Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

三十而立

sān shí ér lì

wiek 30 lat, kiedy ustalają się zasady moralne człowieka


Dosłownie: Gdy miałem trzydzieści lat ustaliły się moje poglądy

age when a man should stand on his own feet

三十六策,走為上策

sān shí liù cè zǒu wéi shàng cè

wszystkie możliwe fortele

all the possible schemes-stratagems

三十六行

sān shí liù háng

wszystkie rodzaje rzemiosł, wszelki typ pracy

all sorts of occupations; every conceivable line of work

三十六計,走為上計

sān shí liù jì zǒu wéi shàng jì

n. all sorts of occupations; every conceivable line of work 36 *

三十年河東,三十年河

sān shí nián hé dōng sān sh

三十年河東,三十年河西

sān shí nián hé dōng sān shí nián hé xī

三十三天

sān shí sān tiān

33 dni, budd. najwyższe miejsce na firmamencie

thirty-three days ?Budd.? highest place in the firmament

三豕涉河

sān shǐ shè hé

三首六臂

sān shǒu liù bì

三獸渡河

sān shòu dù hé

三思而後行

sān sī ér hòu xíng

f.e. look before you leap

三思而行

sān sī ér xíng

f.e. look before you leap

三台八座

sān tái bā zuò

三湯兩割

sān tāng liǎng gē

三湯五割

sān tāng wǔ gē

三天打魚,兩天曬網

sān tiān dǎ yú liǎng tiān shài wǎng

三天兩頭

sān tiān liǎng tóu

f.e. almost every day

三頭八臂

sān tóu bā bì

三頭對案

sān tóu duì àn

konfrontacja trzech stron: oskarżonego, obrońcy i świadka

confrontation of the three parties (i.e. plaintiff, defendant, and witness) in court

三頭兩面

sān tóu liǎng miàn

三頭兩日

sān tóu liǎng rì

f.e. in two or three days

三頭兩緒

sān tóu liǎng xù

三頭六臂

sān tóu liù bì

f.e. resourceful person superhuman powers

三頭六面

sān tóu liù miàn

三頭六證

sān tóu liù zhèng

三吐三握

sān tǔ sān wò

三推六問

sān tuī liù wèn

solidna ilość przesłuchań

good many interrogations〈trad.〉

三瓦兩舍

sān wǎ liǎng shě

id. 〈hist.〉 brothels and public places of entertainment

三瓦兩巷

sān wǎ liǎng xiàng

三位一體

sān wèi yī tǐ

trzy w jednym, Trójca, trójka

three in one; trinity; three forming an organic whole; Trinity

三窩兩塊

sān wō liǎng kuài

三五成群

sān wǔ chéng qún

trójkami i czwórkami, w małych grupach

in threes and fours; in small groups

三徙成都

sān xǐ chéng dōu

三徙成國

sān xǐ chéng guó

三下五除二

sān xià wǔ chú èr

robić rzeczy skutecznie i bez wysiłku

f.e. do things efficiently-effortlessly

三寫成烏

sān xiě chéng wū

三寫易字

sān xiě yì zì

三心二意

sān xīn èr yì

f.e. 〈coll.〉 be of two minds irresolute ③halfhearted

三心兩意

sān xīn liǎng yì

f.e. 〈coll.〉 be of two minds

三釁三浴

sān xìn sān yù

三星在戶

sān xīng zài hù

三星在天

sān xīng zài tiān

三省吾身

sān xǐng wú shēn

f.e. 〈wr.〉 examine oneself thrice a day

三薰三沐

sān xūn sān mù

okazać komuś najwyższy respekt

show the highest respect to someone

三熏三沐

sān xūn sān mù

三旬九食

sān xún jiǔ shí

żyć w strasznej nędzy

live in dire poverty

三言訛虎

sān yán é hǔ

三言兩句

sān yán liǎng jù

三言兩語

sān yán liǎng yǔ

w paru słowach

in one or two words; in a few words

三陽交泰

sān yáng jiāo tai

三陽開泰

sān yáng kāi tài

f.e. The New Year ushers in a renewal and a change of fortune. a surge of good luck

