Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

少年老成

shào nián lǎo chéng

f.e. young but mature young but wimpish

少小無猜

shào xiǎo wú cāi

少壯不努力,老大徒傷

shào zhuàng bù nǔ lì lǎo dà

v.p. do not exert oneself in youth

少壯不努力,老大徒傷悲

shào zhuàng bù nǔ lì lǎo dà tú shāng bēi

nie wysilać się w młodości

do not exert oneself in youth

散帶衡門

sàn dài héng mén

散灰扃戶

sàn huī jiōng hù

散馬休牛

sàn mǎ xiū niú

散傷醜害

sàn shāng chǒu hài

散言碎語

sàn yán suì yǔ

散陣投巢

sàn zhèn tóu cháo

塞北江南

sāi běi jiāng nán

塞耳盜锺

sāi ěr dào zhōng

塞耳盜鐘

sāi ěr dào zhōng

塞耳偷鈴

sāi ěr tōu líng

f.e. stupidly deceive oneself

塞井焚舍

sāi jǐng fén shě

塞井夷灶

sāi jǐng yí zào

塞上江南

sāi shàng jiāng nán

撒豆成兵

sǎ dòu chéng bīng

f.e. work miracles

灑灑瀟瀟

sǎ sǎ xiāo xiāo

灑掃應對

sǎ sào yìng duì

灑心更始

sǎ xīn gèng shǐ

塞翁得馬

sài wēng dé mǎ

塞翁失馬

sài wēng shī mǎ

id. blessing in disguise

塞翁失馬,安知非福

sài wēng shī mǎ ān zhī fēi fú

błogosławieństwo pojawiające się jako plaga; Któż zgadnie, jaki rezultat to da?

id. blessing in disguise ; f.e. Who knows it isn't a blessing in disguise?

塞翁失馬,焉知非福

sài wēng shī mǎ yān zhī fēi fú

ukryte błogosławieństwo; Któż zgadnie czy nie stanie się to błogosławieństwem?

blessing in disguise ; Who knows it isn't a blessing in disguise?

塞翁之馬

sài wēng zhī mǎ

颯爽英姿

sà shuǎng yīng zī

śmiały i odważny

f.e. bold and brave

撒痴撒嬌

sā chī sā jiāo

34-12: f.e. pout and try all one's sweet wiles

撒嬌賣俏

sā jiāo mài qiào

f.e. act coquettishly

撒嬌撒痴

sā jiāo sā chī

dąsać się i próbować wszystkich swoich słodkich sztuczek

pout and try all one's sweet wiles

撒科打諢

sā kē dǎ hùn

robić gagi, dodawać do dialogu śmieszne uwagi

make gags; introduce comic remarks in dialogue

撒潑打滾

sā pō dǎ gǔn

f.e. fly into a tantrum (as a peevish child)

撒潑放刁

sā pō fàng diāo

撒騷放屁

sā sāo fàng pì

撒水拿魚

sā shuǐ ná yú

撒詐搗虛

sā zhà dǎo xū

散兵游勇

sǎn bīng yóu yǒng

跅弛不羈

f.e. straggling troops

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.

Opowieści z dawnego Hongkongu

Opowiadania obyczajowe z drugiej połowy XX wieku. Kilkanaście fotografii archiwalnych i autor o absolutnie wyjątkowym życiorysie: urzędnik kolonialny, filantrop, dziennikarz o trzech ojczyznach