Chiny.pl

polecamy:

Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wprowadź znak

1
2
3
4

Other options


不在其位,不謀其政

不在其位,不谋其政

bù zài qí wèi bù móu qí zhèng

nie na tej pozycji; być niechętnym aby coś skomentować

not at this post-position; unwilling to comment on sth. (which is not one's own concern)

Szczegóły

不贊一詞

不赞一词

bù zàn yī cí

zachować milczenie, nie wygłosić komentarza

wr. keep silent; make no comment

Szczegóły

不折不扣

bù zhé bù kòu

co do słowa, przenikliwy (robiący coś do końca), sto procent, nieulegający

to the letter; out-and-out; thoroughgoing; one hundred percent; unrelenting

Szczegóły

不知不覺

不知不觉

bù zhī bù jué

nieświadomie; bez wiedzy o czymś

unconsciously; unknowingly

Szczegóły

不知紀極

不知纪极

bù zhī jì jí

nie być świadomym ostatecznego końca

not aware of ultimate end

Szczegóły

不知就裡

不知就里

bù zhī jiù lǐ

arch. nie znać prawdziwej historii (tej zza kulis)

?wr.? not know the inside story

Szczegóły

不知輕重

不知轻重

bù zhī qīng zhòng

nie potrafić opowiedzieć znaczenia sytuacji

unable to tell the significance of a situation

Szczegóły

不知去向

bù zhī qù xiàng

zniknąć bez śladu, nie można czegoś znaleźć

disappear without a trace; be nowhere to be found

Szczegóły

不知所以

bù zhī suǒ yǐ

nie wiedzieć dlaczego tak jest

not know why it is so

Szczegóły

不知所云

bù zhī suǒ yún

nie wiedzieć do czego ktoś zmierza

not know what sb. is driving at

Szczegóły

不知所終

不知所终

bù zhī suǒ zhōng

nie znać końcowego rezultatu

not know the final result

Szczegóły

不知有漢,何論魏晉

不知有汉,何论魏晋

bù zhī yǒu hàn hé lùn wèi jìn

nie wiedzieć o dynastii Han, ani tym bardziej Wei i Jin

Szczegóły

不值一駁

不值一驳

bù zhí yī bó

nie warty sprawdzania i weryfikacji

not be worth refuting

Szczegóły

不值一顧

不值一顾

bù zhí yī gù

nie wart żadnej uwagi

not worth any attention

Szczegóły

不值一笑

bù zhí yī xiào

niezwykle śmieszny

extremely ridiculous

Szczegóły

不忮不求

bù zhì bù qiú

chojny i niewymagający

generous and undemanding

Szczegóły

不櫛進士

不栉进士

bù zhì jìn shì

wykształcona kobieta

learned woman (wr.)

