Chiny.pl

polecamy:

Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wprowadź znak

1
2
3
4

Other options


以德報德

以德报德

yǐ dé bào yu

cnota zasługuje na cnotę

f.e. One good turn deserves another.

Szczegóły

以德報怨

以德报怨

yǐ dé bào yuàn

dobrem odpłacać za zło

return good for evil; requite evil with good

Szczegóły

以耳代目

yǐ ěr dài mù

polegać na zasłyszanych informacjach zamiast na własnym oglądzie

f.e. rely upon hearsay instead of seeing for oneself

Szczegóły

以豐補歉

以丰补歉

yǐ fēng bǔ qiàn

odkładać zapasy w tłustych latach, aby wykorzystać je w chudych; mieć sprawy/rejony od dużej rentowności aby wspierać te o małej; rekompensować niedos

store up in fat years to make up for lean ones have high-yield areas help low-yield areas ③make up for possible shortages with a surplus

Szczegóły

以攻為守

以攻为守

yǐ gōng wéi shǒu

przeprowadzić atak wyprzedzający

f.e. make a preemptive attack

Szczegóły

倚官仗勢

倚官仗势

yǐ guān zhàng shì

liczyć na powiązania z wpływowymi ludźmi

count on one's powerful connections; presume on official power

Szczegóły

以己度人

yǐ jǐ duó rén

oceniać innych biorąc za miarę siebie

f.e. judge others by oneself

Szczegóły

以狸餌鼠

以狸饵鼠

yǐ lǐ ěr shǔ

używać nieadekwatnych środków

use ineffective measures

Szczegóły

以理服人

yǐ lǐ fú rén

przekonywać ludzi rozumowaniem

convince people by reasoning

Szczegóły

倚馬可待

倚马可待

yǐ mǎ kě dài

może pisać bardzo szybko; mieć lekkość pióra

can write very fast; wield a facile pen

Szczegóły

倚門賣俏

倚门卖俏

yǐ mén mài qiào

być prostytutką; przyjmować zainteresowanie (o kokieteryjnej kobiecie)

be a prostitute; invite attention (of coquettish women)

Szczegóły

以沫相濡

yǐ mò xiāng rú

pomagać sobie wzajemnie w trudnych chwilach i czasach

help each other when both are in humble circumstances

Szczegóły

旖旎風光

旖旎风光

yǐ nǐ fēng guāng

romatyczny piękny widok, przepiękna sceneria

romantic-charming sight; exquisite scenery

Szczegóły

以偏概全

yǐ piān gài quán

wziąć część za całość

f.e. take a part for the whole

Szczegóły

以勤補拙

以勤补拙

yǐ qín bǔ zhuō

nadrabiać brak zdolności ciężką pracą

make up for lack of ability by hard work

Szczegóły

以求一逞

yǐ qiú yī chěng

w dążeniu do sukcesu

in a bid for success

Szczegóły

以升量石

yǐ shēng liáng dàn

Mali ludzie nigdy nie zrozumieją dróg, którymi kroczą ludzie prawdziwej mądrości; polegać na powierzchownym zrozumeiniu aby komentować głęboką prawdę

A little man can't understand the ways of a man of true wisdom. depend on superficial comprehension to make an appraisal of profound truth

Szczegóły

以身許國

以身许国

yǐ shēng xǔ guó

poświęcić się dla dobra kraju

dedicate oneself to the country's cause

Szczegóły

以身殉國

以身殉国

yǐ shēng xùn guó

oddać życie za ojczyznę

give one's life for one's country

Szczegóły

以石投水

yǐ shí tóu shuǐ

wyczuwać grunt, dobrze się z kimś zżywać

Dosł. wrzucać kamień do wody

test the water; get along well with each other

Szczegóły

倚勢凌人

倚势凌人

yǐ shì líng rén

realizować swoją siłę na tych wokół

throw one's weight around

Szczegóły

以售其奸

yǐ shòu qí jiān

w celu przeprowadzenia niecnego spisku; aby osiągnąć zdradziecki niecny cel

in order to carry out an evil plot; in order to achieve one's treacherous purpose

