Chiny.pl

polecamy:

Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wprowadź znak

1
2
3
4

Other options


百計千方

百计千方

bǎi jì qiān fāng

wszystkie rodzaje trików i forteli

all sorts of tricks-stratagems

Szczegóły

百裡挑一

百里挑一

bǎi lǐ tiāo yī

jdno ze stu; najlepsza część zbiorów

one in a hundred; cream of the crop

Szczegóły

百煉成鋼

百炼成钢

bǎi liàn chéng gāng

być zahartowanym jak stal

be tempered into steel

Szczegóły

百年大計

百年大计

bǎi nián dà jì

sprawa o kluczowej i niezmniejszjącej się z czasem wadze

project of vital and lasting importance

Szczegóły

百年好合

bǎi nián hǎo hé

małżeńskie szczęście, długa harmonijna unia

conjugal felicity; long-lasting harmonious union

Szczegóły

百年好事

bǎi nián hǎo shì

bardzo szczęśliwa okoliczność, sprawa

Szczegóły

百年之後

百年之后

bǎi nián zhī hòu

gdy minie stulecie; po tym jak ktoś umrze

after a century; when sb. has passed away

Szczegóły

閉關鎖國

闭关锁国

bì guān suǒ guó

przyjąć politykę zamkniętych drzwi

adopt a closed-door policy

Szczegóły

閉門塞竇

闭门塞窦

bì kǒu sè dòu

silnie broniony

?wr.? strongly guarded

Szczegóły

閉口無言

闭口无言

bì kǒu wú yán

zachować milczenie, trzymać buzię na kłudkę

remain silent; be tongue-tied

Szczegóły

篳門圭竇

筚门圭窦

bì mén guī dòu

biedna rodzina

poor family

Szczegóły

閉目塞聽

闭目塞听

bì mù sè tīng

nie mający zwiążku z rzezczywistością

be divorced from reality

Szczegóły

避難趨易

避难趋易

bì nán qiù yì

woleć łatwiejsze niż trudniejsze

prefer what is easy to what is difficult

Szczegóły

畢其功於一役

毕其功于一役

bì qí gōng yú yī yì

zakończyć całe zadanie jednym pociągnięciem

accomplish the whole task at one stroke

Szczegóły

避世離俗

避世离俗

bì shì lí sú

trzymać się z dala od rzeczywistości i świata

keep away from worldly reality

Szczegóły

婢膝奴顏

婢膝奴颜

bì xī nú yán

podległy, w pozycji służebnej

subservient; servile

Szczegóły

碧血丹心

bì xuè dān xīn

głęboki patriotyzm

deep patriotism

Szczegóły

閉月羞花

闭月羞花

bì yuè xiū huā

piękniej świeci niż księżyc i zawstydza kwiaty (o pięknie kobiety)

outshines moon and shames flowers (of women's beauty)

