zhàn zhàn jīng jīng

drżąc, ze strachem

with fear and trepidation

Szczegóły

戰戰慄慄

战战栗栗

zhàn zhàn lì lì

drżeć ze strachu

tremble with fear

Szczegóły

茁壯成長

茁壮成长

zhuó zhuàng chéng zhǎng

wyrosnąć na silnego i krzepkiego

grow up strong and sturdy

Szczegóły

濯足濯纓

濯足濯缨

zhuó zú zhuó yīng

To czy ktoś jest witany z szacunkiem lub niechęcią zależy od jego włąsnego zachowania.

Whether one is received with respect or contempt depends on one's own conduct.

Szczegóły

鑽冰求酥

钻冰求酥

zuān bīng qiú sū

coś niemożliwego

an impossibility

Szczegóły

鑽牛角尖

钻牛角尖

zuān niú jiǎo jiān

dzielić włos na czworo; zabrnąć w ślepy zaułek

split hairs; reach a dead end

Szczegóły

鑽天打洞

钻天打洞

zuān tiān dǎ dòng

dzielić włos na czworo; osiągnąć ślepy zaułek

split hairs reach a dead end

Szczegóły

鑽天入地

钻天入地

zuān tiān rù dì

poruszyć niebo i ziemię; zrobić wszystko, by znaleźć jakieś wyjście lub rozwiązanie

move heaven and earth; leave no stone unturned search for an opening for oneself by all possible means

Szczegóły

足食足兵

zú shí zú bīng

adekwatne zaopatrzenie środki do obrony

adequate supply of foodstuffs and means of defense

Szczegóły

足音跫然

zú yīn qióng rán

cieszyć się na dźwięk kroków, tęsknić za odwiedzinami

excited to hear footsteps; longing to have visitors

Szczegóły

足智多謀

足智多谋

zú zhì duō móu

być obrotnym, mieć wiele mądrości a przez to mieć w zanadrzu wiele forteli

be resourceful

Szczegóły

轉彎抹角

转弯抹角

zhuǎn wān mò jiǎo

pełne nieoczekiwanych zmian; unikać odpowiedzi, marnować czas

full of twists and turns; beat around the bush

Szczegóły

鄒纓齊紫

邹缨齐紫

zōu yīng qí zǐ

To co robią ci na górze jest imitowane przez tych na dole.

What those above do, those below will imitate.

Szczegóły

樽酒論文

樽酒论文

zūn jiǔ lùn wén

rozmawiać o literaturze nad kubkiem wina

discuss literature over cups of liquor

Szczegóły

綜核名實

综核名实

zōng hé míng shí

sprawdzać i badać rzeczywiste fakty

check and investigate the actual facts

Szczegóły

尊姓大名

zūn xìng dà míng

grzeczn. jakie jest twoje szanowne nazwisko?

What is your honorable name?

Szczegóły

樽俎折衝

樽俎折冲

zūn zǔ zhé chōng

wygrać wojnę przy stole konferencyjnym; zwolnić dyplomatę z obowiązków (?)

