Chiny.pl

polecamy:

Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wprowadź znak

1
2
3
4

Other options


然糠照薪

rán kāng zhào xīn

Szczegóły

然糠自照

rán kāng zì zhào

Szczegóły

燃糠自照

rán kāng zì zhào

f.e. study in poor conditions

Szczegóły

燃眉之急

rán méi zhī jí

potężna pilność

overwhelming urgency

Szczegóły

燃萁煎豆

rán qí jiān dòu

Szczegóły

燃萁之敏

rán qí zhī mǐn

Szczegóły

燃萁煮豆

rán qí zhǔ dòu

34-12 id. fratricidal strife

Szczegóły

若敖鬼餒

若敖鬼馁

ruò áo guǐ něi

nie mieć potomstwa

have no progeny

Szczegóły

若敖之鬼

ruò áo zhī guǐ

Szczegóły

弱本強末

弱本强末

ruò běn qiáng mò

Szczegóły

若崩厥角

ruò bēng jué jiǎo

Szczegóły

弱不好弄

ruò bù hǎo nòng

v.p. not fond of playing in childhood

Szczegóły

弱不禁風

弱不禁风

ruò bù jīn fēng

f.e. too weak to withstand the wind; fragile

Szczegóły

若不勝衣

若不胜衣

ruò bù shèng yī

Szczegóły

弱不勝衣

弱不胜衣

ruò bù shèng yī

f.e. too frail to bear the weight of one's clothes

Szczegóły

若出一軌

若出一轨

ruò chū yī guǐ

Szczegóły

若出一轍

若出一辙

ruò chū yī zhé

Szczegóły

若存若亡

ruò cún ruò wáng

Szczegóły

弱管輕絲

弱管轻丝

ruò guǎn qīng sī

Szczegóły

若合符節

若合符节

ruò hé fú jié

f.e. match completely; fit exactly

Szczegóły

若即若離

若即若离

ruò jì ruò lí

f.e. lukewarm (of relations between people)

Szczegóły

若離若即

若离若即

ruò lí ruò jí

34-12: f.e. lukewarm (of relations between people)

Szczegóły

若卵投石

ruò luǎn tóu shí

Szczegóły

若明若暗

ruò míng ruò àn

z trudem uzmysławiać sobie; ledwo-ledwo postrzegać

f.e. dimly perceive

Szczegóły

若明若昧

ruò míng ruò mèi

Szczegóły

若烹小鮮

若烹小鲜

ruò pēng xiǎo xiān

Szczegóły

弱肉強食

弱肉强食

ruò ròu qiáng shí

f.e. law of the jungle

Szczegóły

若喪考妣

若丧考妣

ruò sàng kǎo bǐ

Szczegóły

若涉淵冰

若涉渊冰

ruò shè yuān bīng

Szczegóły

若涉淵水

若涉渊水

ruò shè yuān shuǐ

Szczegóły

若釋重負

若释重负

ruò shì zhòng fù

Szczegóły

弱水之隔

ruò shuǐ zhī gé

Szczegóły

若無其事

若无其事

ruò wú qí shì

f.e. as if nothing had happened calm; indifferent ③perfectly composed

Szczegóły

若要人不知,除非己莫

ruò yào rén bù zhī chú fēi

Szczegóły

若要人不知,除非己莫為

若要人不知,除非己莫为

ruò yào rén bù zhī chú fēi jǐ mò wéi

Szczegóły

若隱若顯

若隐若显

ruò yǐn ruò xiǎn

Szczegóły

若隱若現

若隐若现

ruò yǐn ruò xiàn

f.e. faintly discernible

Szczegóły

若有若無

若有若无

ruò yǒu ruò wú

f.e. faintly discernible; intangible; vague

Szczegóły

若有所喪

若有所丧

ruò yǒu suǒ sàng

Szczegóły

若有所失

ruò yǒu suǒ shī

f.e. look distracted

Szczegóły

若有所思

ruò yǒu suǒ sī

jakby zgubił się w myślach

as if lost in thought

Szczegóły

若有所亡

ruò yǒu suǒ wáng

Szczegóły

仍陋襲簡

仍陋袭简

réng lòu xí jiǎn

Szczegóły

軟紅十丈

软红十丈

ruǎn hóng shí zhàng

Szczegóły

軟紅香土

软红香土

ruǎn hóng xiāng yù

Szczegóły

阮囊羞澀

阮囊羞涩

ruǎn náng xiū sè

mieć puste kieszenie, nie mieć dość gotówki, biedny

having empty pockets; short of cash; poor

Szczegóły

軟裘快馬

软裘快马

ruǎn qiú kuài mǎ

Szczegóły

軟弱無力

软弱无力

ruǎn ruò wú lì

f.e. weak and feeble wishywashy

Szczegóły

軟談麗語

软谈丽语

ruǎn tán lì yǔ

Szczegóły

軟香溫玉

软香温玉

ruǎn xiāng wēn yù

Szczegóły

軟硬兼施

软硬兼施

ruǎn yìng jiān shī

f.e. use both carrot and stick

Szczegóły

軟語溫言

软语温言

ruǎn yǔ wēn yán

Szczegóły

軟玉溫香

软玉温香

ruǎn yù wēn xiāng

id. as fair as jade (of a beauty's skin)

Szczegóły

熱腸古道

热肠古道

rè cháng gǔ dào

34-12: f.e. considerate and warm-hearted (of behavior)

