Chiny.pl

polecamy:

Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wprowadź znak

1
2
3
4

Other options


醒聵震聾

醒聩震聋

xǐng kuì zhèn lóng

Szczegóły

省身克己

xǐng shēn kè jǐ

Szczegóły

迅電流光

迅电流光

xùn diàn liú guāng

Szczegóły

訓格之言

训格之言

xùn gé zhī yán

Szczegóły

徇國忘身

徇国忘身

xùn guó wàng shēn

Szczegóły

迅雷不及掩耳

xùn léi bù jí yǎn ěr

f.e. as sudden as lightning; with lightning speed

Szczegóły

迅雷風烈

迅雷风烈

xùn léi fēng liè

Szczegóły

訓練有素

训练有素

xùn liàn yǒu sù

v.p. be well-trained

Szczegóły

徇情枉法

xùn qíng wǎng fǎ

f.e. bend the law for relatives-friends

Szczegóły

徇私枉法

xùn sī wǎng fǎ

nagiąć prawo na korzyść krewnych lub przyjaciół

bend the law for relatives-friends

Szczegóły

徇私舞弊

xùn sī wǔ bì

engage in favoritism and commit irregularities do sth. wrong to serve one's friends or relatives

Szczegóły

徇私作弊

xùn sī zuò bì

Szczegóły

噀玉噴珠

噀玉喷珠

xùn yù pēn zhū

Szczegóły

遜志時敏

逊志时敏

xùn zhì shí mǐn

Szczegóły

徐娘半老

xú niáng bàn lǎo

flirtations middle-aged woman who still retains traces of her erstwhile beauty woman in middle age

Szczegóły

邪不敵正

邪不敌正

xié bù dí zhèng

Zło nie zatriumfuje ponad cnotą.

Evil will not triumph over virtue.

Szczegóły

邪不伐正

xié bù fá zhèng

Szczegóły

邪不犯正

xié bù fàn zhèng

Szczegóły

邪不干正

xié bù gān zhèng

f.e. evil will not triumph over virtue

Szczegóły

邪不勝正

邪不胜正

xié bù shèng zhèng

Zło nie zatriumfuje nad cnotą. Uczciwi nie mają co się bać niegodziwców.

Evil will not triumph over virtue. The upright need not fear the crooked.

Szczegóły

邪不壓正

邪不压正

xié bù yā zhèng

drogi zła nigdy nie mogą przeważyć

evil ways can never prevail

Szczegóły

脅不沾席

胁不沾席

xié bù zhān xí

Szczegóły

斜風細雨

斜风细雨

xié fēng xì yǔ

f.e. gentle wind and light rain

Szczegóły

鞋弓襪淺

鞋弓襪浅

xié gōng wà qiǎn

Szczegóły

鞋弓襪淺

鞋弓袜浅

xié gōng wà qiǎn

Szczegóły

鞋弓襪小

鞋弓袜小

xié gōng wà xiǎo

Szczegóły

鞋弓襪小

xié gōng wà xiǎo

Szczegóły

脅肩諂笑

胁肩谄笑

xié jiān chǎn xiào

f.e. act obsequiously

Szczegóły

脅肩低眉

胁肩低眉

xié jiān dī méi

Szczegóły

脅肩低首

胁肩低首

xié jiān dī shǒu

Szczegóły

脅肩累足

胁肩累足

xié jiān lěi zú

frightened; jittery apprehensive and nervous

Szczegóły

脅肩絫足

胁肩絫足

xié jiān lèi zú

Szczegóły

攜老扶弱

携老扶弱

xié lǎo fú ruò

Szczegóły

協力齊心

协力齐心

xié lì qí xīn

Szczegóły

協力同心

协力同心

xié lì tóng xīn

f.e. be of one mind and one heart *

Szczegóły

邪門歪道

邪门歪道

xié mén wāi dào

f.e. dishonest practices

Szczegóły

邪魔怪道

xié mó guài dào

Szczegóły

邪魔歪道

xié mó wāi dào

budd. demony i heretycy, nieortodoksyjne drogi, złe drogi i sposoby; mieszane doktryny

evil demons and heretics; unorthodox ways; crooked ways and means; heterodox doctrines

Szczegóły

邪魔外道

xié mó wài dào

〈Budd.〉 evil demons and heretics unorthodox ways; crooked ways and means ③heterodox doctrines

Szczegóły

邪魔外祟

xié mó waisuì

Szczegóły

攜男挈女

携男挈女

xié nán qiè nǚ

Szczegóły

挾山超海

挟山超海

xié shān chāo hǎi

f.e. sheer impossibility

Szczegóły

偕生之疾

xié shēng zhī jí

Szczegóły

協私罔上

协私罔上

xié sī wǎng shàng

Szczegóły

挾天子以令天下

挟天子以令天下

xié tiān zǐ yǐ lìng tiān xià

Szczegóły

挾天子以令諸侯

挟天子以令诸侯

xié tiān zǐ yǐ lìng zhū hóu

Szczegóły

斜頭歪腦

斜头歪脑

xié tóu wāi nǎo

Szczegóły

挾細拿粗

挟细拿粗

xié xì ná cū

id. provoke a dispute

Szczegóły

協心戮力

协心戮力

xié xīn lù lì

Szczegóły

協心同力

协心同力

xié xīn tóng lì

Szczegóły

斜行橫陣

斜行横阵

xié xíng héng zhèn

Szczegóły

攜幼扶老

携幼扶老

xié yòu fú lǎo

f.e. hold the old by the arm and the young by the hand appear with one's whole family 34-12