Szczegóły

必爭之地

必争之地

bì zhēng zhī dì

miejsce o znaczeniu strategicznym

a place of strategic importance

Szczegóły

敝帚千金

bì zhǒu qiān jīn

cenić własność o niewielkiej wartości

cherish a possession of little value

Szczegóły

百身何贖

百身何赎

bǎi shēn hé shú

Stukrotną śmiercią nie da się odpokutować

Death a hundred times over can not atone

Szczegóły

兵不厭詐

兵不厌诈

bīng bù yàn zhà

na wojnie wszystko jest fair

all's fair in war

Szczegóły

兵出無名

兵出无名

bīng chū wú míng

działać bez usprawiedliwienia

act without justification

Szczegóły

冰壺秋月

冰壶秋月

bīng hú qiū yuè

czysty i bez skazy

pure and chaste

Szczegóły

兵荒馬亂

兵荒马乱

bīng huāng mǎ luàn

chaos i zgiełk wojny

turmoil and chaos of war

Szczegóły

冰魂雪魄

bīng hún xuě pò

czysty i szlachetny

pure and noble

Szczegóły

冰肌玉骨

bīng jī yù gǔ

biały i gładki, szlachetny i nieskalany; piękna kobieta

white and smooth, noble and unsullied, beautiful woman

Szczegóły

兵精糧足

兵精粮足

bīng jīng liáng zú

mieć znakomitych żołnierzy i znakomitą aprowizację

have excellent soldiers and ample supplies

Szczegóły

兵來將擋,水來土掩

兵来将挡,水来土掩

bīng lái jiàng dǎng shuǐ lái tǔ yǎn

być przygotowanym na każdy atak

be well prepared to meet any onslaught

Szczegóły

兵臨城下

兵临城下

bīng lín chéng xià

miasto jest oblężone

city is under siege

Szczegóły

兵強馬壯

兵强马壮

bīng qiáng mǎ zhuàng

dobrze wyszkolona i potężna armia

well-trained and powerful army

Szczegóły

冰清玉潔

冰清玉洁

bīng qīng yù jié

nieprzekupny, nieskazitelny

incorruptible; pristine

Szczegóły

冰炭不投

bīng tàn bù tóu

być całkowicie nieprzejednanym

be extremely irreconcilable

Szczegóły

冰炭不言,冷熱自明

冰炭不言,冷热自明

bīng tàn bù yán lěng rè zì míng

bez słów wiadomo

Dosł. lód jest zimny a węgiel gorący

ice or coals, whether hot or cold goes without saying ; sincerity is not expressed in words

Szczegóły

冰天雪地

bīng tiān xuě dì

śnieg i lód tak daleko, jak okiem sięgnąć

ice and snow as far as the eye can see

Szczegóły

變本加厲

变本加厉

biàn běn jiā lì

zintensyfikować

be further intensified

Szczegóły

別抱琵琶

别抱琵琶

bié bào pí pá

ponowne zamążpójście; wyjść za innego mężczyznę

remarriage of a woman marry another husband

Szczegóły

別出機杼

别出机杼

bié chū jī zhù

1. Wyróżnaijący się; 2. Znaleźć alternatywną drogę 3. oryginalny zamysł

1 distinctive 2 find some other way 3 be original in conception

Szczegóły

別出心裁

别出心裁

bié chū xīn cái

być źródłem idei lub podejścia; znaleźć nowe spojrzenie na sprawy

originate an idea-approach; break new ground

Szczegóły

別出新意

别出新意

bié chū xīn yì

być źródłem idei lub podejścia; znaleźć nowe spojrzenie na sprawy

originate an idea-approach; break new ground

Szczegóły

別具慧眼

别具慧眼

bié jù huì yǎn

mieć wyróżniający się wgląd

have distinctive insight

Szczegóły

別具匠心

别具匠心

bié jù jiàng xīn

pokazać oryginalność; być bardzo kreatywnym

show ingenuity; have great originality

Szczegóły

別具隻眼

别具只眼

bié jù zhī yǎn

Dostrzegać to, czego inni nie są w stanie

able to see what others can't see

Szczegóły

別生枝節

别生枝节

bié shēng zhī jié

mieć inne komplikacje

have other complications

Szczegóły

別無二致

别无二致

bié wú èr zhì

bez żadnej różnicy, identyczny

without any difference; identical

Szczegóły

別有洞天

别有洞天

bié yǒu dòng tiān

Oto jest zupełnie inny świat.

Here is an altogether different world.

Szczegóły

別有肺腸

别有肺肠

bié yǒu fèi cháng

mieć inne cele i motywy

have other aims-motives

Szczegóły

撥亂反正

拨乱反正

bō luàn fǎn zhèng

przynieść porządek z chaosu

bring order out of chaos

Szczegóły

播弄是非

bō nòng shì fēi

wywoływać kłopoty, siać zamieszanie

stir up trouble; sow dissension

Szczegóły

白璧無瑕

白璧无瑕

bái bì wú xiá

bez skazy, bez wady, nieskalany; zasady moralne

faultless; without blemish impeccable; moral integrity

Szczegóły

白髮蒼蒼

白发苍苍

bái fà cāng cāng

o siwych włosach

white--gray-haired

Szczegóły

白髮朱顏

白发朱颜

bái fà zhū yán

dosł. siwe włosy starca; piękne lica dziewczęcia

??