win a war at the conference table; discharge the duties of a diplomat

Szczegóły

轉眼之間

转眼之间

zhuǎn yǎn zhī jiān

w krótkiej chiwli

in a trice

Szczegóły

轉憂為喜

转忧为喜

zhuǎn yōu wéi xǐ

zmienić smutek na radość

change from sorrow to joy

Szczegóły

左右為難

左右为难

zuǒ yòu wéi nán

w rozterce

in a dilemma-predicament

Szczegóły

左支右絀

左支右绌

zuǒ zhī yòu chù

nie być w stanie stawić czoła sytuacji; być w sytuacji ograniczonego wyboru

be unable to cope with a situation; be in straitened circumstances

Szczegóły

壯士解腕

壮士解腕

zhuàng shì jiě wàn

zrobić szybką decyzję

make a quick decision

Szczegóły

壯志未酬

壮志未酬

zhuàng zhì wèi chóu

z niezrealizowanymi aspiracjami

with one's lofty aspirations unrealized

Szczegóły

子丑寅卯

zǐ chǒu yín mǎo

ukryte przyczyny, motywacje

underlying reasons

Szczegóły

紫氣東來

紫气东来

zǐ qì dōng lái

pomyślny omen

a propitious omen

Szczegóły

子孝父慈

zǐ xiào fù cí

kochający ojciec i oddany syn

loving father and filial son

Szczegóły

子子孫孫

子子孙孙

zǐ zǐ sūn sūn

potomkowie, dalecy potomkowie

heirs; offspring generation after generation of descendants

Szczegóły

罪有攸歸

罪有攸归

zuì yǒu yōu guī

odpowiedzialność za przestępstwo może być wyśledzona

The responsibility for a crime can be traced.

Szczegóły

罪責難逃

罪责难逃

zuì zé nán táo

nie może uciec przed odpowiedzialnością za przewinę

cannot escape responsibility for an offense

Szczegóły

孜孜以求

zī zī yǐ qiú

pilnie poszukiwać

diligently seek

Szczegóły

裝神弄鬼

装神弄鬼

zhuāng shén nòng guǐ

udawać trans i śpiewać przy tym modlitwy; celowo stwarzać aurę tajemniczości

pretend to go into a trance and sing incantations be deliberately mystifying

Szczegóły

自知之明

zì zhī zhī míng

samowiedza, znać siebie; prawidłowa samoocena

self-knowledge know oneself; correct self-assessment

Szczegóły

字字珠璣

字字珠玑

zì zì zhū jī

każde słowo jak klejnot (o czyjejś twórczości literackiej)

each word a gem (said in praise of sb.s writing)

Szczegóły

自作聰明

自作聪明

zì zuò cōng míng

mieć o sobie wysokie mniemanie; przechytrzyć samego siebie; pretensjonalny

think oneself clever; outsmart oneself; presumptuous- pretentious

Szczegóły

自作主張

自作主张

zì zuò zhǔ zhāng

działać na własną rękę

act on one's own

Szczegóły

自作自受

zì zuò zì shòu

co zasiejesz to zbierzesz

as one sows, so shall one reap; reap what one sows

Szczegóły

專心一意

专心一意

zhuān xīn yī yì

skoncentrować się na

concentrate on

Szczegóły

專心一志

专心一志

zhuān xīn yī zhì

skoncentrować swoja uwagę, wysiłki na

concentrate-focus one's attention-thoughts-efforts on

Szczegóły

專心致志

专心致志

zhuān xīn zhì zhì

z pełnym poświęceniem dla jednej myśli

with single-hearted devotion

Szczegóły

煮豆燃萁

zhǔ dòu rán qí

bratobójcze walki

fratricidal strife

Szczegóły

煮鶴焚琴

煮鹤焚琴

zhǔ hè fén qín

zniszczyć coś cennego, wandalizm

destroy sth. valuable-fine; vandalism

Szczegóły

主客顛倒

主客颠倒

zhǔ kè diān dǎo

odwrócić położenie gościa i gospodarza

reverse the positions of host and guests

Szczegóły

至誠高節

至诚高节

zhì chéng gāo jié

osoba najwyższej cnoty i szlachectwa

a person of supreme sincerity and nobility

Szczegóły

至大至剛

至大至刚

zhì dà zhì gāng

największy i najsilniejszy

greatest and strongest

Szczegóły

擲地有聲

掷地有声

zhì dì yǒu shēng

(o mowie) silna i podniosła

(of speech) forceful and lofty

Szczegóły

治國安邦

治国安邦

zhì guó ān bāng

dobrze zarządzać sprawami kraju i zapewnić mu bezpieczeństwo

Szczegóły

擲果潘安

掷果潘安

zhì guǒ pān ān

flirtowanie

flirtation

Szczegóły

至理名言

zhì lǐ míng yán

słynna maksyma

famous dictum-maxim

Szczegóły

至人無夢

至人无梦

zhì rén wú mèng

człowiek cnotliwy rzadko ma marzenia

A virtuous man seldom has dreams.

