Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

一得之愚

yī dé zhī yú

w mojej skromnej opinii

my humble opinion

一點一滴

yī diǎn yī dī

każdy najmniejszy kawałeczek

every little bit

一定之規

yī dìng zhī guī

ustalony wzorzec, własna opinia lub droga

fixed pattern; one's own way

一髮千鈞

yī fà qiān jūn

w nieuchronnym niebezpieczeństwie

in imminent peril

一飯千金

yī fàn qiān jīn

wynagrodzić hojnie dobroczyńcę; odwzajemnic się hojnie

reward a benefactor handsomely; requite an obligation generously

一分耕耘,一分收穫

yī fēn gēng yún yī fēn shōu huò

czyjaś działka (pracy do wykonania); czyjaś należna nagroda

one's share of work ; one's due reward

一夫當關

yī fū dāng guān

samotnie bronić kluczowej pozycji

hold-defend a key position single-handedly

一夫當關,萬夫莫開

yī fū dāng guān wàn fū mò kāi

samotnie bronić kluczowej pozycji

hold-defend a key position single-handedly

一傅眾咻

yī fù zhòng xiū

zbyt wiele rzeczy odwracających uwagę niweluje naukę płynącą od mądrych; bezowocne nauczanie

Too many detractors can undo the teachings of the wise. fruitless teaching

一改故轍

yī gǎi gù zhé

odciąć się od starych nawyków

cut loose from old habits

衣冠禽獸

yī guān qín shòu

zwierzę w ludzkiej skórze

beast in human clothing; attire

一棍子打死

yī gùn zidǎ sǐ

zniknąć po jednym ciosie

finish off with one blow

一哄而散

yī hōng ér sàn

rozproszyć się w hałasie lub tumulcie; nagle zatrzymać rozpoczęte projekty

disperse in a hubbub; abruptly stop initiated projects *

依葫蘆畫瓢

yī hú luhuà piáo

zastosować starą wiedzę w nowych sytuacjach; kopiować mechanicznie

apply old knowledge to new situations; copy mechanically

一狐之腋

yī hú zhī yè

najlepsza cześć czegoś

the best part of sth.

一揮而就

yī huī ér jiù

skończyć za jednym razem

finish at one go

一己之見

yī jǐ zhī jiàn

własna opinia

one's own opinion

一家老小

yī jiā lǎo xiǎo

cała rodzina, starzy i młodzi

whole family, old and young

一見傾心

yī jiàn qīng xīn

zakochać się od pierwszego wejrzenia

fall in love at first sight

一見如故

yī jiàn rú gù

czuć się jak starzy przyjaciele przy pierwszym spotkaniu; polubić się natychmiast

feel like old friends at first meeting; take to each other at once

一箭雙雕

yī jiàn shuāng diāo

zabić dwa ptaki jedną strzałą; zdobyc względy dwóch piękności w tym samym czasie

kill two birds with one stone; win the affection of two beauties at the same time

一舉兩得

yī jǔ liǎng dé

zabić dwa ptaki jednym kamieniem

kill two birds with one stone

一舉一動

yī jǔ yī dòng

czyjeś każde działanie; zachowanie

one's every action; every act and every move; behavior

一決勝負

yī jué shèng fù

zmagać się o supremację

struggle for supremacy

一客不煩二主

yī kè bù fán èr zhǔ

jeden gość nie powinien kłopotać dwóch gospodarzy (gdy ktoś prosi o dodatkową przysługę)

one guest should not bother two hosts (said when asking an additional favor of sb.)

一刻千金

yī kè qiān jīn

każda minuta jest cenna


Dosłownie: jedna chwila - tysiąc sztuk złota

every minute is precious

一塊石頭落地

yī kuài shí tóu luò dì

umysł wreszcie może odpocząć

the mind is at last set at rest; feel relieved

一夔已足

yī kuí yǐ zú

jeden zdolny mężczyzna to wystarczająco dla wykonania pracy

One able man is enough for the job

一來二去

yī lái èr qù

w trakcie spotkań

in the course of contacts, encounters

依流平進

yī liú píng jìn

stopniowo awansować adekwatnie do statusu i przebiegu służby

be promoted step-by-step according to status and service

一溜煙

yī liú yān

w mgnieniu oka, szybko; dosł. szybko niczym pojawiajacy się dymek

?coll.? in a flash; swiftly; like a wisp of vapor

一龍一蛇

yī lóng yī shé

działania i mianiery zmieniają się z okolicznościami

Actions and manners change with the circumstances.

