Chiny.pl

polecamy:

Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wprowadź znak

1
2
3
4

Other options


坐而論道

坐而论道

zuò ér lùn dào

siedzieć i przemawiać dogmatycznie

sit and pontificate

Szczegóły

坐觀成敗

坐观成败

zuò guān chéng bài

spoglądać na coś zimno

look on coldly

Szczegóły

坐立不安

zuò lì bù ān

być w niezdecydowaniu, być w napięciu oczekiwania

be fidgety; be on tenterhooks

Szczegóły

坐視不救

坐视不救

zuò shī bù jiù

siedzieć i obserwować nie idąc na pomoc

sit back and watch without going to the rescue

Szczegóły

作威作福

zuò wēi zuò fú

postępować jak tyran

act tyrannically

Szczegóły

坐臥不安

坐卧不安

zuò wò bù ān

miotać się, nie móc zaznać odpoczynku

be on tenterhooks, cannot rest; fidget about

Szczegóły

坐無虛席

坐无虚席

zuò wú xū xí

brak wolnych miejsc, miejsca tylko stojące

no empty seat; full house; standing room only.

Szczegóły

做小伏低

zuò xiǎo fú dī

przestać zgadzać się na kompromisy

stoop to compromise

Szczegóły

坐言起行

zuò yán qǐ xíng

Nie wcześniej powiedziane niż zrobione

No sooner said than done.

Szczegóły

坐擁百城

坐拥百城

zuò yōng bǎi chéng

otoczyć się książkami

be surrounded by books

Szczegóły

駐蹕

驻跸

zhù bì

(arch.) zatrzymać się w podróży (o cesarzu)

〈wr.〉 make a stopover on tour (by the emperor)

Szczegóły

縱橫捭闔

纵横捭阖

zòng héng bǎi hé

manewrować pomiędzy różnymi grupami politycznymi

maneuver among various political groupings

Szczegóły

縱橫馳騁

纵横驰骋

zòng héng chí chěng

przeszukać wzdłuż i wszerz

sweep through the length and breadth of 〈mil.〉

Szczegóły

縱橫天下

纵横天下

zòng héng tiān xià

zdobyć cały świat i iść gdzie się tylko chce

overrun the whole world and go anywhere one pleases

Szczegóły

縱虎歸山

纵虎归山

zòng hǔ guī shān

przynosić/powodować nieszczęścia na przyszłość

cause-breed calamity for the future

Szczegóły

走過場

走过场

zǒu guò chǎng

przechodzić przez proces robienia czegoś

go through the motions of doing sth.

Szczegóły

走馬觀花

走马观花

zǒu mǎ guān huā

znać tylko z pobieżnejobserwacji, przechodzić mimo rzeczy zbyt szybko

know only from cursory observation; pass by things too quickly

Szczegóły

走馬看花

走马看花

zǒu mǎ kàn huā

znać tylko z pobieżnej obserwacji, przechodzić mimo rzeczy zbyt szybko

know only from cursory observation; pass by things too quickly

Szczegóły

走肉行屍

走肉行尸

zǒu ròu xíng shī

całkowicie bezwartościowa osoba, krążyć w kółko nie przejawiając żadnych emocji

utterly worthless person; walk around without any feeling-emotion

Szczegóły

自暴自棄

自暴自弃

zì bào zì qì

przestać wysilać się uznając swoje trudy za beznadziejne; oddać się beznadziei; nie mieć za grosz ambicji

give oneself up as hopeless; abandon oneself to a dissipated life; have no ambition at all