Szczegóły

不治之癥

不治之症

bù zhì zhī zhèng

nieuleczalna choroba, śmiertelna choroba

incurable disease; terminal disease

Szczegóły

不主故常

bù zhǔ gù cháng

nie trzymać się konwencji

not stick to convention

Szczegóły

不自由,毋寧死

不自由,毋宁死

bù zì yóu wù nìng sǐ

jeśli nie ma wolności, to już lepiej śmierć

Szczegóły

不足為奇

不足为奇

bù zú wéi qí

zupełnie nie zaskakujący

not at all surprising

Szczegóły

不足為外人道

不足为外人道

bù zú wéi wài rén dào

NIe należy mówić o tym obcym

no need to let others know

Szczegóły

白雲蒼狗

白云苍狗

bái yún cāng gǒu

przyjmować dziwaczne kształty

take freakish forms

Szczegóły

白雲親舍

白云亲舍

bái yún qīn shè

myśleć z uczuciem o swoich rodzicach

think of one's parents with affection

Szczegóły

白紙黑字

白纸黑字

bái zhǐ hēi zì

(napisany) czarno na białym

(written) in black and white

Szczegóły

秉要執本

秉要执本

bǐng yào zhí běn

pojąć kluczowe kwestie

Grasp the essential

Szczegóły

秉燭夜游

秉烛夜游

bǐng zhú yè yóu

żyć pełnią życia

live life to the fullest

Szczegóły

撥雲見日

拨云见日

bō yún jiàn rì

przywrócić sprawiedliwość

restore justice

Szczegóły

別有天地

别有天地

bié yǒu tiān dì

krajobraz o wyjatkowym uroku; całkiem inny świat

scenery-surroundings of exceptional charm quite another world

Szczegóły

別有用心

别有用心

bié yǒu yòng xīn

mieć ukryty motyw

have an ulterior motive

Szczegóły

變化莫測

变化莫测

biàn huà mò cè

zmienny, nieprzewidywalny

changeable; unpredictable

Szczegóły

變化無常

变化无常

biàn huà wú cháng

stale się zmieniający

constantly changing

Szczegóły

變化無窮

变化无穷

biàn huà wú qióng

przemiany bez końca, przemiany nie mają końca

ENDLESSLY changing

Szczegóły

變幻莫測

变幻莫测

biàn huàn mò cè

zmieniać się nieprzewidywalnie

change unpredictably

Szczegóły

變名易姓

变名易姓

biàn míng yì xìng

dokonać zmiany swojego imienia

change one's name

Szczegóły

跛鱉千里

跛鳖千里

bǒ biē qiān lǐ

wytrwałość przynosi sukces.

Persistence insures success.

Szczegóły

便宜行事

biàn yì xíng shì

działać według własnego uznania

act at one's discretion

Szczegóły

兵凶戰危

兵凶战危

bīng xiōng zhàn wēi

W czasie wojny wszyscy przegrywają

In war everybody loses.

Szczegóły

冰雪聰明

冰雪聪明

bīng xuě cōng míng

niezwykle inteligentny

extremely intelligent

Szczegóły

百世流芳

bǎi shì liú fāng

pozostawić nieprzemijalną reputację

leave a lasting reputation

Szczegóły

百世師

百世师

bǎi shì shī

mędrzec, dosł. nauczyciel stu pokoleń

teacher for a hundred generations; sage

Szczegóły

鞭長莫及

鞭长莫及

biān cháng mò jí

być zbyt dalego aby władze mogły pochwycić

be too far away for authority to reach

Szczegóły

百思不得其解

bǎi sī bù dé qí jiě

nadal dziwić się po długim zastanawianiu

remain puzzled after much pondering

Szczegóły

百思不解

bǎi sī bù jiě

nadal dziwić się po długim zastanawianiu

remain puzzled after much pondering

Szczegóły

百思莫解

bǎi sī mò jiě

pozostać zakłopotanym mimo długich rozważań

remain perplexed despite much thought

Szczegóły

百無禁忌

百无禁忌

bǎi wú jìn jì

wszystko jest dozwolone

all is permitted

Szczegóły

百無所成

百无所成

bǎi wú suǒ chéng

nic nie osiągnąć

accomplish nothing

Szczegóły

病病歪歪

bìng bìng wāi wāi

kol. słąbowity, niezdrowy

sickly; feeble; wobbly

Szczegóły

病從口入

病从口入

bìng cóng kǒu rù

choroba wchodzi ustami

illness enters orally

Szczegóły

病篤亂投醫

病笃乱投医

bìng dǔ luàn tóu yī

próbować wsyzstkiego i pytać wszystkich w chwili desperackiej potrzeby

try anything or consult anybody when in a desperate plight

Szczegóły

並駕齊驅

并驾齐驱

bìng jià qí qū

zachować wzajemną przyjaźń

keep pace with one another

Szczegóły

病魔纏身

病魔缠身

bìng mó chán shēn

cierpieć z powodu chronicznej choroby

suffer from constant chronic illness

Szczegóły

併日而食

并日而食

bìng rì ér shí

być na wpół zagłodzonym, być dotkniętym przez nędzę

be half-starved; be poverty-stricken

Szczegóły

百無一失

百无一失

bǎi wú yī shī

brak zagrożenia, że coś pójdzie nie tak

no danger of anything going wrong

Szczegóły

百業蕭條

百业萧条

bǎi yè xiāo tiáo

Cały interes idzie fatalnie

All business is in a slump.