Szczegóły

以私廢公

以私废公

yǐ sī fèi gōng

dopuścić, aby prywatne odczucia przeważyły nad obowiązkiem publicznym

allow private feelings to outweigh public duty

Szczegóły

以退為進

以退为进

yǐ tuì wéi jìn

zrobić krok do tyłu aby pójść do przodu

retreat in order to advance

Szczegóły

以往鑒來

以往鉴来

yǐ wǎng jiàn lái

użyć przeszłość jako wyznacznik do przyszłości

take the past as a guide for the future

Szczegóły

以文會友

以文会友

yǐ wén huì yǒu

zjednać przyjaciół dzięki aktywności literackiej, poszerzać znajomości przez pisanie

make friends through literary activities; associate by means of literature

Szczegóły

以眼還眼

以眼还眼

yǐ yǎn huán yǎn

oko za oko

an eye for an eye

Szczegóły

以一當十

以一当十

yǐ yī dāng shí

postawić jednego przeciw dziesięciu

pit one against ten

Szczegóły

以逸待勞

以逸待劳

yǐ yì dài láo

czekać, aż przeciwnik się wyczerpie i zmęczy

wait for the enemy to exhaust himself

Szczegóły

以戰去戰

以战去战

yǐ zhàn qù zhàn

walczyć wojną aby nie było wojen

eliminate war with war

Szczegóły

以終天年

以终天年

yǐ zhōng tiān nián

dożyć wieku, który był przeznaczony przez Niebo

f.e. complete one's allotted span of life

Szczegóły

應答如流

应答如流

yìng dá rú liú

odpowiadać chętnie i płynnie

reply readily and fluently

Szczegóły

應機立斷

应机立断

yìng jī lì duàn

działaćko gdy nadarzy się okazja; wykorzystać okazję

make quick decisions when an opportunity offers itself; act upon the opportunity

Szczegóły

應接不暇

应接不暇

yìng jiē bù xiá

mieć więcej spraw i gości niż można obsłużyć

have more (visitors-business) than one can attend to

Szczegóły

應天順人

应天顺人

yìng tiān shùn rén

(o władcy) w harmonii z Niebem i ludźmi; uszczęśliwiać Niebo i (poprzez) być miłościwym dla ludu

in harmony with Heaven and men (of monarchs); please Heaven and be kind to the people

Szczegóły

應運而生

应运而生

yìng yùn ér shēng

pojawić się za sprawą sprzyjającej sytuacji

emerge because of a favorable situation

Szczegóły

雨淋日曬

雨淋日晒

yǔ lín rì shài

być zniszczonym przez pogodę

be worn and torn by weather exposure to the elements

Szczegóły

羽毛豐滿

羽毛丰满

yǔ máo fēng mǎn

doświadczony, dojżały

experienced; mature

Szczegóły

語妙天下

语妙天下

yǔ miào tiān xià

mówic z niezrównana mądrością

f.e. speak with inimitable wit

Szczegóły

雨沐風餐

雨沐风餐

yǔ mù fēng cān

być spłukanym przez deszcze i wychłostanym przez wiatr

be washed by rain and blown by wind

Szczegóły

羽扇綸巾

羽扇纶巾

yǔ shàn guān jīn

spokojny (o dowódcy wojskowym), mistrz strategii.