Szczegóły

自甘暴棄

自甘暴弃

zì gān bào qì

pofolgować sobie w byciu rozwięzłym

allow oneself to become dissolute

Szczegóły

自顧不暇

自顾不暇

zì gù bù xiá

nie móc nawet ochraniać siebie samego

unable even to fend for oneself

Szczegóły

自給自足

自给自足

zì jǐ zì zú

samowystarczalność; autarchia

self-sufficiency; autarchy

Szczegóły

自鄶以下

自郐以下

zì kuài yǐ xià

a reszta jest nie warta wzmianki, poza tym i tym

and the rest is not worth mentioning except so-and-so

Szczegóły

自鳴得意

自鸣得意

zì míng dé yì

wychwalać samego siebie

preen oneself; sing one's own praises

Szczegóły

自命不凡

zì mìng bù fán

myśleć wyjątkowo dobrze o sobei samym

think exceptionally well of oneself

Szczegóły

自欺欺人

zì qī qī rén

oszukiwać siebie i innych

deceive oneself as well as others

Szczegóły

自求多福

zì qiú duō fú

szukać szczęścia dla siebie samego

seek blessings-fortune for oneself

Szczegóły

自取滅亡

自取灭亡

zì qǔ miè wáng

urosić się o klęskę, dążyć do samozniszczenia

court-invite destruction

Szczegóły

自取其禍

自取其祸

zì qǔ qí huò

sprowadzić na siebie nieszczęście

bring misfortune upon oneself

Szczegóły

自取其咎

zì qǔ qí jiù

przejąć winę na siebie

bring blame on oneself

Szczegóły

自生自滅

自生自灭

zì shēng zì miè

powstać i przeminąć bez zewnętrznej ingerencji

run its course

Szczegóły

自食其果

zì shí qí guǒ

zbierać to co się zasiało

reap what one has sown

Szczegóły

自食其力

zì shí qí lì

zarabiać na własne utrzymanie

earn one's own living

Szczegóły

自食其言

zì shí qí yán

złamać przyrzeczenie

break one's promise

Szczegóły

自視甚高

自视甚高

zì shì shèn gāo

mymśleć wysoko o sobie samym

think highly of oneself

Szczegóły

自討苦吃

自讨苦吃

zì tǎo kǔ chī

prosić się o kłopoty; sprowadzić na siebie kłopoty

ask for trouble; bring trouble upon oneself

Szczegóły

自討沒趣

自讨没趣

zì tǎo méi qù

ściągać na siebie niesławę, prowokować odmowę

bring contempt upon oneself; court a rebuff

Szczegóły

自我吹噓

自我吹嘘

zì wǒ chuí xū

gloryfikowanie siebie, chwalenie siebie

self-glorification; blowing one's own trumpet

Szczegóły

自我陶醉

zì wǒ táo zuì

być stryty samozadowoleniem

be intoxicated with self-satisfaction

Szczegóły

自相驚擾

自相惊扰

zì xiāng jīng rǎo

zaalarmować własną grupę

alarm one's own group

Szczegóły

自相矛盾

zì xiāng máo dùn

zaprzeczać samemu sobie; być wewnętrznie sprzecznym

contradict oneself; be self-contradictory

Szczegóły

自行其是

zì xíng qí shì

iść własną drogą

go one's own way

Szczegóły

自尋煩惱

自寻烦恼

zì xún fán nǎo

sprowadzić na siebie problemy

bring trouble on oneself

Szczegóły

自以為是

自以为是

zì yǐ wéi shì

mieć opinię zarozumiałego

be opinionated-bumptious

Szczegóły

自圓其說

自圆其说

zì yuán qí shuō

przeprowadzić sensowną obronę; usprawiedliwić siebie

make plausible-tenable defense ; justify oneself

Szczegóły

裝聾作啞

装聋作哑

zhuāng lóng zuò yǎ

udawać głuchego i głupiego; udawać niewiedzę w jakiejś kwestii

pretend to be deaf and dumb; pretend to be ignorant of sth.

Szczegóły

滋蔓難圖

滋蔓难图

zī màn nán tú

będzie za późno zająć się wrogiem jeśli pozwoli mu się urosnąć w siłe.

It will be too late to deal with an enemy if he is allowed to grow in strength.

Szczegóły

罪惡滔天

罪恶滔天

zuì è tāo tiān

lista przestępstw sięga nieba; popełnić straszliwe zbrodnie

the list of crimes reaches the heavens; have committed monstrous crimes

Szczegóły

罪惡昭彰

罪恶昭彰

zuì è zhāo zhāng

popełnić straszliwą zbrodnię i przewinienię

commit flagrant crimes-offenses

Szczegóły

罪該萬死

罪该万死

zuì gāi wàn sǐ

Ta zbrodnia zasługuje na 10 tysięcy śmierci

The crime deserves ten thousand deaths.

