Chiny.pl

polecamy:

Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wprowadź znak

1
2
3
4

Other options


坐不安席

zuò bù ān xí

Szczegóły

坐不重席

zuò bù chóng xí

Szczegóły

坐不垂堂

zuò bù chuí táng

Stay out of harm's way.

Szczegóły

坐吃山崩

zuò chī shān bēng

Szczegóły

坐吃山空

zuò chī shān kōng

. fritter away a great fortune

Szczegóły

作輟無常

作辍无常

zuò chuò wú cháng

z przerwami, zrywami

go by fits and starts

Szczegóły

作歹為非

作歹为非

zuò dǎi wéi fēi

do evil 34-12

Szczegóły

坐地分贓

坐地分赃

zuò dì fēn zāng

dzielić łup; dzielić zdobycz na miejscu

share loot; divide the booty on the spot

Szczegóły

坐地分髒

坐地分脏

zuò dì fēn zāng

Szczegóły

坐地自劃

坐地自划

zuò dì zì huá

Szczegóły

作惡多端

作恶多端

zuò è duō duān

be steeped in iniquity; do all kinds of evil

Szczegóły

坐而待弊

zuò ér dài bì

Szczegóły

坐而待斃

坐而待毙

zuò ér dài bì

Szczegóły

坐而待旦

zuò ér dài dàn

Szczegóły

坐而論道

坐而论道

zuò ér lùn dào

siedzieć i przemawiać dogmatycznie

sit and pontificate

Szczegóły

作法自弊

zuò fǎ zì bì

Szczegóły

作法自斃

作法自毙

zuò fǎ zì bì

be the victim of one's own scheme *

Szczegóły

作福作威

zuò fú zuò wēi

throw one's weight around

Szczegóły

做剛做柔

做刚做柔

zuò gāng zuò róu

Szczegóły

作古正經

作古正经

zuò gǔ zhèng jīng

Szczegóły

坐觀成敗

坐观成败

zuò guān chéng bài

spoglądać na coś zimno

look on coldly

Szczegóły

做鬼做神

zuò guǐ zuò shén

play tricks; engage in mischief 34-12

Szczegóły

做好做歹

zuò hǎo zuò dǎi

do sth. by hook or by crook

Szczegóły

作好作歹

zuò hǎo zuò dǎi

Szczegóły

做好做惡

做好做恶

zuò hǎo zuò è

Szczegóły

坐懷不亂

坐怀不乱

zuò huái bù luàn

not give way to sexual temptation

Szczegóły

作嫁衣裳

zuò jià yī shāng

Szczegóły

作奸犯科

zuò jiān fàn kē

violate the law and commit crimes

Szczegóły

作奸犯罪

zuò jiān fàn zuì

Szczegóły

作繭自縛

作茧自缚

zuò jiǎn zì fù

get enmeshed in one's own web

Szczegóły

作金石聲

作金石声

zuò jīn shí shēng

Szczegóły

坐戒垂堂

zuò jǐng chuí táng

Szczegóły

坐井觀天

坐井观天

zuò jǐng guān tiān

have tunnel vision

Szczegóły

坐井窺天

坐井窥天

zuò jǐng kuī tiān

Szczegóły

作浪興風

作浪兴风

zuò làng xīng fēng

stir up trouble 34-12

Szczegóły

坐冷板凳

zuò lěng bǎn dèng

hold a title without the obligations of office be kept waiting for an assignment or audience with a VIP ③be out in the cold

Szczegóły

坐立不安

zuò lì bù ān

być w niezdecydowaniu, być w napięciu oczekiwania

be fidgety; be on tenterhooks

Szczegóły

饋貧之糧

馈贫之粮

zuò pín zhī liáng

Szczegóły

做人做世

zuò rén zuò shì

Szczegóły

作如是觀

作如是观

zuò rú shì guān

view the matter in this light

Szczegóły

坐山觀虎鬥

坐山观虎斗

zuò shān guān hǔ dòu

sit out a fight, then reap the spoils when the contestants are exhausted 36 *

Szczegóły

作善降祥

zuò shàn jiàng xiáng

Szczegóły

坐上琴心

zuò shàng qín xīn

Szczegóły

作舍道邊

作舍道边

zuò shě dào biān

Szczegóły

作舍道旁

zuò shě dào páng

difficult to succeed

Szczegóły

做神做鬼

zuò shén zuò guǐ

play tricks; engage in mischief

Szczegóły

坐視不救

坐视不救

zuò shī bù jiù

siedzieć i obserwować nie idąc na pomoc

sit back and watch without going to the rescue

Szczegóły

坐失機宜

坐失机宜

zuò shī jī yí

Szczegóły

坐失良機

坐失良机

zuò shī liáng jī

let slip a golden opportunity

Szczegóły

坐失事機

坐失事机

zuò shī shì jī

Szczegóły

坐食山空

zuò shí shān kōng

Szczegóły

坐視成敗

坐视成败

zuò shì chéng bài

Szczegóły

坐收漁利

坐收渔利

zuò shōu yú lì

profit from others' conflict

Szczegóły

坐樹不言

坐树不言

zuò shù bù yán

Szczegóły

坐樹無言

坐树无言

zuò shù wú yán

Szczegóły

作威作福

zuò wēi zuò fú

postępować jak tyran

act tyrannically

Szczegóły

坐臥不安

坐卧不安

zuò wò bù ān

miotać się, nie móc zaznać odpoczynku

be on tenterhooks, cannot rest; fidget about

Szczegóły

坐臥不離

坐卧不离

zuò wò bù lí

Szczegóły

坐臥不寧

坐卧不宁

zuò wò bù níng

be on tenterhooks

Szczegóły

坐臥針氈

坐卧针毡

zuò wò zhēn zhān

Szczegóły

坐無虛席

坐无虚席

zuò wú xū xí

brak wolnych miejsc, miejsca tylko stojące

no empty seat; full house; standing room only.