Szczegóły

百依百順

百依百顺

bǎi yī bǎi shùn

uległy i posłuszny

docile and obedient

Szczegóły

百戰百敗

百战百败

bǎi zhàn bǎi bài

sto bitew - sto porażek

A hundred battles and a hudred defeats

Szczegóły

百折千回

bǎi zhé qiān huí

tysiąc odmian losu

a thousand twists and turns

Szczegóły

百縱千隨

百纵千随

bǎi zòng qiān suí

spełniać czyjeś każde życzenie

give in to sb.'s every wish

Szczegóły

表裡相應

表里相应

biǎo lǐ xiāng yìng

działać w sposób skoordynowany na zewnatrz i wewnątrz

act coordinately from within and without

Szczegóły

表裡一致

表里一致

biǎo lǐ yī zhì

myśleć i działać podobnie

think and act alike

Szczegóły

表面文章

biǎo miàn wén zhāng

zaledwie przedstawienie, powierzchowna praca, nacisk na formę

mere show; superficial work lip service; tokenism; emphasis on form

Szczegóły

博大精深

bó dà jīng shēn

szeroko zakrojony i głęboki

wide-ranging and profound

Szczegóły

博古通今

bó gǔ tōng jīn

z szeroką wiedzą o przeszłości i przyszłości

knowledgeable about past and present

Szczegóły

博覽群書

博览群书

bó lǎn qún shū

dobrze oczytany

well-read

Szczegóły

伯樂相馬

伯乐相马

bó lè xiàng mǎ

dobry w odkrywaniu utalentowanych ludzi

good at discovering talent

Szczegóły

勃然變色

勃然变色

bó rán biàn sè

nagle okazać niezadowolenie lub zadziwienie

suddenly show displeasure-bewilderment

Szczegóły

勃然大怒

bó rán dà nù

wpaść w furię

fly into a rage; flare up

Szczegóły

博施濟眾

博施济众

bó shī jì zhòng

dostarczyć pomocy masom; być zainteresowanym w działalności charytatywnej

provide liberal relief to the masses; be interested in charities

Szczegóły

博聞強記

博闻强记

bó wén qiáng jì

mieć encyklopedyczną wiedzę

have encyclopedic knowledge

Szczegóły

博學多聞

博学多闻

bó xué duō wén

wyedukowany i dobrze poinformowany

learned and well-informed

Szczegóły

伯仲之間

伯仲之间

bó zhòng zhī jiān

prawie równy

almost on a par

Szczegóły

賓朋滿座

宾朋满座

bīn péng mǎn zuò

Dom pełen jest gości

The house is full of guests.

Szczegóły

賓至如歸

宾至如归

bīn zhì rú guī

dom daleko od domu; jak w domu

a home away from home; homelike

Szczegóły

奔走呼號

奔走呼号

bēn zǒu hū háo

przemieszczać się głosząc jakąś sprawę

go around campaigning for a cause

Szczegóły

半夜三更

bàn yè sān gēng

głęboką nocą, późno w nocy

in depth of night; late at night

Szczegóły

半疑半信

bàn yí bàn xìn

w połowie wierzyć, w połowie wątpić

half-believe, half-doubt

Szczegóły

半真半假

bàn zhēn bàn jiǎ

częściowo prawdziwy i częściowo fałszywy; pół żartem pół serio

partly true, partly false half in jest, half in earnest

Szczegóły

飽經風雨

饱经风雨

bǎo jīng fēng yǔ

wychłostany przez wiatr i deszcz

furrowed by wind and rain

Szczegóły

飽經世故

饱经世故

bǎo jīng shì gù

wielce doświadczony w tym jak funkcjonuje świat

well-experienced in the ways of the world

Szczegóły

飽經憂患

饱经忧患

bǎo jīng yōu huàn

przejść przez wielką ilość trudów

have gone through a great deal of misery

Szczegóły

飽暖思淫欲

饱暖思淫欲

bǎo nuǎn sī yín yù

rozwięzłość to częsta wada zamożnych

Debauchery is a common vice among the wealthy.