Dosł. wachlarz z piór - (guanjin) rodzaj jedwabnej czapki o kanciastym kształcie

calm; composed (said of a military commander) master strategist

Szczegóły

與世俯仰

与世俯仰

yǔ shì fǔ yǎng

podążać za trendem, płynąć z prądem

drift-swim with the tide; follow the trend

Szczegóły

與世隔絕

与世隔绝

yǔ shì gé jué

żyć w samotności

live in solitude

Szczegóły

與世偃仰

与世偃仰

yǔ shì yǎn yǎng

nie mieć samodzielnego myślenia; płynąć z prądem

have no independent thinking of one's own; drift with the current

Szczegóły

鶯歌燕舞

莺歌燕舞

yīng gē yàn wǔ

radość wiosny, atmosfera pomyślności; scena pomyślności

joy of spring; ambience of prosperity ; a prosperous scene

Szczegóły

鷹擊毛摯

鹰击毛挚

yīng jī máo zhì

bezlitosny; gwałtowny i brutalny

ruthless; fierce and tough

Szczegóły

鷹瞵鶚視

鹰瞵鹗视

yīng lín è shì

patrzyć na kogoś/coś intensywnie

look at sth.-sb. fiercely

Szczegóły

鶯聲燕語

莺声燕语

yīng shēng yàn yǔ

kobiecy głos przyjemny jak skowronki i słowiki

woman's voice as pleasant as that of nightingales and swallows

Szczegóły

英雄無用武之地

英雄无用武之地

yīng xióng wú yòng wǔ zhī dì

herosi nie mają jak użyć swych umiejętności

heroes lack scope for their abilities

Szczegóły

鷹嘴鷂目

鹰嘴鹞目

yīng zuǐ yào mù

作壁上观

作壁上觀

Szczegóły

作輟無常

作辍无常

zuò chuò wú cháng

z przerwami, zrywami

go by fits and starts

Szczegóły

坐地分贓

坐地分赃

zuò dì fēn zāng

dzielić łup; dzielić zdobycz na miejscu

share loot; divide the booty on the spot

Szczegóły

坐而論道

坐而论道

zuò ér lùn dào

siedzieć i przemawiać dogmatycznie

sit and pontificate

Szczegóły

坐觀成敗

坐观成败

zuò guān chéng bài

spoglądać na coś zimno

look on coldly

Szczegóły

坐立不安

zuò lì bù ān

być w niezdecydowaniu, być w napięciu oczekiwania

be fidgety; be on tenterhooks

Szczegóły

坐視不救

坐视不救

zuò shī bù jiù

siedzieć i obserwować nie idąc na pomoc

sit back and watch without going to the rescue

Szczegóły

作威作福

zuò wēi zuò fú

postępować jak tyran

act tyrannically

Szczegóły

坐臥不安

坐卧不安

zuò wò bù ān

miotać się, nie móc zaznać odpoczynku

be on tenterhooks, cannot rest; fidget about

Szczegóły

坐無虛席

坐无虚席

zuò wú xū xí

brak wolnych miejsc, miejsca tylko stojące

no empty seat; full house; standing room only.

Szczegóły

做小伏低

zuò xiǎo fú dī

przestać zgadzać się na kompromisy

stoop to compromise

Szczegóły

坐言起行

zuò yán qǐ xíng

Nie wcześniej powiedziane niż zrobione

No sooner said than done.

Szczegóły

坐擁百城

坐拥百城

zuò yōng bǎi chéng

otoczyć się książkami

be surrounded by books

Szczegóły

駐蹕

驻跸

zhù bì

(arch.) zatrzymać się w podróży (o cesarzu)

〈wr.〉 make a stopover on tour (by the emperor)

Szczegóły

縱橫捭闔

纵横捭阖

zòng héng bǎi hé

manewrować pomiędzy różnymi grupami politycznymi

maneuver among various political groupings

Szczegóły

縱橫馳騁

纵横驰骋

zòng héng chí chěng

przeszukać wzdłuż i wszerz

sweep through the length and breadth of 〈mil.〉

Szczegóły

縱橫天下

纵横天下

zòng héng tiān xià

zdobyć cały świat i iść gdzie się tylko chce

overrun the whole world and go anywhere one pleases

Szczegóły

縱虎歸山

纵虎归山

zòng hǔ guī shān

przynosić/powodować nieszczęścia na przyszłość

cause-breed calamity for the future

Szczegóły

走過場

走过场

zǒu guò chǎng

przechodzić przez proces robienia czegoś

go through the motions of doing sth.

Szczegóły

走馬觀花

走马观花

zǒu mǎ guān huā

znać tylko z pobieżnejobserwacji, przechodzić mimo rzeczy zbyt szybko

know only from cursory observation; pass by things too quickly

Szczegóły

走馬看花

走马看花

zǒu mǎ kàn huā

znać tylko z pobieżnej obserwacji, przechodzić mimo rzeczy zbyt szybko

know only from cursory observation; pass by things too quickly

Szczegóły

走肉行屍

走肉行尸

zǒu ròu xíng shī

całkowicie bezwartościowa osoba, krążyć w kółko nie przejawiając żadnych emocji

utterly worthless person; walk around without any feeling-emotion

Szczegóły

自暴自棄

自暴自弃

zì bào zì qì

przestać wysilać się uznając swoje trudy za beznadziejne; oddać się beznadziei; nie mieć za grosz ambicji

give oneself up as hopeless; abandon oneself to a dissipated life; have no ambition at all

