Chiny.pl

polecamy:

Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wprowadź znak

1
2
3
4

Other options


挖空心思

wā kōng xīn sī

zachodzić w głowę

rack one's brain

Szczegóły

蛙蟆勝負

蛙蟆胜负

wā má shèng fù

Szczegóły

蛙鳴蟬噪

蛙鸣蝉噪

wā míng chán zào

id. meaningless argument

Szczegóły

蛙鳴鴟叫

蛙鸣鸱叫

wā míng chī jiào

Szczegóły

蛙鳴狗吠

蛙鸣狗吠

wā míng gǒu fèi

Szczegóły

蛙鳴蚓叫

蛙鸣蚓叫

wā míng yǐn jiào

Szczegóły

挖肉補瘡

挖肉补疮

wā ròu bǔ chuāng

id. apply a remedy worse than the ailment; rob Peter to pay Paul

Szczegóły

霧暗雲深

雾暗云深

wù àn yún shēn

Szczegóły

務本抑末

务本抑末

wù běn yì mò

Szczegóły

霧鬢風鬟

雾鬓风鬟

wù bìn fēng huán

id. beautiful tresses of a woman *

Szczegóły

霧鬢雲鬟

雾鬓云鬟

wù bìn yún huán

Szczegóły

惡不去善

恶不去善

wù bù qù shàn

Szczegóły

霧慘雲愁

雾惨云愁

wù cǎn yún chóu

Szczegóły

誤打誤撞

误打误撞

wù dǎ wù zhuàng

f.e. accidentally

Szczegóły

勿怠勿忘

wù dài wù wàng

Szczegóły

物腐蟲生

物腐虫生

wù fǔ chóng shēng

robaki lęgna się tylko w rzeczy gnijącej; Naród upada tylko wtedy, gdy już od dawna był w stanie upadku

worms breed in decaying matter A nation falls only when it has already been on the decline.

Szczegóły

物阜民安

wù fǔ mín ān

f.e. Goods are plentiful and the people are happy.

Szczegóły

誤付洪喬

误付洪乔

wù fù hóng qiáo

Szczegóły

物阜民豐

物阜民丰

wù fù mín fēng

f.e. Goods are plentiful and the people live in plenty.

Szczegóły

物阜民康

wù fù mín kāng

f.e. Goods are plentiful and the people are happy.

Szczegóły

霧閣雲窗

雾阁云窗

wù gé yún chuāng

Szczegóły

物歸原主

物归原主

wù guī yuán zhǔ

f.e. return sth. to its rightful owner

Szczegóły

誤國殃民

误国殃民

wù guó yāng mín

f.e. harm the country and bring calamity on the people

Szczegóły

物華天寶

物华天宝

wù huá tiān bǎo

f.e. Good products from the earth are nature's treasures.

Szczegóły

物換星移

物换星移

wù huàn xīng yí

id. passage of time

Szczegóły

物極必返

物极必返

wù jí bì fǎn

Szczegóły

物極必反

物极必反

wù jí bì fǎn

f.e. extremes breed reversals fortunes change; things will develop in the opposite direction when they become extreme

Szczegóły

物極將返

物极将返

wù jí jiāng fǎn

Szczegóły

霧集雲合

雾集云合

wù jí yún hé

Szczegóły

物極則反

物极则反

wù jí zé fǎn

f.e. extremes breed reversals fortures change

Szczegóły

物盡其用

物尽其用

wù jìn qí yòng

f.e. make the most of things

Szczegóły

物競天擇

物竞天择

wù jìn tiān zé

walczyć o przetrwanie w warunkach selekcji naturalnej

struggle for survival by the law of natural selection

Szczegóły

惡居下流

恶居下流

wù jū xià liú

Szczegóły

物離鄉貴

物离乡贵

wù lí xiāng guì

Szczegóły

霧裡看花

雾里看花

wù lǐ kàn huā

mieć zamglone widzenie

have blurred vision (as if seeing a flower in a fog)

Szczegóły

物力維艱

物力维艰

wù lì wéi jiān

f.e. poor in resources

Szczegóły

霧鱗雲爪

雾鳞云爪

wù lín yún zhǎo

Szczegóły

寤寐求之

wù mèi qiú zhī

Szczegóły

霧起雲涌

雾起云涌

wù qǐ yún yǒng

Szczegóły

誤人子弟

误人子弟

wù rén zǐ dì

f.e. lead young people astray

Szczegóły

誤認顏標

误认颜标

wù rèn yán biāo

Szczegóły

誤入歧途

误入歧途

wù rù qí tú

f.e. go astray; be misled

Szczegóły

霧散雲披

雾散云披

wù sàn yún pī

Szczegóły

物傷其類

物伤其类

wù shāng qí lèi

wszystkie istoty rozpaczają za bliskimi

all beings grieve for their fellow beings

Szczegóły

惡濕居下

恶湿居下

wù shī jū xià

Szczegóły

霧釋冰融

雾释冰融

wù shì bīng róng

Szczegóły

物是人非

wù shì rén fēi

Rzeczy trwają, ludzie się zmieniają

Things remain, people change.