Szczegóły

至聖先師

至圣先师

zhì shèng xiān shī

największy mędrzec i nauczyciel (np. Konfucjusz)

the greatest sage and teacher (i.e. Confucius)

Szczegóły

至聖至明

至圣至明

zhì shèng zhì míng

obdarzony największą mądrością i inteligencją

most sagacious and intelligent

Szczegóły

炙手可熱

炙手可热

zhì shǒu kě rè

piekielnie gorący; szczyt czyjejś siły; bardzo popularny i potężny

scorching hot; one's power at its height; extremely popular and powerful

Szczegóły

擲鼠忌器

掷鼠忌器

zhì shǔ jì qì

mieć skrupuły do zrobienia czegoś, bać się konsekwencji jakiegoś działania

fear impeaching a corrupt official for; fear of incriminating the emperor fear the repercussions of a certain action; have scruples in doing sth.

Szczegóły

治絲而棼

治丝而棼

zhì sī ér fén

popsuć coś przez niewłaściwe obchodzenie się

mess up sth. by mishandling

Szczegóły

至死不變

至死不变

zhì sǐ bù biàn

nieznający wahań; stały aż do śmierci

unswerving/constant till death

Szczegóły

至死不悟

zhì sǐ bù wù

być niepoprawnie upartym; nie żałować nawet u progu piekła

be incorrigibly stubborn never to repent even at death's door

Szczegóły

至死不渝

zhì sǐ bù yú

pozostać wiernym aż do śmierci; nie zmienić się aż do śmierci

remain faithful until death; will never change until death

Szczegóły

至矣盡矣

至矣尽矣

zhì yǐ jìn yǐ

zrobić wszystko możliwe (aby pomóc, zachęcić itp)

have done everything possible (to help-encourage-etc.)

Szczegóły

智勇雙全

智勇双全

zhì yǒng shuāng quán

być i odważnym i zmyślnym

be both brave and resourceful

Szczegóły

智圓行方

智圆行方

zhì yuán xíng fāng

elastyczny i z zasadami; mieć uzdolnienia i prawy charakter

flexible and principled have a good disposition and an upright character

Szczegóły

志在千里

zhì zài qiān lǐ

mieć dalekosiężny cel

have a long-range goal

Szczegóły

志在四方

zhì zài sì fāng

gotów służyć gdziekolwiek

eager to serve anywhere

Szczegóły

智者見智,仁者見仁

智者见智,仁者见仁

zhì zhě jiàn zhì rén zhě jiàn rén

mędrzec widzi to co mądre, miłosierny - to co miłosierne

Szczegóły

置之不顧

置之不顾

zhì zhī bù gù

zignorować, nie brać pod uwagę

ignore; disregard; leave out of account

Szczegóły

珠沉玉碎

zhū chén yù suì

śmierć pięknej kobiety; talent zmarnotrawiony

the death of a beautiful woman; talents gone to waste

Szczegóły

珠宮貝闕

珠宫贝阙

zhū gōng bèi què

pałac dla boga wody

palace for the god of water

Szczegóły

珠還合浦

珠还合浦

zhū huán hé pǔ

zwrócić coś dawno zagubionego; odzyskać coś dawno zagubionego

return of sth. long lost; recover sth. which has been lost

Szczegóły

誅求無已

诛求无已

zhū qiú wú yǐ

stawiać ciągle zbyt wielkie żądania

make endless exorbitant demands

Szczegóły

諸如此類

诸如此类

zhū rú cǐ lèi

cakie jak..., i tak dalej...

such like; and so on; and so forth

Szczegóły
Top

Import - export

BIZNES: import z i do Chin

Mamy 12 lat doświadczeń w obsłudze importu z Chin. Specjalizujemy się w przypadkach trudnych zapytaj.

Współpraca

Zapraszamy do kooperacji

Masz interesujacą propozycję? Być może będziemy zainteresowani. Napisz do nas tutaj.

Redakcje i wydawcy

Oferujemy usługi redakcji merytorycznej tekstów nt. Chin. Proste porady gratis. Zobacz listę naszych usług lub zapytaj nas tutaj.