一龍一豬

yī lóng yī zhū

Jedni są bardziej zdolni, inni bardzo kompetentni

One is very capable, the other extremely incompetent.

一路福星

yī lù fú xīng

szczęśliwej drogi

Bon voyage!

一路貨色

yī lù huò sè

ten sam rodzaj ładunku; dwie strony monety; jednego rodzaju

the same kind of cargo; birds of a feather; two faces of one coin

一路平安

yī lù píng ān

szczęśliwej drogi!

Have a safe journey!; Bon voyage!

一面之緣

yī miàn zhī yuán

spotkać się tylko raz (przez wyrok przeznaczenia)

meet once [as ordained by fate]

一瞑不視

yī míng bù shì

umrzeć; zamknąć oczy i umrzeć

die; close one's eyes and die

一鳴驚人

yī míng jīng rén

stać się sławnym z dnia na dzień

become famous overnight

一命嗚呼

yī mìng wū hū

kopnąć w kalendarz; wziąć ostatni oddech


Dosłownie: ostatni oddech

kick the bucket; die; breathe one's last

一模一樣

yī mó yī yàng

być dokladnie takie samo

be exactly alike

一目十行

yī mù shí háng

czytać szybko

read rapidly

一念之差

yī niàn zhī chā

chwilowe potknięcie o poważnycch konsekwencjach; błędna decyzja w chwili słabości

a momentary slip with serious consequences a wrong decision made in a moment of weakness

一拍即合

yī pāi jí hé

dobrze pasować, wpasować się łatwo

fit in readily; chime in easily

一片丹心

yī piàn dān xīn

serce z czystej lojalności

a heart of pure loyalty

一曝十寒

yī pù shí hán

pracować zrywami

work by fits and starts

一氣呵成

yī qì hē chéng

płynąć gładko (o eseju); nie mieć przerw; skończony w czasie jednego oddechu, jednym tchem

flow smoothly (of essays-etc.); have no interruption-letup; complete in one breath

一窮二白

yī qióng èr bái

wielka bieda; biedny i pozbawiony dobytku

grinding poverty; poor and blank

一丘之貉

yī qiū zhī hè

ludzie ulepieni z tej samej gliny

birds of a feather; people of the same ilk

一曲陽關

yī qǔ yáng guān

pieśń pożegnalna

a valedictory song; a song sung to one departing

依然故我

yī rán gù wǒ

moja sytuacja nie wiele się zmieniła; nadal jestem starym sobą

my circumstances haven't changed much; I'm still my old self

依人籬下

yī rén lí xià

żyć pod czyimś dachem; być od kogoś zależnym w utrzymaniu

live under another's roof; depend on sb. for a living

一人之交

yī rén zhī jiāo

bardzo bliski związek (relacje międzyludzkie)

very intimate relations

一仍舊貫

yī réng jiù guàn

utrzymywać stare praktyki; zachować status quo

follow the old routine; keep the status quo

一日三秋

yī rì sān qiū

jeden dzień (z dala od ukochanej osoby) zdaje się być jak trzy lata

one day (away from a dear one) seems like three years

一日之長

yī rì zhī cháng

nieznaczna przewaga

n. a slight superiority

一日之雅

yī rì zhī yǎ

przyjemność z dnia spędzonego razem

the pleasure of a day spent together

一如既往

yī rú jì wǎng

jak zwykle, tak jak wcześniej, zawsze

just as before, always; as always

依山傍水

yī shān bàng shuǐ

strumień od przodu i wzgóze z tyłu

a stream in front and a hill at the back

衣衫襤褸

yī shān lán lǚ

w łachmanach

in rags

一身二任

yī shēn èr rèn

zajmować dwa stanowiska w tym samym czasie

hold two posts simultaneously

一生一世

yī shēng yī shì

czyjeś całe życie

one's whole life

一十八層地獄

yī shí bā céng dì yù

najniższy poziom piekła; Buddyzm: osiemnaście piekieł w których są torturowane dusze złych ludzi

bottom pit of hell; (Budd.) eighteen hells where the souls of evil persons are tortured

