Chiny.pl

polecamy:

Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wprowadź znak

1
2
3
4

Other options


唾地成文

tuò dì chéng wén

Szczegóły

唾壺擊缺

唾壶击缺

tuò hú jī quē

Szczegóły

唾壺擊碎

唾壶击碎

tuò hú jī suì

Szczegóły

唾壺敲缺

唾壶敲缺

tuò hú qiāo quē

Szczegóły

跅幪不羈

跅幪不羁

tuò méng bù jī

Szczegóły

唾面自乾

唾面自干

tuò miàn zì gān

nastawić drugi policzek

turn the other cheek

Szczegóły

唾手可得

tuò shǒu kě dé

bardzo łatwy do uzyskania

extremely easy to obtain

Szczegóły

唾手可取

tuò shǒu kě qǔ

Szczegóły

跅弢不羈

跅弢不羁

tuò tāo bù jī

Szczegóły

他山攻錯

他山攻错

tā shān gōng cuò

Porada od innych ludzi pomoże przezwyciężyć własne wady

id. Advice from others may help one overcome one's shortcomings.

Szczegóły

他山之石

tā shān zhī shí

Szczegóły

他山之石,可以攻玉

tā shān zhī shí kě yǐ gōng yù

Szczegóły

他鄉故知

他乡故知

tā xiāng gù zhī

Szczegóły

他鄉異縣

他乡异县

tā xiāng yì xiàn

Szczegóły

他鄉遇故知

他乡遇故知

tā xiāng yù gù zhī

spotkać starego przyjaciela w odległym lądzie

meet an old friend in a distant land

Szczegóły

土崩瓦解

tǔ bēng wǎ jiě

id. disintegrate; crumble

Szczegóły

土崩魚爛

土崩鱼烂

tǔ bēng yú làn

Szczegóły

吐哺輟洗

吐哺辍洗

tǔ bǔ chuò xǐ

Szczegóły

吐哺握髮

吐哺握发

tǔ bǔ wò fà

id. be eager to look for worthies and virtuous officials

Szczegóły

吐哺捉發

吐哺捉发

tǔ bǔ zhuō fā

Szczegóły

吐膽傾心

吐胆倾心

tǔ dǎn qīng xīn

f.e. unbosom oneself

Szczegóły

土扶成牆

土扶成墙

tǔ fú chéng qiáng

Szczegóły

吐肝露膽

吐肝露胆

tǔ gān lù dǎn

Szczegóły

吐剛茹柔

吐刚茹柔

tǔ gāng rú róu

f.e. avoid the strong and bully the weak

Szczegóły

吐故納新

吐故纳新

tǔ gù nà xīn

f.e. revamp; renovate 〈Dao.〉 rejuvenate; breathing technique for long life

Szczegóły

土豪劣紳

土豪劣绅

tǔ háo liè shēn

f.e. local tyrants and evil gentry

Szczegóły

土雞瓦狗

土鸡瓦狗

tǔ jī wǎ gǒu

id. całkowicie bezużyteczne osoby

id. completely useless persons

Szczegóły

土雞瓦犬

土鸡瓦犬

tǔ jī wǎ quǎn

istnieć tylko w formie

exist in form only

Szczegóły

土階茅茨

土阶茅茨

tǔ jiē máo cí

f.e. earthen steps and thatched roof

Szczegóły

土階茅屋

土阶茅屋

tǔ jiē máo wū

Szczegóły

土龍芻狗

土龙刍狗

tǔ lóng chú gǒu

id. an undeserved reputation

Szczegóły

土龍沐猴

土龙沐猴

tǔ lóng mù hóu

Szczegóły

土木形骸

tǔ mù xíng hái

Szczegóły

土牛木馬

土牛木马

tǔ niú mù mǎ

id. sth. useless

Szczegóły

土偶蒙金

tǔ ǒu méng jīn

Szczegóły

兔起鳧舉

兔起凫举

tǔ qǐ fú jǔ

szybki w akcji

swift in action

Szczegóły

吐氣揚眉

吐气扬眉

tǔ qì yáng méi

wyrażenie ulgi i zadowolenia

f.e. expression of relief and satisfaction

Szczegóły

土壤細流

土壤细流

tǔ rǎng xì liú

f.e. Great oaks from little acorns grow.

Szczegóły

土穰細流

土穰细流

tǔ rǎng xì liú

Szczegóły

土生土長

土生土长

tǔ shēng tǔ zhǎng

f.e. locally born and bred

Szczegóły

吐食握發

吐食握发

tǔ shí wò fā

Szczegóły

吐絲自縛

吐丝自缚

tǔ sī zì fù

samozgubne działania

self-entrapping actions

Szczegóły

兔死鳧舉

兔死凫举

tǔ sǐ fú jǔ

Szczegóły

團花簇錦

团花簇锦

tuán huā cù jǐn

Szczegóły

摶空捕影

抟空捕影

tuán kōng bǔ yǐng

Szczegóły

退避三舍

tuì bì sān shè

f.e. give way to sb.; assiduously avoid sth.