Szczegóły

罪加一等

zuì jiā yī děng

podwójnie winny

doubly guilty

Szczegóły

罪魁禍首

罪魁祸首

zuì kuí huò shǒu

herszt rozbójników

ringleader; arch-criminal

Szczegóły

壯士斷腕

壮士断腕

zhuàng shì duàn wàn

make a quick decision*

make a quick decision

Szczegóły

左道旁門

左道旁门

zuǒ dào páng mén

sekta heretyków, herezja; drogi zła

heretical sect; heterodox school heresy; heterodoxy; evil ways

Szczegóły

左顧右盼

左顾右盼

zuǒ gù yòu pàn

zerkać na lewo i prawo z pogardą, nie poświęcać uwagi; flirtować, ściągać na egzaminie

Dosł. spoglądać w lewo i zerkać w prawo

glance right and left look at disdainfully; be inattentive; be flirtatious; cheat in the examinations

Szczegóły

左提右挈

zuǒ tí yòu qiè

trzymać coś w obu rękach

hold sth.in each hand

Szczegóły

轉嗔為喜

转嗔为喜

zhuǎn chēn wéi xǐ

złość ustępuje radości

anger gives way to joy

Szczegóły

轉瞬之間

转瞬之间

zhuǎn shùn zhī jiān

w mgnieniu oka

in the blink of an eye

Szczegóły

足兵足食

zú bīng zú shí

dostateczne zaopatrzenie w prowiant i środki obrony

adequate supply of foodstuffs and means of defense

Szczegóły

足不出戶

足不出户

zú bù chū hù

pozostać w domu

stay at home

Szczegóły

卓爾不群

卓尔不群

zhuó ěr bù qún

górować ponad innymi

tower above others

Szczegóły

灼見真知

灼见真知

zhuó jiàn zhēn zhī

przeszywający wgląd

penetrating insight

Szczegóły

斫輪老手

斫轮老手

zhuó lún lǎo shǒu

ekspert, złota rączka, człowiek o bogatym doświadczeniu

expert; wheelwright old hand; a man of rich experience

Szczegóły

卓有成效

zhuó yǒu chéng xiào

wysoce skuteczny

highly effective

Szczegóły

追奔逐北

zhuī bēn zhú běi

ścigać wrogie siły będące w pełnym odwrocie

chase an enemy force in full retreat

Szczegóły

追本窮源

追本穷源

zhuī běn qióng yuán

dojść do źródła, pierwotnej istoty sprawy

get to the root-source of the matter

Szczegóły

追本溯源

zhuī běn sù yuán

dojść do źródła, pierwotnej istoty sprawy

get at the root-source of the matter

Szczegóły

錐處囊中

锥处囊中

zhuī chǔ náng zhōng

talent w końcu się zamanifestuje

id. talent will eventually manifest itself

Szczegóły

追根究底

zhuī gēn jiū dǐ

dojść do źródła, pierwotnej istoty sprawy

get to the bottom-root of sth.

Szczegóły

追根求源

zhuī gēn qiú yuán

poszukiwanie źródła i skutku rzeczy

go to the root of

Szczegóły

追根溯源

zhuī gēn sù yuán

odszukać po trudnym i gruntownym poszukiwaniu

find by hard and thorough search

Szczegóły

追根問底

追根问底

zhuī gēn wèn dǐ

podnosić coraz to nowe pytania (aby osiągnąć sedno sprawy)

raise one question after another (in order to reach the bottom of a matter)

Szczegóły

捉襟見肘

捉襟见肘

zhuō jīn jiàn zhǒu

być przytłoczonym problemami

be overwhelmed with problems

Szczegóły

湛恩汪濊

zhàn ēn wāng hún

łaska jest głęboka i szeroka

Grace is deep and vast.

Szczegóły

咫尺千里

zhǐ chǐ qiān lǐ

fizycznie bliski, ale społecznie daleki

physically close but socially distant

Szczegóły

咫尺天涯

zhǐ chǐ tiān yá

tak blisko, a jednak tak daleko

so near and yet so far

Szczegóły

指東說西

指东说西

zhǐ dōng shuō xī

mówić nie na temat, unikać tematu

talk irrelevantly; evade the subject

Szczegóły

紙短情長

纸短情长

zhǐ duǎn qíng cháng

Papieru nie starczy aby opisać czyjeś uczucia.

The paper is too short to describe one's feelings.