Szczegóły

白黑分明

bái hēi fēn míng

jasno rozróżniać dobro od zła

clearly distinguish right from wrong

Szczegóły

白龍魚服

白龙鱼服

bái lóng yú fú

wysoki urzędnik podróżujący incognito potraktowany z rozpędu

a high government official treated offhandedly while traveling incognito

Szczegóły

白面書生

白面书生

bái miàn shū shēng

uczony o bladej twarzy

pale-faced scholar

Szczegóły

白日見鬼

白日见鬼

bái rì jiàn guǐ

halucynować

hallucinate

Szczegóły

白日升天

bái rì shēng tiān

stać się nieśmiertelnym; nagle urosnąć w siłę

become an immortal; rise abruptly in the world

Szczegóły

白手成家

bái shǒu chéng jiā

osiagnąć życiowe sukcesy własnym wysiłkiem; zacząć od niczego

rise in life by one's own efforts; start from scratch

Szczegóły

白手起家

bái shǒu qǐ jiā

zacząć od zera

start from scratch

Szczegóły

白首窮經

白首穷经

bái shǒu qióng jīng

kontynuować naukę nawet w starszym wieku

continue to study even in old age

Szczegóły

白手興家

白手兴家

bái shǒu xīng jiā

zbudować fortunę startując od zera

raise one's fortunes starting from zero

Szczegóły

白雪陽春

白雪阳春

bái xuě yáng chūn

"Wiosenny śnieg" (melodia elity państwa Chu); wysoka kultura

?Spring Snow? (melody of the Ch? élite) highbrow culture

Szczegóły

不安其室

bù ān qí shì

być niezadowolonym z własnego domu

be discontented with one's home

Szczegóły

不拔一毛

bù bá yì máo

w biedzie, biednie; skąpy

miserly; stingy

Szczegóły

不敗之地

不败之地

bù bài zhī dì

pozycja nie do zdobycia

invincible position

Szczegóły

不避斧鉞

不避斧钺

bù bì fǔ yuè

nie bać się śmierci

not fear death

Szczegóły

布帛菽粟

bù bó shū sù

codzienne konieczności (arch.)

