Chiny.pl

polecamy:

Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wprowadź znak

1
2
3
4

Other options


不顧大局

不顾大局

bù gù dà jú

ignorować ogólną sytuację

disregard the overall situation

Szczegóły

不顧死活

不顾死活

bù gù sǐ huó

działać w pośpiechu; lekkomyślny i brawurowy

be rash; foolhardy

Szczegóły

不顧一切

不顾一切

bù gù yī qiè

nie zważając na nic

regardless of everything

Szczegóły

不關緊要

不关紧要

bù guān jǐn yào

ignorować kluczowe aspekty

ignore crucial issues

Szczegóły

不關痛癢

不关痛痒

bù guān tòng yǎng

bez znaczenia; nieważny

of no concern-significance of no consequence; immaterial

Szczegóły

不管三七二十一

bù guǎn sān qī èr shí yī

nie dowierzać; kol. jakakolwiek jest prawdziwa historia o...

pay no heed to ?coll.? whatever it is true story of a

Szczegóły

不合時宜

不合时宜

bù hé shí yí

w niewłaściwym czasie

untimely

Szczegóły

不慌不忙

bù huāng bù máng

swobodnie, bez nerwów

leisurely, composedly

Szczegóły

不即不離

不即不离

bù jí bù lí

trzymać kogoś na odległość wyciągniętej ręki, wyniosły

keep sb. at arm's length; aloof

Szczegóły

不急之務

不急之务

bù jí zhī wù

sprawa niezbyt pilna

a matter of no great urgency

Szczegóły

不計其數

不计其数

bù jì qí shù

niezliczone

countless; innumerable

Szczegóły

不見天日

不见天日

bù jiàn tiān rì

cierpieć ucisk pod mrocznymi rządami

suffering oppression under dark rule

Szczegóły

不教而誅

不教而诛

bù jiào ér zhū

ukarać bez uprzedzenia

punish without prior warning

Szczegóły

不矜不伐

bù jīn bù fá

ani nie okazywać arogancji, ani piać pieśni na własną cześć

neither show arrogance nor sing one's own praise

Szczegóły

不今不古

bù jīn bù gǔ

ani nowoczesny ani antyczny (sarkast. uwaga o pedancie)

neither modern nor ancient (sarcastic reference to a pedant)

Szczegóły

不矜細行

不矜细行

bù jīn xì xíng

nie zwracać uwagi na małe sprawy

pay no attention to small matters

Szczegóły

不進則退

不进则退

bù jìn zé tuì

Idź naprzód, albo zostaniesz w tyle.

Move forward, or you will fall behind.

Szczegóły

不經一事,不長一智

不经一事,不长一智

bù jīng yī shì bù zhǎng yī zhì

jeśli nie doświadczysz się na jakiej sprawie, nie zyskasz mądrości i doświadczenia

Szczegóły

不咎既往

bù jiù jì wǎng

nie wracajmy już do przeszłości

let bygones be bygones

Szczegóły

不覺技癢

不觉技痒

bù jué jì yǎng

nie móc powstrzymać się od popisania swoimi zdolnościami

cannot suppress the desire to show off one's ability-skill

Szczegóły

不堪一擊

不堪一击

bù kān yī jī

zapaść się po pierwszym uderzeniu

collapse at the first blow

Szczegóły

不堪造就

bù kān zào jiù

nie rokujący że da się wyszkolić; nie obiecujący

untrainable; unpromising

Szczegóły

不刊之論

不刊之论

bù kān zhī lùn

niepodważalne twierdzenie, aksjomat, niezmienna prawda

an unalterable statement; axiom; unalterable truth

Szczegóły

不看僧面看佛面

bù kàn sēng miàn kàn fó miàn

nie patrzeć na twarz mnicha, tylko na oblicze Buddy

Szczegóły

不可究詰

不可究诘

bù kě jiū jié

nie móc wytłumaczyć lub zrozumieć dlaczego

cannot explain or find out why

Szczegóły

不可名狀

不可名状

bù kě míng zhuàng

niemożliwy do opisania

indescribable

Szczegóły

不可偏廢

不可偏废

bù kě piān fèi

shouldn't one-sidedly dismiss sth.