Szczegóły

自甘暴棄

自甘暴弃

zì gān bào qì

pofolgować sobie w byciu rozwięzłym

allow oneself to become dissolute

Szczegóły

自顧不暇

自顾不暇

zì gù bù xiá

nie móc nawet ochraniać siebie samego

unable even to fend for oneself

Szczegóły

自給自足

自给自足

zì jǐ zì zú

samowystarczalność; autarchia

self-sufficiency; autarchy

Szczegóły

自鄶以下

自郐以下

zì kuài yǐ xià

a reszta jest nie warta wzmianki, poza tym i tym

and the rest is not worth mentioning except so-and-so

Szczegóły

自鳴得意

自鸣得意

zì míng dé yì

wychwalać samego siebie

preen oneself; sing one's own praises

Szczegóły

自命不凡

zì mìng bù fán

myśleć wyjątkowo dobrze o sobei samym

think exceptionally well of oneself

Szczegóły

自欺欺人

zì qī qī rén

oszukiwać siebie i innych

deceive oneself as well as others

Szczegóły

自求多福

zì qiú duō fú

szukać szczęścia dla siebie samego

seek blessings-fortune for oneself

Szczegóły

自取滅亡

自取灭亡

zì qǔ miè wáng

urosić się o klęskę, dążyć do samozniszczenia

court-invite destruction

Szczegóły

自取其禍

自取其祸

zì qǔ qí huò

sprowadzić na siebie nieszczęście

bring misfortune upon oneself

Szczegóły

自取其咎

zì qǔ qí jiù

przejąć winę na siebie

bring blame on oneself

Szczegóły

自生自滅

自生自灭

zì shēng zì miè

powstać i przeminąć bez zewnętrznej ingerencji

run its course

Szczegóły

自食其果

zì shí qí guǒ

zbierać to co się zasiało

reap what one has sown

Szczegóły

自食其力

zì shí qí lì

zarabiać na własne utrzymanie

earn one's own living

Szczegóły

自食其言

zì shí qí yán

złamać przyrzeczenie

break one's promise

Szczegóły

自視甚高

自视甚高

zì shì shèn gāo

mymśleć wysoko o sobie samym

think highly of oneself

Szczegóły

自討苦吃

自讨苦吃

zì tǎo kǔ chī

prosić się o kłopoty; sprowadzić na siebie kłopoty

ask for trouble; bring trouble upon oneself

Szczegóły

自討沒趣

自讨没趣

zì tǎo méi qù

ściągać na siebie niesławę, prowokować odmowę

bring contempt upon oneself; court a rebuff

Szczegóły

自我吹噓

自我吹嘘

zì wǒ chuí xū

gloryfikowanie siebie, chwalenie siebie

self-glorification; blowing one's own trumpet

Szczegóły

自我陶醉

zì wǒ táo zuì

być stryty samozadowoleniem

be intoxicated with self-satisfaction

Szczegóły

自相驚擾

自相惊扰

zì xiāng jīng rǎo

zaalarmować własną grupę

alarm one's own group

Szczegóły

自相矛盾

zì xiāng máo dùn

zaprzeczać samemu sobie; być wewnętrznie sprzecznym

contradict oneself; be self-contradictory

Szczegóły

自行其是

zì xíng qí shì

iść własną drogą

go one's own way

Szczegóły

自尋煩惱

自寻烦恼

zì xún fán nǎo

sprowadzić na siebie problemy

bring trouble on oneself

Szczegóły

自以為是

自以为是

zì yǐ wéi shì

mieć opinię zarozumiałego

be opinionated-bumptious

Szczegóły

自圓其說

自圆其说

zì yuán qí shuō

przeprowadzić sensowną obronę; usprawiedliwić siebie

make plausible-tenable defense ; justify oneself

Szczegóły

裝聾作啞

装聋作哑

zhuāng lóng zuò yǎ

udawać głuchego i głupiego; udawać niewiedzę w jakiejś kwestii

pretend to be deaf and dumb; pretend to be ignorant of sth.

Szczegóły

滋蔓難圖

滋蔓难图

zī màn nán tú

będzie za późno zająć się wrogiem jeśli pozwoli mu się urosnąć w siłe.

It will be too late to deal with an enemy if he is allowed to grow in strength.

Szczegóły
Top

Import - export

BIZNES: import z i do Chin

Mamy 12 lat doświadczeń w obsłudze importu z Chin. Specjalizujemy się w przypadkach trudnych zapytaj.

Współpraca

Zapraszamy do kooperacji

Masz interesujacą propozycję? Być może będziemy zainteresowani. Napisz do nas tutaj.

Redakcje i wydawcy

Oferujemy usługi redakcji merytorycznej tekstów nt. Chin. Proste porady gratis. Zobacz listę naszych usług lub zapytaj nas tutaj.