daily necessities

Szczegóły

步步為營

步步为营

bù bù wéi yíng

konsolidować, grupować się, zwierać szeregi na każdym kroku

consolidate at every step

Szczegóły

不測之禍

不测之祸

bù cè zhī huò

nieprzewidziana katastrofa

unforeseen disaster

Szczegóły

不差毫髮

不差毫发

bù chā háo fà

bez najmniejszego błędu

without the slightest error

Szczegóły

不差毫釐

不差毫厘

bù chā háo lí

bez najmniejszego błędu

without the slightest error

Szczegóły

不茶不飯

不茶不饭

bù chá bù fàn

nie pić ani nie jeść

neither drink nor eat

Szczegóły

不成器

bù chéng qì

bezwartościowy; nie nadający się do niczego

good-for-nothing; worthless

Szczegóły

不成體統

不成体统

bù chéng tǐ tǒng

bez szacunku dla reguł; wprost odrażający

with no regard for proprieties; downright outrageous

Szczegóły

不痴不聾

不痴不聋

bù chī bù lóng

być obojętnym, udawać że się nie widzi i nie słyszy

be indifferent; pretend not to see and hear

Szczegóły

不吃煙火食

不吃烟火食

bù chī yān huǒ shí

być odciętym od świata ludzi

be divorced from the human world

Szczegóły

不瞅不睬

bù chǒu bù cǎi

całkowicie ingnorować, nie zwracać uwagi

completely ignore; pay no attention

Szczegóły

不出所料

bù chū suǒ liào

zgodnie z oczekiwaniami

as expected

Szczegóły

不次之位

bù cì zhī wèi

awans poza kolejnością

a promotion not according to precedence

Szczegóły

不存不濟

不存不济

bù cún bù jì

bez ducha, ospały, bezduszny

spiritless

Szczegóły

不待蓍龜

不待蓍龟

bù dài shī guī

(arch.) oczywisty, widoczny na pierwszy rzut oka

obvious; apparent

Szczegóły

不得不爾

不得不尔

bù dé bù ěr

musieć, nie mieć alternatywy

have to; have no alternative

Szczegóły

不得而知

bù dé ér zhī

nie móc się dowiedzieć; być nieznanym

be unable to find out; be unknown

Szczegóły

不得人心

bù dé rén xīn

nie cieszyc się poparciem wśród ludzi

not enjoy popular support

Szczegóły

不得違誤

不得违误

bù dé wéi wù

nie może nie słuchać rozkazów i powodować żadnych opóźnień (w oficjalnych dokumentach)

must not disobey orders and cause any delay (used in official documents)

Szczegóły

不得要領

不得要领

bù dé yào lǐng

pominąć najważniejszy punkt

miss the main point

Szczegóły

不乏其人

bù fá qí rén

nie brakuje takich ludzi

there is no lack of such people

Szczegóły

不分彼此

bù fēn bǐ cǐ

dzielić się wszystkim

share everything

Szczegóły

不分青紅皂白

不分青红皂白

bù fēn qīng hóng zào bái

bez dyskryminacji

indiscriminately

Szczegóły

不分勝負

不分胜负

bù fēn shèng fù

zremisować, wyjść po równo

be a draw; come out even; end in a tie

Szczegóły

不分皂白

bù fēn zào bái

porywczo,zapalczywie; niewybrednie

impetuously; indiscriminately

Szczegóły

不分畛域

bù fēn zhěn yù

nie robić rozróżnień, bez zwracania uwagi na różnice narodowe i regionalne

make no distinctions; regardless of national-regional difference

Szczegóły

不憤不啟

不愤不启

bù fèn bù qǐ

Oświecać [naukami] tylko tych, którzy wiedzy są chętni.

enlighten only those eager to learn

Szczegóły

不敢高攀

bù gǎn gāo pān

nie ośmielać się przyjaźnić lub głosić związku pokrewieństwa z kimś o wyższej pozycji społecznej

not dare to make friends or claim ties of kinship with sb. of higher social position

Szczegóły

不敢告勞

不敢告劳

bù gǎn gào láo

nie narzekać na ciężką pracę

not complain of hard work

Szczegóły

不敢苟同

bù gǎn gǒu tóng

błagać o coś innego; za bardzo zły żeby zaakceptować

beg to differ; too bad to be accepted

Szczegóły

不敢問津

不敢问津

bù gǎn wèn jīn

nie ośmielać się pytać (o ceny lub sytuację); prosić o pokierowanie w nowej sytuacji; pytać w którym iść kierunku

not dare make inquiries (as about prices or the situation); ask for guidance in a new field of endeavor; ask in which direction to go

Szczegóły

不敢越雷池一步

bù gǎn yuè léi chí yī bù

nie ośmielać się przekroczyć zakazów

not dare to transgress the bounds

Szczegóły

不共戴天

bù gòng dài tiān

absolutnie niereformowalny

absolutely irreconcilable

Szczegóły

不苟言笑

bù gǒu yán xiào

poważny w mowie i manierach; małomówny

serious in speech and manner reticent; taciturn

Szczegóły
Top

Import - export

BIZNES: import z i do Chin

Mamy 12 lat doświadczeń w obsłudze importu z Chin. Specjalizujemy się w przypadkach trudnych zapytaj.

Współpraca

Zapraszamy do kooperacji

Masz interesujacą propozycję? Być może będziemy zainteresowani. Napisz do nas tutaj.

Redakcje i wydawcy

Oferujemy usługi redakcji merytorycznej tekstów nt. Chin. Proste porady gratis. Zobacz listę naszych usług lub zapytaj nas tutaj.