Szczegóły

不可勝言

不可胜言

bù kě shèng yán

niemożliwy do opisania, poza możliwością opisu

inexpressible; beyond description

Szczegóły

不可思議

不可思议

bù kě sī yì

niepojęty; niewiarygodny

Dosł. (przeczenie) - można - myśleć - znaczenie

inconceivable; enigma; incredible; unbelievable

Szczegóły

不可同日而語

不可同日而语

bù kě tóng rì ér yǔ

nie może być wspomniany jednym oddechem

can't be mentioned in the same breath

Szczegóły

不可言傳

不可言传

bù kě yán chuán

nie da się wyrazić w słowach

can not be communicated in words

Szczegóły

不可終日

不可终日

bù kě zhōng rì

być w desperackiej sytuacji; niepokoić się przez cały dzień

be in desperate situation; be anxious throughout the day

Szczegóły

不勞而獲

不劳而获

bù láo ér huò

czerpać zysk z trudu innych ludzi

profit by other people's toil

Szczegóły

不冷不熱

不冷不热

bù lěng bù rè

być ani zimnym, ani gorącym

be neither hot nor cold

Szczegóły

不劣方頭

不劣方头

bù liè fāng tóu

uparty i nieprzyjazny

stubborn and unamiable

Szczegóły

不吝珠玉

bù lìn zhū yù

(grzeczn.) proszę o szczere komentarze [mojego występu]

〈court.〉 Please make frank comments (on my performance).

Szczegóły

不露圭角

bù lù guī jiǎo

nie popisywać się swoją wiedzą

not show off one's knowledge

Szczegóły

不露聲色

不露声色

bù lù shēng sè

nie okazywać intencji, uczuć itp.

not show feelings-intentions-etc.

Szczegóły

不落窠臼

bù luò kē jiù

nie mieć oryginalnego stylu

have an original style

Szczegóły

不蔓不枝

bù màn bù zhī

krótki, zwięzły (o pisaniu)

concise; succinct (of writing)

Szczegóły

不名一文

bù míng yī wén

bez grosza

penniless

Szczegóły

不謀而合

不谋而合

bù móu ér hé

tak się składa że ma te same poglądy

happen to hold the same views

Szczegóły

不能登大雅之堂

bù néng dēng dà yǎ zhī táng

nie może wyrobić sobie właściwego wysublimowanego smaku

Szczegóły

不能自拔

bù néng zì bá

nie móc się wyplątać

can't extricate oneself

Szczegóły

不偏不黨

不偏不党

bù piān bù dǎng

niestronniczy wobec żadnej strony, sprawiedliwy dla wszystkich

without leaning to one side or the other; fair to all

Szczegóły

不平則鳴

不平则鸣

bù píng zé míng

niesprawiedliwość wywołuje okrzyki (protestu)

injustice provokes outcries

Szczegóły

不破不立

bù può bù lì

nie ma budowania bez niszczenia

no construction without destruction

Szczegóły

不欺暗室

bù qī àn shì

być konsekwentnie szczerym (uczciwym) nawet gdy nie ma nikogo dookoła

be scrupulously honest even when there is no one around

Szczegóły

不求有功,但求無過

不求有功,但求无过

bù qiú yǒu gōng dàn qiú wú guò

nie modlić się o sukces, ale modlić się o nie popełnienie błędu

praying to commit no wrong

Szczegóły

不屈不撓

不屈不挠

bù qū bù náo

niepoddający się, niemożliwy do okiełznania kontroli

unyielding; indomitable

Szczegóły

不染一塵

不染一尘

bù rǎn yī chén

bez skazy; nieskorumpowany; pozostać nieskażony

spotless; incorruptible remain uncontaminated

Szczegóły

不如歸去

不如归去

bù rú guī qù

(wyrażęnie zawodu lub frustracji) lepiej się już wycofać

It's better to retire-quit (expression connoting frustration-disappointment-etc.)