Szczegóły

退步抽身

tuì bù chōu shēn

Szczegóły

退藏於密

退藏于密

tuì cáng yú mì

Szczegóły

蛻故孳新

蜕故孳新

tuì gù zī xīn

Szczegóły

聽而不聞

听而不闻

tīng ér bú wén

f.e. turn a deaf ear to

Szczegóły

聽風聽水

听风听水

tīng fēng tīng shuǐ

Szczegóły

聽見風就是雨

听见风就是雨

tīng jiàn fēng jiù shì yǔ

f.e. catch at shadows

Szczegóły

聽其言而觀其行

听其言而观其行

tīng qí yán ér guān qí xíng

Szczegóły

聽其自便

听其自便

tīng qí zì biàn

f.e. leave sth. to sb.'s convenience

Szczegóły

聽其自流

听其自流

tīng qí zì liú

pozwól rzeczom/sprawom przeminąć obok

let things drift along

Szczegóły

聽其自然

听其自然

tīng qí zì rán

pozwól aby zdarzenia potoczyły się swoim naturalnym torem

f.e. let things take their own course

Szczegóły

聽人穿鼻

听人穿鼻

tīng rén chuān bí

f.e. be at the mercy of others *

Szczegóły

聽天安命

听天安命

tīng tiān ān mìng

zaakceptować sytuację

accept the situation

Szczegóły

聽天任命

听天任命

tīng tiān rèn mìng

Szczegóły

聽天委命

听天委命

tīng tiān wěi mìng

Szczegóły

聽天由命

听天由命

tīng tiān yóu mìng

f.e. be resigned to one's fate

Szczegóły

聽微決疑

听微决疑

tīng wēi jué yí

Szczegóły

聽之任之

听之任之

tīng zhī rèn zhī

f.e. take a laissez-faire attitude

Szczegóły

褪後趨前

褪后趋前

tuì hòu qū qián

popędzić się aby pokazać gotowość służenia

rush about to show eagerness to serve

Szczegóły

蛻化變質

蜕化变质

tuì huà biàn zhì

f.e. transmutation become morally degenerate

Szczegóły

退旅進旅

退旅进旅

tuì lǚ jìn lǚ

234-1: f.e. have no views of one's own work in concert

Szczegóły

退讓賢路

退让贤路

tuì ràng xián lù

v.o. yield one's post to sb. better qualified

Szczegóły

退如山移

tuì rú shān yí

Szczegóły

退食從容

退食从容

tuì shí cóng róng

Szczegóły

統籌兼顧

统筹兼顾

tǒng chóu jiān gù

f.e. a plan considering all factors

Szczegóły

退食自公

tuì shí zì gōng

Szczegóły

退思補過

退思补过

tuì sī bǔ guò

f.e. think back and amend errors

Szczegóły

退有後言

退有后言

tuì yǒu hòu yán

Szczegóły

摶沙嚼蠟

抟沙嚼蜡

tuán shā jiáo là

Szczegóły

摶沙作飯

抟沙作饭

tuán shā zuò fàn

Szczegóły

團團轉

团团转

tuán tuán zhuàn

v.p. turn round and round

Szczegóły

摶香弄粉

抟香弄粉

tuán xiāng nòng fěn

Szczegóły

摶心揖志

抟心揖志

tuán xīn yī zhì

Szczegóły

摶心壹志

抟心壹志

tuán xīn yī zhì

Szczegóły

吐心吐膽

吐心吐胆

tǔ xīn tǔ dǎn

Szczegóły

鋌而走險

铤而走险

tǐng ér zǒu xiǎn

鋌-挺 铤-挺 f.e. take a desperate risk be forced to break the law

Szczegóły

挺鹿走險

挺鹿走险

tǐng lù zǒu xiǎn

Szczegóły

痛不欲生

tòng bù yù shēng

f.e. be so grieved as to wish one were dead

Szczegóły

痛滌前非

痛涤前非

tòng dí qián fēi

Szczegóły

痛定思痛

tòng dìng sī tòng

f.e. draw a lesson from painful experience

Szczegóły

痛改前非

tòng gǎi qián fēi

v.p. sincerely mend one's ways

Szczegóły

痛貫心膂

痛贯心膂

tòng guàn xīn lǚ

Szczegóły

痛悔前非

tòng huǐ qián fēi

f.e. deeply regret one's past mistakes *

Szczegóły

痛湔宿垢

tòng jiān sù gòu

Szczegóły

痛剿窮迫

痛剿穷迫

tòng jiǎo qióng pò

Szczegóły

痛剿窮追

痛剿穷追

tòng jiǎo qióng zhuī

Szczegóły

痛可言邪

tòng kě yán xié

Szczegóły

痛哭流涕

tòng kū liú tì

f.e. weep bitterly; shed tears of anguish

Szczegóły

痛快淋灕

痛快淋漓

tòng kuài lín lí

f.e. satisfying in every respect

Szczegóły

痛入骨髓

tòng rù gǔ suǐ

Ból przenika do szpiku kości.

he pain penetrates even to the marrow.

Szczegóły

痛入心脾

tòng rù xīn pí

Szczegóły

痛深惡絶

痛深恶絶

tòng shēn è jué

Szczegóły

痛深惡絕

痛深恶绝

tòng shēn wù jué

Szczegóły

痛誣醜詆

痛诬丑诋

tòng wū chǒu dǐ

Szczegóły

痛下針砭

痛下针砭

tòng xià zhēn biān

Szczegóły
Top

Import - export

BIZNES: import z i do Chin

Mamy 12 lat doświadczeń w obsłudze importu z Chin. Specjalizujemy się w przypadkach trudnych zapytaj.

Współpraca

Zapraszamy do kooperacji

Masz interesujacą propozycję? Być może będziemy zainteresowani. Napisz do nas tutaj.

Redakcje i wydawcy

Oferujemy usługi redakcji merytorycznej tekstów nt. Chin. Proste porady gratis. Zobacz listę naszych usług lub zapytaj nas tutaj.