Szczegóły

熱鍋上的螞蟻

热锅上的蚂蚁

rè guō shàng demǎ yǐ

n. cat on a hot tin roof

Szczegóły

熱鍋上螻蟻

热锅上蝼蚁

rè guō shàng lóu yǐ

Szczegóły

熱鍋上螞蟻

热锅上蚂蚁

rè guō shàng mǎ yǐ

Szczegóły

熱火朝天

热火朝天

rè huǒ cháo tiān

tętnić aktywnością; szczęśliwy; podekscytowany

f.e. surging with activity 2. joyous; happy 3. excited; animated; bustling

Szczegóły

熱可炙手

热可炙手

rè kě zhì shǒu

Szczegóły

熱淚盈眶

热泪盈眶

rè lèi yíng kuàng

f.e. tearful; eyes moistening

Szczegóły

熱氣騰騰

热气腾腾

rè qì téng téng

f.e. piping hot seething with activity

Szczegóły

熱情洋溢

热情洋溢

rè qíng yáng yì

f.e. brimming with warm feeling; glowing with enthusiasm

Szczegóły

熱心苦口

热心苦口

rè xīn kǔ kǒu

Szczegóły

熱心快腸

热心快肠

rè xīn kuài cháng

Szczegóły

熱血沸騰

热血沸腾

rè xuè fèi téng

f.e. burning with righteous indignation

Szczegóły

讓禮一寸,得禮一尺

让礼一寸,得礼一尺

ràng lǐ yī cùn dé lǐ yī chǐ

Szczegóły

讓三讓再

让三让再

ràng sān ràng zài

Szczegóły

讓逸競勞

让逸竞劳

ràng yì jìng láo

Szczegóły

讓再讓三

让再让三

ràng zài ràng sān

Szczegóły

讓棗推梨

让枣推梨

ràng zǎo tuī lí

id. show brotherly love

Szczegóły

潤屋潤身

润屋润身

rùn wū rùn shēn

Szczegóły

蕤賓鐵響

蕤宾铁响

ruí bīn tiě xiǎng

Szczegóły

人百其身

rén bǎi qí shēn

Szczegóły

人不犯我,我不犯人

rén bù fàn wǒ wǒ bù fàn rén

Szczegóły

人不可貌相

rén bù kě mào xiàng

nie można osądzać ludzi po wyglądzie

can't judge people by appearances

Szczegóły

人不聊生

rén bù liáo shēng

Szczegóły

人不為己,天誅地滅

人不为己,天诛地灭

rén bù wèi jǐ tiān zhū dì miè

; f.e. (stand) condemned by heaven and earth

Szczegóły

人不知,鬼不覺

人不知,鬼不觉

rén bù zhī guǐ bù jué

Szczegóły

人不自安

rén bù zì ān

Szczegóły

人才輩出

人才辈出

rén cái bèi chū

f.e. no lack of talented persons

Szczegóły

人才難得

人才难得

rén cái cái dé

v.p. talent is hard to come by

Szczegóły

人材出眾

人材出众

rén cái chū zhòng

Szczegóły

人才出眾

人才出众

rén cái chū zhòng

f.e. a person of exceptional ability or striking appearance

Szczegóły

人才濟濟

人才济济

rén cái jǐ jǐ

f.e. a wealth of talent

Szczegóły

人財兩空

人财两空

rén cái liǎng kōng

f.e. lose both prey and money (in a failed seduction)

Szczegóły

人財兩失

人财两失

rén cái liǎng shī

stracić i pieniądze i życie

lose both one's money and one's life

Szczegóły

人稠物穰

rén chóu wù ráng

Szczegóły

人存政舉

人存政举

rén cún zhèng jǔ

f.e. man and work go on and on

Szczegóły

人單勢孤

人单势孤

rén dān shì gū

Szczegóły

人地生疏

rén dì shēng shū

f.e. unfamiliar people and surroundings

Szczegóły

人丁興旺

人丁兴旺

rén dīng xīng wàng

mieć rosnącą rodzinę; mieć zwiększającą się populację

have a growing family; have a flourishing population

Szczegóły

人定勝天

人定胜天

rén dìng shèng tiān

f.e. people are masters of their own fate

Szczegóły

人多口雜

人多口杂

rén duō kǒu zá

f.e. When there are many people, conversation flows freely.

Szczegóły

人多闕少

人多阙少

rén duō què shǎo

Szczegóły

人多勢眾

人多势众

rén duō shì zhòng

wiele pomocnych dłoni dostarcza siły; dominować dzięki liczebności

many hands provide great strength; dominate by force of numbers

Szczegóły

人多手雜

人多手杂

rén duō shǒu zá

Szczegóły

人多嘴雜

人多嘴杂

rén duō zuǐ zá

Zbyt wiele ludzi komplikuje sprawy; Zachowanie tajemnicy jest trudne jeśli zna ją wiele osób.

Dosł. ludzi - dużo - usta - pomieszane/skomplikowane

too many people complicates matters; Secrecy is difficult if too many people share it.

Szczegóły

人而無信,不知其可

人而无信,不知其可

rén ér wú xìn bù zhī qí kě

Szczegóły

人非草木

rén fēi cǎo mù

ludzie są rozumnymi istotami

humans are sentient creatures

Szczegóły

人非木石

rén fēi mù shí

f.e. humans are sentient creatures

Szczegóły
Top

Import - export

BIZNES: import z i do Chin

Mamy 12 lat doświadczeń w obsłudze importu z Chin. Specjalizujemy się w przypadkach trudnych zapytaj.

Współpraca

Zapraszamy do kooperacji

Masz interesujacą propozycję? Być może będziemy zainteresowani. Napisz do nas tutaj.

Redakcje i wydawcy

Oferujemy usługi redakcji merytorycznej tekstów nt. Chin. Proste porady gratis. Zobacz listę naszych usług lub zapytaj nas tutaj.