Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

三疊陽關

sān dié yáng guān

三冬二夏

sān dōng èr xià

三對六面

sān duì liù miàn

obecność dwóch zainteresowanych stron oraz trzeciej, niezaangażowanej jako świadka

presence of the two interested parties plus a third disinterested party as a witness

三番兩次

sān fān liǎng cì

f.e. again and again; repeatedly

三翻四覆

sān fān sì fù

三翻四複

sān fān sì fù

三番五次

sān fān wǔ cì

f.e. again and again; repeatedly

三反四覆

sān fǎn sì fù

三分鼎立

sān fēn dǐng lì

三分鼎足

sān fēn dǐng zú

trójstronne zmagania o władzę

three-way struggle for hegemony

三分似人,七分似鬼

sān fēn sì rén qī fēn sì guǐ

三分像人,七分似鬼

sān fēn xiàng rén qī fēn sì guǐ

三分像人,七分像鬼

sān fēn xiàng rén qī fēn xiàng guǐ

三墳五典

sān fén wǔ diǎn

f.e. 〈hist.〉 lost ancient books of historical records *

三風十愆

sān fēng shí qiān

三夫成市虎

sān fū chéng shì hǔ

三夫之對

sān fū zhī duì

三夫之言

sān fū zhī yán

三複白圭

sān fù bái guī

三復斯言

sān fù sī yán

przemyśl moją poradę (do osoby podległej lub młodszej)

think over or ponder my advice (spoken to a junior)

三綱五常

sān gāng wǔ cháng

n. 〈trad.〉 The Three Cardinal Guides and Five Constant Virtues

三告投杼

sān gào tóu zhù

三個臭皮匠,賽過諸葛

sān gè chòu pí jiàng sài gu

三個臭皮匠,賽過諸葛亮

sān gè chòu pí jiàng sài guò zhū gě liàng

三更半夜

sān gēng bàn yè

późną nocą (zazw. po północy)

late at night (usualy after midnight)

三宮六院

sān gōng liù yuàn

院-苑 院-苑] n. emperor's harem

三姑六婆

sān gū liù pó

f.e. women whose professions are either illegitimate or disreputable

三顧草廬

sān gù cǎo lú

błagać utalentowaną osobę, aby udzieliła pomocy

beg a man of talent to give his help

三顧茅廬

sān gù máo lú

nieustannie namawiać kogoś do przyjęcia odpowiedzialnego stanowiska; wytrwale szukać usług zdolnych i szlachetnych

repeatedly request sb. to take up a responsible post; earnestly seek the services of able and virtuous people

三跪九叩

sān guì jiǔ kòu

f.e. kneel three times with the head touching the ground nine times

三過其門而不入

sān guò qí mén ér bù rù

三好二怯

sān hǎo èr qiè

三好兩歹

sān hǎo liǎng dǎi

三好兩歉

sān hǎo liǎng qiàn

三戶亡秦

sān hù wáng qín

三槐九棘

sān huái jiǔ jí

三環五扣

sān huán wǔ kòu

三皇五帝

sān huáng wǔ dì

三回九轉

sān huí jiǔ zhuǎn

znowu i znowu

time and time again

三回五次

sān huí wǔ cì

三葷五厭

sān hūn wǔ yàn

三魂出竅

sān hún chū qiào

三魂七魄

sān hún qī pò

dusza, trzy wyrafinowane duchyi kilka niskich instynktów, które powodują człowiekiem

soul three finer spirits and several baser instincts that motivate a human being

三飢兩飽

sān jī liǎng bǎo

三家村

sān jiā cūn

三緘其口

sān jiān qí kǒu

mówić ostrożnie; zasznurować usta

speak with caution; seal one's lips

三諫之義

sān jiàn zhī yì

三江七澤

sān jiāng qī zé

三江五湖

sān jiāng wǔ hú

三腳兩步

sān jiǎo liǎng bù

w wielkim pośpiechu, pobliski

in great haste; nearby

三教九流

sān jiào jiǔ liú

f.e. the Three Doctrines and the Nine Schools 〈derog.〉 people of all walks of life

三街兩市

sān jiē liǎng shì

三街六市

sān jiē liù shì

三街六巷

sān jiē liù xiàng

ulice i uliczki

streets and lanes

三節兩壽

sān jié liǎng shòu

三句不離本行

sān jù bù lí běn háng

v.p. talk shop all the time

三句話不離本行

sān jù huà bù lí běn háng

三老四少

sān lǎo sì shǎo

f.e. secret societies

三老五更

sān lǎo wǔ gēng

czcigodna starszyzna kraju

venerable elders of the country

三鄰四舍

sān lín sì shè

三令五申

sān lìng wǔ shēn

dawać powtarzające się rozkazy

give repeated orders

三六九等

sān liù jiǔ děng

różne stopnie i rangi

various grades-ranks

三馬同槽

sān mǎ tóng cáo

三毛七孔

sān máo qī kǒng

三媒六證

sān méi liù zhèng

swat

matchmakers

三命而俯

sān mìng ér fǔ

三沐三薰

sān mù sān xūn

三沐三熏

sān mù sān xūn

三臡八菹

sān ní bā zū

三年化碧

sān nián huà bì

三年五載

sān nián wǔ zài

trzy do pięciu lat; kilka lat

f.e. three to five years; a few years

三年之艾

sān nián zhī ài

三朋四友

sān péng sì yǒu

f.e. friends

三平二滿

sān píng èr mǎn

三婆兩嫂

sān pó liǎng sǎo

三妻四妾

sān qī sì qiè

三期賢佞

sān qī xián nìng

三遷之教

sān qiān zhī jiào

三親六故

sān qīn liù gù

f.e. relatives and old friends

三親六眷

sān qīn liù juàn

f.e. all the kinsmen

三親四眷

sān qīn sì juàn

三清四白

sān qīng sì bái

三求四告

sān qiú sì gào

三拳不敵四手

sān quán bù dí sì shǒu

v.p. be outnumbered

三拳二腳

sān quán èr jiǎo

三拳兩腳

sān quán liǎng jiǎo

f.e. a few cuffs and kicks

三人成虎

sān rén chéng hǔ

Powtarzające się fałszywe wieści potrafią zwieść słuchacza

Repeated false reports will lead one astray.

三人為眾

sān rén wèi zhòng

三人行,必有我師

sān rén xíng bì yǒu wǒ shī

三日打魚,兩日曬網

sān rì dǎ yú liǎng rì shài wǎng

三日新婦

sān rì xīn fù

三三兩兩

sān sān liǎng liǎng

dwójkami i trójkami

in twos and threes

三三四四

sān sān sì sì

三三五五

sān sān wǔ wǔ

r.f. in small groups of a few members

三山五岳

sān shān wǔ yuè

wysokie góry

high mountains

三蛇七鼠

sān shé qī shǔ

三牲五鼎

sān shēng wǔ dǐng

三生有幸

sān shēng yǒu xìng

f.e. lucky indeed

三屍暴跳

sān shī bào tiào

三屍五鬼

sān shī wǔ guǐ

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.

Opowieści z dawnego Hongkongu

Opowiadania obyczajowe z drugiej połowy XX wieku. Kilkanaście fotografii archiwalnych i autor o absolutnie wyjątkowym życiorysie: urzędnik kolonialny, filantrop, dziennikarz o trzech ojczyznach