Szczegóły

不辱使命

bù rǔ shǐ mìng

z sukcesem wykonać zadanie

have succeeded in carrying out an assignment

Szczegóły

不入虎穴,不得虎子

bù rù hǔ xué bù dé hǔ zǐ

Jak liczysz na pochwycenie tygrysich kociąt bez wchodzenia do jamy tygrysa?

?

Szczegóły

不入虎穴,焉得虎子

bù rù hǔ xué yān dé hǔ zǐ

Jak liczysz na pochwycenie tygrysich kociąt bez wchodzenia do jamy tygrysa?

?

Szczegóły

不僧不俗

bù sēng bù sú

niemożliwy do opisania

nondescript

Szczegóły

不甚了了

bù shèn liǎo liǎo

nie do końca coś rozumieć

not quite understand sth.

Szczegóły

不生不滅

不生不灭

bù shēng bù miè

bez narodzin i śmierci; stan Nirwany

?Budd.? without birth or death; the state of Nirvana

Szczegóły

不失時機

不失时机

bù shī shí jī

schwytać chwilę, carpe diem

seize the moment

Szczegóły

不識好歹

不识好歹

bù shí hǎo dǎi

nie wiedzieć co jest najlepsze dla siebie

not know what's best for one

Szczegóły

不識廬山真面目

不识庐山真面目

bù shí lú shān zhēn miàn mù

nie rozpoznać prawdy o osobie bądź sprawie

not rcognize the truth about a person-matter

Szczegóły

不識時務

不识时务

bù shí shí wù

okazać brak zrozumienia dla ducha czasów, nie mieć zdolności osądu rzeczy

show no understanding of the times; lack judgment

Szczegóły

不食煙火

不食烟火

bù shí yān huǒ

przestać jeść gotowane jedzenie, żywić się owocami; być nieśmiertelnym

stop eating cooked food; live on fruits; be an immortal

Szczegóły

不識之無

不识之无

bù shí zhī wú

Być anaflabetą, niepiśmiennym

Dosł. zhi-wu - to dwa naczęście występujące znaki w piśmie chińskim, zwłaszcza w piśmiennictwie klasycznym

unable to read and write; illiterate

Szczegóły

不是冤家不聚頭

不是冤家不聚头

bù shì yuān jiā bù jù tóu

jeśli nie są sobie przeznaczeni, nie spotkają się

Szczegóły

不腆之儀

不腆之仪

bù tiǎn zhī yí

(pokornie) mój mały drobny podarunek

?humb.? (my) small-negligible gift

Szczegóły

不同流俗

bù tóng liú sú

inny od powszechnego zwyczaju, wbrew obecnym modom

different from the prevalent custom; against the current fashion

Szczegóły

布襪青鞋

布袜青鞋

bù wà qīng xié

życie pustelnika

the life of a hermit

Szczegóły

不忘溝壑

不忘沟壑

bù wàng gōu hè

być zdeterminowanym aby umrzeć za swój kraj

be determined to die for one's country

Szczegóły

不忘故舊

不忘故旧

bù wàng gù jiù

nie zapominać starych przyjaciół

forget not old friends

Szczegóły

不為五斗米折腰

不为五斗米折腰

bù wèi wǔ dǒu mǐ zhé yāo

nie będę poświęcal swoich zasad dla nędznych korzyści materialnych

Szczegóły

不文不武

bù wén bù wǔ

niekompetentny, niezdolny

incompetent; incapable

Szczegóły

不問青紅皂白

不问青红皂白

bù wèn qīng hóng zào bái

bez robienia różnic; nie odróżniać białego od czarnego; bez uprzedniego zastanowienia