三盈三虛

sān yíng sān xū

三餘讀書

sān yú dú shū

三浴三釁

sān yù sān xìn

三浴三熏

sān yù sān xūn

三怨成府

sān yuàn chéng fǔ

三月不知肉味

sān yuè bù zhī ròu wèi

三災八難

sān zāi bā nàn

f.e. numerous calamities various illnesses and ailments (of children)

三災六難

sān zāi liù nán

三占從二

sān zhān cóng èr

三戰三北

sān zhān sān běi

三折肱,為良醫

sān zhé gōng wéi liáng yī

człowiek doświadczony

a man of experience

三折肱為良醫

sān zhé gōng wéi liáng yī

三貞九烈

sān zhēn jiǔ liè

f.e. 〈trad.〉 be ready to die to preserve chastity (of women)

三貞五烈

sān zhēn wǔ liè

三紙無驢

sān zhǐ wú lǘ

三旨相公

sān zhǐ xiàng gōng

三智五猜

sān zhì wǔ cāi

三足鼎立

sān zú dǐng lì

n. tripartite balance of power

色膽包天

sè dǎn bāo tiān

być zwariowanym na punkcie seksu

be sex-crazy

色膽迷天

sè dǎn mí tiān

色膽如天

sè dǎn rú tiān

色飛眉舞

sè fēi méi wǔ

嗇己奉公

sè jǐ fèng gōng

f.e. save money for public welfare by being parsimonious in one's personal spending

色厲膽薄

sè lì dǎn bó

色厲內荏

sè lì nèi rěn

f.e. fierce of mien but faint of heart

瑟弄琴調

sè nòng qín tiáo

色仁行違

sè rén xíng wéi

色如死灰

sè rú sǐ huī

色若死灰

sè ruò sǐ huī

色色俱全

sè sè jù quán

wszystkie rodzaje są dostępne; wszystkie rzeczy są na składzie

All kinds are available; All sorts of things are kept in stock.

色授魂與

sè shòu hún yǔ

f.e. beauty yields and passion quickens

色衰愛弛

sè shuāi ài chí

miłość odchodzi gdy piękno zanika

love goes as beauty withers

色絲虀臼

sè sī jī jiù

瑟調琴弄

sè tiáo qín nòng

id. conjugal harmony

澀於言論

sè yú yán lùn

煞費苦心

shà fèi kǔ xīn

v.o. take great pains

煞費心機

shà fèi xīn jī

歃血為盟

shà xuè wéi méng

f.e. swear an oath of alliance by smearing the mouth with the blood of a sacrifice *

煞有介事

shà yǒu jiè shì

udawać poważne podejście do robienia czegoś

pretend to be serious about doing sth.

掃除天下

sǎo chú tiān xià

v.o. eliminate evil and bring order throughout the land

掃地出門

sǎo dì chū mén

v.p. 〈PRC〉 force a family from their home without their taking anything *

掃地俱盡

sǎo dì jù jìn

掃地無遺

sǎo dì wú yí

掃地無餘

sǎo dì wú yú

掃地以盡

sǎo dì yǐ jìn

f.e. trail one's dignity in the dirt be swept clean

掃鍋刮灶

sǎo guō guā zào

掃眉才子

sǎo méi cái zǐ

n. a gifted female

掃墓望喪

sǎo mù wàng sàng

嫂溺叔援

sǎo nì shū yuán

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.

Opowieści z dawnego Hongkongu

Opowiadania obyczajowe z drugiej połowy XX wieku. Kilkanaście fotografii archiwalnych i autor o absolutnie wyjątkowym życiorysie: urzędnik kolonialny, filantrop, dziennikarz o trzech ojczyznach