Szczegóły

寶山空回

宝山空回

bǎo shān kōng huí

zmarnować okazję

waste an opportunity

Szczegóły

保泰持盈

bǎo tài chì yíng

utrzymać swoją pozycję przez wstrzemięźliwość, pozostać skromnym bez względu na osiągnięte bogactwo

maintain one's good position by restraint; remain modest in spite of one's fortune

Szczegóły

包羅萬象

包罗万象

bāo luó wàn xiàng

zawierający wszystko (np. wszystkie opcje)

all-inclusive

Szczegóły

巴巴結結

巴巴结结

bā bā jiē jiē

ledwo co; z kłopotami, z przerwami

haltingly 〈coll.〉; falteringly; barely succeed in handling sth.

Szczegóły

八拜之交

bā bài zhī jiāo

zaprzysiężone braterstwo

sworn brotherhood

Szczegóły

八方呼應

八方呼应

bā fāng hū yìng

echo ze wszystkich stron

echo from all directions

Szczegóły

八面見光

八面见光

bā miàn jiàn guāng

grzeczny i o światłej mądrości

suave and worldly-wise

Szczegóły

八面玲瓏

八面玲珑

bā miàn líng lóng

być swobodnym w różnych społecznych niszach; dobry w adaptowaniu się do różnych środowisk

at home in various social settings; good at juggling many involvements

Szczegóły

八面威風

八面威风

bā miàn wēi fēng

wzbudzający podziw we wszystkich miejscach

awe-inspiring in all areas

Szczegóły

笨口拙舌

bèn kǒu zhuō shé

nieporadny w mowie

awkward in speech

Szczegóły

笨鳥先飛

笨鸟先飞

bèn niǎo xiān fēi

powolni zaczynają wcześnie

The slow need to start early.

Szczegóły

巴山蜀水

bā shān shǔ shuǐ

Syczuan (region w Chinach)

Sichuan

Szczegóły

巴山夜雨

bā shān yè yǔ

nadzieja na ponowne spotkanie przyjaciół

hope for reunion of friends

Szczegóły

八仙過海,各顯其能

八仙过海,各显其能

bā xiān guò hǎi gè xiǎn qí néng

Ośmiu nieśmiertelnych przekracza morze, każdy okazuje swoje specjalne moce.

The Eight Immortals cross the sea; each shows his special powers and skills

Szczegóły

八仙過海,各顯神通

八仙过海,各显神通

bā xiān guò hǎi gè xiǎn shén tōng

Ośmiu Nieśmiertelnych przekracza morze, a każdy pokazuje swoje specjalne zdolności

The Eight Immortals cross the sea; each shows his special powers and skills

Szczegóły

八字沒見一撇

八字没见一撇

bā zì méi jiàn yī piě

Nie ma jeszcze znaku, że cokolwiek się zaczęło dziać.

There's not the slightest sign of anything happening yet.

Szczegóły

八字沒一撇

八字没一撇

bā zì méi yī piě

攙行奪市

There's not the slightest sign of anything happening yet.

Szczegóły

擦脂抹粉

cā zhī mǒ fěn

użyć różu i pudru

apply rouge and powder

Szczegóły
Top

Import - export

BIZNES: import z i do Chin

Mamy 12 lat doświadczeń w obsłudze importu z Chin. Specjalizujemy się w przypadkach trudnych zapytaj.

Współpraca

Zapraszamy do kooperacji

Masz interesujacą propozycję? Być może będziemy zainteresowani. Napisz do nas tutaj.

Redakcje i wydawcy

Oferujemy usługi redakcji merytorycznej tekstów nt. Chin. Proste porady gratis. Zobacz listę naszych usług lub zapytaj nas tutaj.