indiscriminately; do not distinguish black from white; without forethought

Szczegóły

不問皂白

不问皂白

bù wèn zào bái

nie zwracać uwagi na dobro i zło

pay no attention to right and wrong

Szczegóły

不無小補

不无小补

bù wú xiǎo bǔ

być pomocnym

be of some help

Szczegóły

不務正業

不务正业

bù wù zhèng yè

nie angazować się w uczciwą pracę; ignorrować swoją właściwą profesję

not engage in honest work ignore one's proper occupation

Szczegóły

不相上下

bù xiāng shàng xià

równi, prawie tacy sami

equally matched; almost the same

Szczegóły

不祥之兆

bù xiáng zhī zhào

zły omen, zapowiedź złych rzeczy które nadejdą

bad omen; portent of bad things to come

Szczegóły

不肖子孫

不肖子孙

bù xiào zǐ sūn

niegodni potomkowie

unworthy descendants

Szczegóły

不屑教誨

不屑教诲

bù xiè jiào huì

być odpornym na perswazję

be impervious to persuasion

Szczegóły

不省人事

bù xǐng rén shì

być w komie, nieskomplikowany

be in a coma unsophisticated

Szczegóły

不幸而言中

bù xìng ér yán zhòng

Złe przepowiednie niestety sie spełniły.

The prediction has unfortunately come true.

Szczegóły

不虛此行

不虚此行

bù xū cǐ xíng

to była podróż warta przeżycia

it's been a worthwhile trip

Szczegóły

不徐不疾

bù xú bù jí

ani za szybko, ani za wolno

neither too fast nor too slow

Szczegóły

不學無術

不学无术

bù xué wú shù

być niekompetentnym ignorantem

be ignorant and incompetent

Szczegóły

不言不語

不言不语

bù yán bù yǔ

nie wypowiedzieć choćby jednego słowa

utter not a single word

Szczegóły

不言而喻

bù yán ér yù

to sie rozumie bez słów

it goes without saying

Szczegóły

不厭其煩

不厌其烦

bù yàn qí fán

ponosić wielkie cierpienia, być cierpliwym

take great pains; be patient

Szczegóły

布衣蔬食

bù yī shū shí

ułożone zapobiegliwie i proste życie

thrifty and simple life

Szczegóły

布衣之交

bù yī zhī jiāo

przyjaciele poznani gdy było się jeszcze jednym z pospólstwa (zwykłym człowiekiem)

friends one made when one was a commoner

Szczegóły

不遺餘力

不遗余力

bù yí yú lì

dać z siebie wszystko

do one's utmost

Szczegóły

不以人廢言

不以人废言

bù yǐ rén fèi yán

nie odrzucać opinii z powodu człowieka, który ją wygłasza

not reject an opinion because of the person expressing it

Szczegóły

不以為恥

不以为耻

bù yǐ wéi chǐ

nie wstydzić się (czegoś)

not be ashamed of

Szczegóły

不以為然

不以为然

bù yǐ wéi rán

uważać coś za nie do końca akceptowalne

consider sth. not so-right-acceptable

Szczegóły

不因不由

bù yīn bù yóu

nieświadomie, w stanie niewiedzy

unwittingly; unconsciously

Szczegóły

不因人熱

不因人热

bù yīn rén rè

nie polegać na wsparciu innych

not rely on others for support

Szczegóły

不虞之譽

不虞之誉

bù yú zhī yù

nieoczekiwana pochwała

unexpected praise

Szczegóły

不遠千里

不远千里

bù yuǎn qiān lǐ

nie zważać na dużą odległość

?court.? (you) don't mind traveling far

Szczegóły

不約而同

不约而同

bù yuē ér tóng

przygodnie współwystąpić

happen to coincide; coincidentally do sth.

Szczegóły

不在話下

不在话下

bù zài huà xià

łatwizna, być naturalnym; to się rozumie samo przez się

be a cinch; be natural; it goes without saying

Szczegóły
Top

Import - export

BIZNES: import z i do Chin

Mamy 12 lat doświadczeń w obsłudze importu z Chin. Specjalizujemy się w przypadkach trudnych zapytaj.

Współpraca

Zapraszamy do kooperacji

Masz interesujacą propozycję? Być może będziemy zainteresowani. Napisz do nas tutaj.

Redakcje i wydawcy

Oferujemy usługi redakcji merytorycznej tekstów nt. Chin. Proste porady gratis. Zobacz listę naszych usług lub zapytaj nas tutaj.