Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

山林隱逸

shān lín yǐn yì

n. recluse; hermit

山溜穿石

shān liù chuān shí

山眉水眼

shān méi shuǐ yǎn

山盟海誓

shān méng hǎi shì

uroczysta przysięga miłości

solemn pledge of love

山鳴谷應

shān míng gǔ yìng

echo w górach, górskie echo

echo in the mountains; mountain echoes

山明水秀

shān míng shuǐ xiù

f.e. picturesque scenery

山木自寇

shān mù zì kòu

id. One's worth may be one's own ruin.

山南海北

shān nán hǎi běi

f.e. far and wide discursive; rambling

山棲谷飲

shān qī gǔ yǐn

f.e. endure the hardships of an arduous journey or fieldwork

山棲穀隱

shān qī gǔ yǐn

山清水秀

shān qīng shuǐ xiù

f.e. picturesque scenery

山窮水斷

shān qióng shuǐ duàn

山窮水盡

shān qióng shuǐ jìn

id. be at the end of one's rope

山窮水絶

shān qióng shuǐ jué

山窮水絕

shān qióng shuǐ jué

潸然淚下

shān rán lèi xià

łzy spływają po policzkach

tears trickle down the cheeks

山容海納

shān róng hǎi nà

山銳則不高

shān ruì zé bù gāo

姍姍來遲

shān shān lái chí

byćspóźnionym

be late

珊珊來遲

shān shān lái chí

山上無老虎,猴子稱大王

shān shàng wú lǎo hǔ hóu zǐ chēng dà wáng

山水相連

shān shuǐ xiāng lián

f.e. be linked by common mountains and rivers

山童石爛

shān tóng shí làn

山頹木壞

shān tuí mù huài

f.e. death of a sage

山行海宿

shān xíng hǎi xiǔ

苫眼鋪眉

shān yǎn pū méi

山殽野湋

shān yāo yě fù

山搖地動

shān yáo dì dòng

trząść się mocno; być wstrząsającym

shake heavily (from earthquake-etc.); be earthshaking

山餚海錯

shān yáo hǎi cuò

山遙路遠

shān yáo lù yuǎn

山遙水遠

shān yáo shuǐ yuǎn

f.e. far away

山餚野蔌

shān yáo yě sù

f.e. game and edible wild vegetables

山陰乘興

shān yīn chéng xīng

山陰道上,應接不暇

shān yīn dào shàng yìng jiē bù xiá

szlak z tyloma widokami, że jest się cały czas zajętym; życie wypełnione przyjmowaniem gości

sightseeing route with so many scenic wonders that one is constantly kept busy; life in which one is constantly kept busy receiving guests

山陰夜雪

shān yīn yè xuě

山吟澤唱

shān yín zé chàng

山雨欲來風滿樓

shān yǔ yù lái fēng mǎn lóu

山珍海錯

shān zhēn hǎi cuò

f.e. exotic delicacies

山珍海味

shān zhēn hǎi wèi

egzotyczne delicje

exotic delicacies

山珍海胥

shān zhēn hǎi xū

扇枕溫被

shān zhěn wēn chuáng

f.e. be a model of filial piety

扇枕溫席

shān zhěn wēn xí

f.e. be a model of filial piety

山止川行

shān zhǐ chuān xíng

山峙淵渟

shān zhì yuān zī

山中無好漢,猢猻稱霸王

shān zhōng wú hǎo hàn hú sūn chēng bà wáng

山中無好漢,猢猻稱霸王

shān zhōng wú hǎo hàn hú sūn chēng bà wáng

山中宰相

shān zhōng zǎi xiàng

山重水複

shān zhòng shuǐ fù

topografia jest mocno skomplikowana

the topography is much complicated

山陬海噬

shān zōu hǎi shì

山陬海澨

shān zōu hǎi shì

神僊中人

shén

神安氣集

shén ān qì jí

神兵天將

shén bīng tiān jiāng

神不附體

shén bù fù tǐ

神不收舍

shén bù shōu shě

神不守舍

shén bù shǒu shě

być roztargnionym; być w delirium

be distracted; be delirious

神不知,鬼不覺

shén bù zhī guǐ bù jué

神不知鬼不覺

shén bù zhī guǐ bù jué

w najściślejszej tajemnicy; ukryty kotarą największej tajemnicy

in the greatest secrecy; cloaked in extreme secrecy

神不知鬼不曉

shén bù zhī guǐ bù xiǎo

w największym sekrecie; okryty największą tajemnicą

in the greatest secrecy; cloaked in extreme secrecy

神采飛揚

shén cǎi fēi yáng

f.e. be in high spirits

神采煥發

shén cǎi huàn fā

szczęśliwe spojrzenie; stan radości

happy look; gaiety

神采奕然

shén cǎi yì rán

神采奕奕

shén cǎi yì yì

tryskać zdrowiem, w świetnym humorze

glowing with health beaming; in high spirits

神采英拔

shén cǎi yīng bá

神藏鬼伏

shén cáng guǐ fú

神差鬼遣

shén chà guǐ qiǎn

神差鬼使

shén chāi guǐ shǐ

id. unexpected happening

神超形越

shén chāo xíng yuè

神馳力困

shén chí lì kùn

神抶電擊

shén chì diàn jī

神愁鬼哭

shén chóu guǐ kū

神出鬼沒

shén chū guǐ mò

f.e. come and go like a shadow; unpredictable; mysterious

神出鬼入

shén chū guǐ rù

神道設教

shén dào shè jiào

f.e. push people toward virtue by the threat of final retribution

神到之筆

shén dào zhī bǐ

神短氣浮

shén duǎn qì fú

神而明之

shén ér míng zhī

神而明之,存乎其人

shén ér míng zhī cún hū qí rén

神飛氣揚

shén fēi qì yáng

神飛色舞

shén fēi sè wǔ

神工鬼斧

shén gōng guǐ fǔ

f.e. prodigious skill

神工鬼力

shén gōng guǐ lì

神功聖化

shén gōng shèng huà

神工天巧

shén gōng tiān qiǎo

神工意匠

shén gōng yì jiàng

神鬼不測

shén guǐ bù cè

神鬼莫測

shén guǐ mò cè

f.e. unpredictable

神鬼難測

shén guǐ nán cè

神號鬼哭

shén háo guǐ kū

wydawać żałobne krzyki; jęczeć jak duchy i potępione dusze

give mournful cries and screams; moaning like ghosts and howling like spirits

神嚎鬼哭

shén háo guǐ kū

wydawać żałobne krzyki i wrzaski, jęczeć jak duchy

give mournful cries and screams; moaning like ghosts and howling like spirits

神號鬼泣

shén hào guǐ qì

34-12: f.e. devilish howling

神乎其技

shén hū qí jì

f.e. Wonderful is one's art.

神乎其神

shén hū qí shén

f.e. fantastic; miraculous

神嘩鬼叫

shén huá guǐ jiào

神會心融

shén huì xīn róng

神魂蕩颺

shén hún dàng chén

神魂蕩揚

shén hún dàng yáng

神魂顛倒

shén hún diān dǎo

być owładniętym (np. pasją)

be infatuated

神魂飛越

shén hún fēi yuè

f.e. go off into ecstasies

神魂飄蕩

shén hún piāo dàng

f.e. be perturbed in spirit 〈coll.〉 go off into ecstasies

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.

Opowieści z dawnego Hongkongu

Opowiadania obyczajowe z drugiej połowy XX wieku. Kilkanaście fotografii archiwalnych i autor o absolutnie wyjątkowym życiorysie: urzędnik kolonialny, filantrop, dziennikarz o trzech ojczyznach