Szczegóły

坐享其成

zuò xiǎng qí chéng

enjoy the fruit of others' work

Szczegóły

坐享其功

zuò xiǎng qí gōng

Szczegóły

作小服低

zuò xiǎo fú dī

Szczegóły

做小伏低

zuò xiǎo fú dī

przestać zgadzać się na kompromisy

stoop to compromise

Szczegóły

坐薪嘗膽

坐薪尝胆

zuò xīn cháng dǎn

Szczegóły

坐薪懸膽

坐薪悬胆

zuò xīn xuán dǎn

Szczegóły

坐言起行

zuò yán qǐ xíng

Nie wcześniej powiedziane niż zrobione

No sooner said than done.

Szczegóły

作言造語

作言造语

zuò yán zào yǔ

Szczegóły

做一日和尚撞一日鐘

做一日和尚撞一日钟

zuò yī rì hé shàng zhuàng yī rì zhōng

Szczegóły

做一日和尚撞一天鐘

做一日和尚撞一天钟

zuò yī rì hé shàng zhuàng yī tiān zhōng

Szczegóły

做一天和尚撞一天鐘

做一天和尚撞一天钟

zuò yī tiān hé shàng zhuàng yī tiān zhōng

Szczegóły

坐以待斃

坐以待毙

zuò yǐ dài bì

await death

Szczegóły

坐以待旦

zuò yǐ dài dàn

sit up till daybreak

Szczegóły

坐擁百城

坐拥百城

zuò yōng bǎi chéng

otoczyć się książkami

be surrounded by books

Szczegóły

坐擁書城

坐拥书城

zuò yōng shū chéng

Szczegóły

坐於塗炭

坐于涂炭

zuò yú tú tàn

Szczegóły

作育人材

zuò yù rén cái

Szczegóły

坐運籌策

坐运筹策

zuò yùn chóu cè

Szczegóły

做賊心虛

做贼心虚

zuò zéi xīn xū

have a guilty conscience

Szczegóły

作賊心虛

作贼心虚

zuò zéi xīn xū

Szczegóły

做張做勢

做张做势

zuò zhāng zuò shì

Szczegóły

做張做致

做张做致

zuò zhāng zuò zhì

Szczegóły

駐蹕

驻跸

zhù bì

(arch.) zatrzymać się w podróży (o cesarzu)

〈wr.〉 make a stopover on tour (by the emperor)

Szczegóły

縱風止燎

纵风止燎

zòng fēng zhǐ liáo

worsen the situation

Szczegóły

縱橫捭闔

纵横捭阖

zòng héng bǎi hé

manewrować pomiędzy różnymi grupami politycznymi

maneuver among various political groupings

Szczegóły

縱橫馳騁

纵横驰骋

zòng héng chí chěng

przeszukać wzdłuż i wszerz

sweep through the length and breadth of 〈mil.〉

Szczegóły

縱橫交錯

纵横交错

zòng héng jiāo cuò

crisscross; a crisscross pattern a very complicated situation

Szczegóły

縱橫交貫

纵横交贯

zòng héng jiāo guàn

Szczegóły

縱橫開合

纵横开合

zòng héng kāi hé

Szczegóły

縱橫開闔

纵横开阖

zòng héng kāi hé

Szczegóły

縱橫天下

纵横天下

zòng héng tiān xià

zdobyć cały świat i iść gdzie się tylko chce

overrun the whole world and go anywhere one pleases

Szczegóły

縱虎出匣

纵虎出匣

zòng hǔ chū xiá

Szczegóły

縱虎出柙

纵虎出柙

zòng hǔ chū xiá

Szczegóły

縱虎歸山

纵虎归山

zòng hǔ guī shān

przynosić/powodować nieszczęścia na przyszłość

cause-breed calamity for the future

Szczegóły

縱曲枉直

纵曲枉直

zòng qǔ wǎng zhí

Szczegóły

做張做智

做张做智

zuò zhāng zuò zhì

Szczegóły

作作有芒

zuò zuò yǒu máng

Szczegóły

咂嘴弄唇

zā zuǐ nòng chún

Szczegóły

咂嘴弄舌

zā zuǐ nòng shé

Szczegóły
Top

Import - export

BIZNES: import z i do Chin

Mamy 12 lat doświadczeń w obsłudze importu z Chin. Specjalizujemy się w przypadkach trudnych zapytaj.

Współpraca

Zapraszamy do kooperacji

Masz interesujacą propozycję? Być może będziemy zainteresowani. Napisz do nas tutaj.

Redakcje i wydawcy

Oferujemy usługi redakcji merytorycznej tekstów nt. Chin. Proste porady gratis. Zobacz listę naszych usług lub zapytaj nas tutaj.