Szczegóły

攜雲握雨

携云握雨

xié yún wò yǔ

Szczegóły

秀才不出門,全知天下

秀才不出门,全知天下

xiù cái bù chū mén quán zhī

Szczegóły

秀才不出門,全知天下事

秀才不出门,全知天下事

xiù cái bù chū mén quán zhī tiān xià shì

Szczegóły

秀才人情

xiù cái rén qíng

n. gifts from scholars (scrolls-paintings-etc.) small gifts (usu. books)

Szczegóły

秀才造反

xiù cái zào fǎn

Szczegóły

秀出班行

xiù chū bān háng

f.e. a notch above the others

Szczegóły

秀而不實

秀而不实

xiù ér bù shí

f.e. flowering but bearing no fruit fine in appearance but empty in substance

Szczegóły

繡虎雕龍

绣虎雕龙

xiù hǔ diāo lóng

Szczegóły

繡花枕頭

绣花枕头

xiù huā zhěn tóu

n. pillow with embroidered case an outwardly attractive but worthless person

Szczegóły

虛晃一槍

虚晃一枪

xiù huàng yī qiāng

wykonać manewr zwodzący przeciwnika; wykonać gest ataku/ strzału

f.e. feint to deceive the enemy; make a gesture of attacking-firing

Szczegóły

虛驕恃氣

虚骄恃气

xiù jiāo shì qì

assume a superior air

Szczegóły

繡口錦心

绣口锦心

xiù kǒu jǐn xīn

Szczegóły

袖裡乾坤

袖里乾坤

xiù lǐ qián kūn

Szczegóły

袖裡玄機

袖里玄机

xiù lǐ xuán jī

Szczegóły

秀色堪餐

xiù sè kān cān

Szczegóły

秀色可餐

xiù sè kě cān

f.e. ravishingly beautiful *

Szczegóły

袖手充耳

xiù shǒu chōng ěr

Szczegóły

袖手旁觀

袖手旁观

xiù shǒu páng guān

patrzyć bez przejęcia

look on unconcerned

Szczegóły

秀水明山

xiù shuǐ míng shān

Szczegóły

秀外慧中

xiù wài huì zhōng

piękna i inteligentna

beautiful and intelligent

Szczegóły

臭味相投

xiù wèi xiāng tóu

obraźl. kruk krukowi oka nie wykole; dosł. brzydki zapach ciągie do siebie nawzajem

?derog.? birds of a feather flock together; share the same rotten tastes-etc.

Szczegóły

袖中揮拳

袖中挥拳

xiù zhōng huī quán

Szczegóły

興邦立國

兴邦立国

xīng bāng lì guó

Szczegóły

興兵動眾

兴兵动众

xīng bīng dòng zhòng

Szczegóły

星馳電掣

星驰电掣

xīng chí diàn chè

Szczegóły

星馳電發

星驰电发

xīng chí diàn fā

Szczegóły

星馳電走

星驰电走

xīng chí diàn zǒu

Szczegóły

興詞構訟

兴词构讼

xīng cí gòu sòng

Szczegóły

興訛造訕

兴讹造讪

xīng é zào shàn

Szczegóły

星飛電急

星飞电急

xīng fēi diàn jí

Szczegóły

星飛雲散

星飞云散

xīng fēi yún sàn

Szczegóły

興廢繼絶

兴废继絶

xīng fèi jì jué

Szczegóły

興廢繼絕

兴废继绝

xīng fèi jì jué

Szczegóły

腥風醎雨

腥风醎雨

xīng fēng xián yǔ

Szczegóły

腥風血雨

腥风血雨

xīng fēng xuè yǔ

f.e. carnage; reign of terror

Szczegóły

興風作浪

兴风作浪

xīng fēng zuò làng

f.e. stir up trouble

Szczegóły

星火燎原

xīng huǒ liáo yuán

f.e. A single spark can start a prairie fire. *

Szczegóły

興家立業

兴家立业

xīng jiā lì yè

f.e. bring prosperity to one's family and establish personal credentials

Szczegóły

星離雨散

星离雨散

xīng lí yǔ sàn

rozsypany jak gwiazdy na niebie

scattered like the stars

Szczegóły

星離月會

星离月会

xīng lí yuè huì

Szczegóły

興利除弊

兴利除弊

xīng lì chú bì

f.e. promote the beneficial, abolish the harmful

Szczegóły

興利除害

兴利除害

xīng lì chú hài

przynosić dobro i likwidować zło

f.e. bring good and remove evil

Szczegóły

星流電擊

星流电击

xīng liú diàn jī

Szczegóły

星流霆擊

星流霆击

xīng liú tíng jī

Szczegóły

星羅碁布

星罗碁布

xīng luó qí bù

Szczegóły

星羅棊布

星罗棊布

xīng luó qí bù

Szczegóły

星羅棋布

星罗棋布

xīng luó qí bù

rościągać się na wszystkie strony

f.e. spread all over

Szczegóły

星羅雲布

星罗云布

xīng luó yún bù

Szczegóły
Top

Import - export

BIZNES: import z i do Chin

Mamy 12 lat doświadczeń w obsłudze importu z Chin. Specjalizujemy się w przypadkach trudnych zapytaj.

Współpraca

Zapraszamy do kooperacji

Masz interesujacą propozycję? Być może będziemy zainteresowani. Napisz do nas tutaj.

Redakcje i wydawcy

Oferujemy usługi redakcji merytorycznej tekstów nt. Chin. Proste porady gratis. Zobacz listę naszych usług lub zapytaj nas tutaj.