Szczegóły

趾高氣揚

趾高气扬

zhǐ gāo qì yáng

pompatyczny, arogancki

pompous; arrogant

Szczegóły

紙貴洛陽

纸贵洛阳

zhǐ guì luò yáng

(o publikacjach) być popularne

be popular (of publications)

Szczegóły

只可意會,不可言傳

只可意会,不可言传

zhǐ kě yì huì bù kě yán chuán

może być tylko odczute sercem, nie może być przekazane w słowach

it can only be sensed; can not be communicated in words

Szczegóły

指鹿為馬

指鹿为马

zhǐ lù wéi mǎ

celowo zakłamać

deliberately misrepresent

Szczegóły

指天畫地

指天画地

zhǐ tiān huà dì

gestykulować emocjonalnie

gesticulate excitedly

Szczegóły

指天誓日

zhǐ tiān shì rì

zaklinać na niebo i słońce

swear by heaven and the sun

Szczegóły

只爭旦夕

只争旦夕

zhǐ zhēng dàn xī

dobrze wykorzystać swój czas

make good use of one's time

Szczegóły

戰天鬥地

战天斗地

zhàn tiān dòu dì

przeciwstawiać się żywiołom, zmagać się z naturą

brave the elements, combat nature

Szczegóły

戰無不勝,攻無不克

战无不胜,攻无不克

zhàn wú bù shèng gōng wú bù kè

niezwyciężony

invincible ; all-conquering; ever-victorious

Szczegóły

戰戰兢兢

战战兢兢

zhàn zhàn jīng jīng

drżąc, ze strachem

with fear and trepidation

Szczegóły

戰戰慄慄

战战栗栗

zhàn zhàn lì lì

drżeć ze strachu

tremble with fear

Szczegóły

茁壯成長

茁壮成长

zhuó zhuàng chéng zhǎng

wyrosnąć na silnego i krzepkiego

grow up strong and sturdy

Szczegóły

濯足濯纓

濯足濯缨

zhuó zú zhuó yīng

To czy ktoś jest witany z szacunkiem lub niechęcią zależy od jego włąsnego zachowania.

Whether one is received with respect or contempt depends on one's own conduct.

Szczegóły

鑽冰求酥

钻冰求酥

zuān bīng qiú sū

coś niemożliwego

an impossibility

Szczegóły

鑽牛角尖

钻牛角尖

zuān niú jiǎo jiān

dzielić włos na czworo; zabrnąć w ślepy zaułek

split hairs; reach a dead end

Szczegóły

鑽天打洞

钻天打洞

zuān tiān dǎ dòng

dzielić włos na czworo; osiągnąć ślepy zaułek

split hairs reach a dead end

Szczegóły

鑽天入地

钻天入地

zuān tiān rù dì

poruszyć niebo i ziemię; zrobić wszystko, by znaleźć jakieś wyjście lub rozwiązanie

move heaven and earth; leave no stone unturned search for an opening for oneself by all possible means

Szczegóły

足食足兵

zú shí zú bīng

adekwatne zaopatrzenie środki do obrony

adequate supply of foodstuffs and means of defense

Szczegóły

足音跫然

zú yīn qióng rán

cieszyć się na dźwięk kroków, tęsknić za odwiedzinami

excited to hear footsteps; longing to have visitors

Szczegóły

足智多謀

足智多谋

zú zhì duō móu

być obrotnym, mieć wiele mądrości a przez to mieć w zanadrzu wiele forteli

be resourceful

Szczegóły

轉彎抹角

转弯抹角

zhuǎn wān mò jiǎo

pełne nieoczekiwanych zmian; unikać odpowiedzi, marnować czas

full of twists and turns; beat around the bush

Szczegóły
Top

Import - export

BIZNES: import z i do Chin

Mamy 12 lat doświadczeń w obsłudze importu z Chin. Specjalizujemy się w przypadkach trudnych zapytaj.

Współpraca

Zapraszamy do kooperacji

Masz interesujacą propozycję? Być może będziemy zainteresowani. Napisz do nas tutaj.

Redakcje i wydawcy

Oferujemy usługi redakcji merytorycznej tekstów nt. Chin. Proste porady gratis. Zobacz listę naszych usług lub zapytaj nas tutaj.