一時半刻

yī shí bàn kè

krótki czas

a short time

一時三刻

yī shí sān kè

krótki czas, krótka chwilia

a short time; a little while

衣食住行

yī shí zhù xíng

podstawowe potrzeby życiowe

basic necessities of life

一世之雄

yī shì zhī xióng

wielki bohater swoich czasów; wybitna osoba swego czasu

a great hero of his time; the outstanding person of the age

一手遮天

yī shǒu zhē tiān

oszukać wszystkich

f.e. hoodwink the public

一絲不掛

yī sī bù guà

być kompletnie nagim; być wolnym i niezaangażowanym

be stark naked; be free-disengaged

一塌刮子

yī tā guā zi

wszystkie, cały zastaw

all; whole kit and caboodle

一塌糊塗

yī tā hú tú

w zupełnym bałaganie

f.e. in a complete mess

一榻橫陳

yī tà héng chén

leżeć w łóżku; leżeć krzyżem w łóżku

f.e. lie in bed; lie crosswise on the bed

一天星斗

yī tiān xīng dǒu

przesadzać

exaggerate

一通百通

yī tōng bǎi tōng

uchwyć tą rzecz, a uchwycisz wszystko

f.e. grasp this one thing and you'll grasp everything

一統天下

yī tǒng tiān xià

zjednoczyć kraj


Dosłownie: zjednoczyć wszytko, co pod niebem

unify the whole country

一團和氣

yī tuán hé qì

ktoś z dobrymi relacjami ze wszystkimi; przemożny dobry nastrój i harmonia

sb. on good terms with everyone; prevailing mood of harmony

一碗水端平

yī wǎn shuǐ duān píng

być bezstronnym; być sprawiedliwym w zajmowaniu się sprawami

be impartial; be fair in handing matters

一往情深

yī wǎng qíng shēn

poświęcic się czemuś z pasją

f.e. be passionately devoted

一往無前

yī wǎng wú qián

rezolutnie podążać do przodu

press resolutely forward

一望而知

yī wàng ér zhī

zobaczyć za jednym spojrzeniem

see at a glance

一望無際

yī wàng wú jì

poza horyzont; rozciąać się aż po horyzont

f.e. beyond the horizon; stretch to the horizon

一無所得

yī wú suǒ dé

nic nie zostało zyskane

Nothing is gained.

一無所獲

yī wú suǒ huò

skończyć z niczym

end up with nothing

一無所能

yī wú suǒ néng

nie móc nic zrobić

can do nothing

一無所求

yī wú suǒ qiú

nie mieć żadnych żądań

make no request for anything

一物降一物

yī wù xiáng yī wù

wszystko ma swój nieuchronny koniec

everything has its nemesis-vanquisher

一息尚存

yī xī shàng cún

tak długo póki starczy oddechu

so long as one still has a breath left

一息奄奄

yī xī yǎn yǎn

z ostatnim tchnieniem

f.e. in the last gasp

一夕一朝

yī xī yī zhāo

pojedyńczy dzień, z dnia na dzień, przez jedną noc; krótki okres czasu

a single day; overnight; a short period of time

一席之地

yī xí zhī dì

miejsce dla jednej osoby; mała przestrzeń

a space for one person; a tiny space

一廂情願

yī xiāng qíng yuàn

własne myślenie życzeniowe

f.e. one's own wishful thinking

一相情願

yī xiāng qíng yuàn

czjeś włąsne myślenie życzeniowe

one's own wishful thinking

一笑一顰

yī xiào yī pín

każdy wyraz twarzy ważnej osoby, kokieterria pięknej kobiety lub prostytutki, najmniejszy wyraz twarzy

every facial expression of (a VIP); affected coquetry (of a seductive woman or prostitute); slightest facial expression

一笑置之

yī xiào zhì zhī

odrzucić coś obśmiewając to

laugh it off; dismiss with a laugh

一瀉千里

yī xiè qiān lǐ

(o strumeiniach) płynąć szybko; (o kaligrafi) śmiała i płynna

rushing along (of streams); bold and flowing (of calligraphy)

一心一德

yī xīn yī dé

być jednego serca i umysłu

be of one heart and mind

一心一意

yī xīn yī yì

serce i dusza; całym sobą schylać sięnad jakimś zadaniem

heart and soul; wholeheartedly bent on (doing sth.)

一星半點

yī xīng bàn diǎn

malutki kawałek

a tiny bit

一言半語

yī yán bàn yǔ

słowo lub dwa

a word or two

一言不發

yī yán bù fā

nie piśnij ani słówka, nie powiedzieć ani słowa

not say a word

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Mulan i inne opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny (red.)

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.