Szczegóły

未艾方興

未艾方兴

wèi'ài fāng xīng

34-12: f.e. be just unfolding; be in the ascendant

Szczegóły

位卑言高

wèi bēi yán gāo

ludzie mali wypowiadający się o ważkich sprawach

lower orders declaiming on high matters

Szczegóły

未卜先知

wèi bǔ xiān zhī

przewidzieć, mieć dar przewidywania, coś łatwego do przewidzenia

foresee; have foresight n. sb. endowed with foresight sth.easily foreseeable

Szczegóły

位不期驕

位不期骄

wèi bù qī jiāo

Szczegóły

蔚成風氣

蔚成风气

wèi chéng fēng qì

stać się powszechną praktyką

f.e. become a common practice

Szczegóły

未成一簣

未成一篑

wèi chéng yī kuì

Szczegóły

渭川千畝

渭川千亩

wèi chuān qiān mǔ

Szczegóły

為叢驅雀

为丛驱雀

wèi cóng qū què

zrobić coś kontr-produktywnego

do sth. counterproductive

Szczegóły

未達一間

未达一间

wèi dá yī jiān

niezbyt różny, całkiem podobny

not very different; pretty much the same

Szczegóły

畏刀避箭

wèi dāo bì jiàn

Szczegóły

畏敵如虎

畏敌如虎

wèi dí rú hǔ

f.e. fear the enemy as if he were a tiger

Szczegóły

未定之天

wèi dìng zhī tiān

niezidentyfikowany czynnik; niepewność

unknown factor; uncertainty

Szczegóły

未焚徙薪

wèi fén xǐ xīn

Szczegóły

蝟鋒螗斧

猬锋螗斧

wèi fēng táng fǔ

Szczegóły

未風先雨

未风先雨

wèi fēng xiān yǔ

Szczegóły

未敢苟同

wèi gǎn gǒu tóng

f.e. beg to differ

Szczegóły

為國捐軀

为国捐躯

wèi guó juān qū

f.e. lay down one's life for one's country

Szczegóły

為虎傅翼

为虎傅翼

wèi hǔ fù yì

id. aid an evildoer lend support to evildoers

Szczegóły

為虎添翼

为虎添翼

wèi hǔ tiān yì

id. lend support to evil-doers

Szczegóły

為虎作倀

为虎作伥

wèi hǔ zuò chāng

id. abet an evil-doer

Szczegóły

位極人臣

位极人臣

wèi jí rén chén

f.e. 〈trad.〉 become prime minister

Szczegóły

蝟結蟻聚

猬结蚁聚

wèi jié yǐ jù

Szczegóły

未竟之志

wèi jìng zhī zhì

n. unfulfilled ambition

Szczegóły

魏顆結草

魏颗结草

wèi kē jié cǎo

Szczegóły

未可厚非

wèi kě hòu fēi

f.e. can't fault greatly

Szczegóły

未可同日而語

未可同日而语

wèi kě tóng rì ér yǔ

f.e. mention in equal terms mention in the same breath s2 *

Szczegóły

畏口慎事

wèi kǒu shèn shì

Szczegóły

未老先衰

wèi lǎo xiān shuāi

przedwcześnie zestarzały

prematurely senile

Szczegóły

未了公案

wèi liǎo gōng àn

nierozwiązany problem

unsettled problem

Szczegóły

為民除害

为民除害

wèi mín chú hài

f.e. eliminate a public scourge

Szczegóły

為民請命

为民请命

wèi mín qǐng mìng

f.e. plead for the people

Szczegóły

未明求衣

wèi míng qiú yī

Szczegóły

畏難苟安

畏难苟安

wèi nán gǒu ān

Szczegóły

未能免俗

wèi néng miǎn sú

f.e. be unable to rise above the convention

Szczegóły

蝟起雞連

猬起鸡连

wèi qǐ jī lián

Szczegóły

慰情勝無

慰情胜无

wèi qíng shèng wú

mały podarek pocieszenia jest lepszy niż nic.

A small comforting gift is better than nothing.

Szczegóły

魏鵲無枝

魏鹊无枝

wèi què wú zhī

Szczegóły

蔚然成風

蔚然成风

wèi rán chéng fēng

f.e. become common practice

Szczegóły

為人說項

为人说项

wèi rén shuō xiàng

v.p. say a good word for someone

Szczegóły

為人作嫁

为人作嫁

wèi rén zuò jià

v.p. work selflessly for others

Szczegóły

味如雞肋

味如鸡肋

wèi rú jī lèi

Szczegóły

味如嚼蠟

味如嚼蜡

wèi rú jiáo là

f.e. insipid; tasteless

Szczegóły

未識一丁

未识一丁

wèi shí yī dīng

Szczegóły

畏首畏尾

wèi shǒ wèi wěi

bać się własnego cienia

scared of one's shadow

Szczegóły

畏死貪生

畏死贪生

wèi sǐ tān shēng

Szczegóły

畏縮不前

畏缩不前

wèi suō bù qián

f.e. hang back in fear

Szczegóły

畏天愛民

畏天爱民

wèi tiān ài mín

Szczegóły

畏天憫人

畏天悯人

wèi tiān mǐn rén

Szczegóły

畏天恤民

wèi tiān xù mín

Szczegóły

畏天知命

wèi tiān zhī mìng

stać w bojaźni przed Niebem i zaakceptować swój los

stand in awe of Heaven and accept one's fate

Szczegóły

味同嚼蠟

味同嚼蜡

wèi tóng jiáo cù

f.e. insipid (like chewing wax)

Szczegóły

畏頭畏尾

畏头畏尾

wèi tóu wèi wěi

Szczegóły

畏威懷德

畏威怀德

wèi wēi huái dé

Szczegóły
Top

Import - export

BIZNES: import z i do Chin

Mamy 12 lat doświadczeń w obsłudze importu z Chin. Specjalizujemy się w przypadkach trudnych zapytaj.

Współpraca

Zapraszamy do kooperacji

Masz interesujacą propozycję? Być może będziemy zainteresowani. Napisz do nas tutaj.

Redakcje i wydawcy

Oferujemy usługi redakcji merytorycznej tekstów nt. Chin. Proste porady gratis. Zobacz listę naszych usług lub zapytaj nas tutaj.