Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

其勢洶洶

qí shì xiōng xiōng

f.e. The situation is tumultuous.

耆壽耇老

qí shòu gǒu lǎo

棋輸先著

qí shū xiān zhāo

棋輸先著

qí shū xiān zhuó

奇談怪論

qí tán guài lùn

przedziwne uwagi i idee, dziwne opowieści i absurdalne dywagacje

bizarre remarks-ideas; strange tales and absurd arguments

齊天洪福

qí tiān hóng fú

34-12: f.e. limitless blessing

齊頭並進

qí tóu bìng jìn

f.e. advance side by side do things simultaneously

齊紈魯縞

qí wán lǔ gǎo

齊王舍牛

qí wáng shě niú

其味無窮

qí wèi wú qióng

mieć cudowny smak, mieć pozostający przyjemny smak, przynosić niekończącą się rozrywkę

have a lasting pleasant taste; have a marvelous flavor; be infinitely enjoyable

奇文共賞

qí wén gòng shǎng

wyróżniające się dzieło powinno być rozpowszechniane

remarkable literary work should be shared (sarcastic) 〈pol.〉

奇文瑰句

qí wén guī jù

祁奚舉午

qí xī jǔ wǔ

綦溪利跂

qí xī lì guì

祁奚之薦

qí xī zhī jiàn

祁奚之舉

qí xī zhī jǔ

奇想天開

qí xiǎng tiān kāi

齊心併力

qí xīn bìng lì

齊心併力

qí xīn bìng lì

齊心滌慮

qí xīn dí lǜ

齊心合力

qí xīn hé lì

f.e. make concerted efforts

齊心戮力

qí xīn lù lì

齊心同力

qí xīn tóng lì

齊心協力

qí xīn xié lì

f.e. make concerted efforts

齊心一力

qí xīn yī lì

奇形怪狀

qí xíng guài zhuàng

f.e. bizarre shape-appearance

奇形異狀

qí xíng yì zhuàng

齊煙九點

qí yān jiǔ diǎn

騎揚州鶴

qí yáng zhōu hè

其應如響

qí yìng rú xiǎng

其應若響

qí yìng ruò xiǎng

騎者善墮

qí zhě shàn duò

f.e. skillful riders often fall

奇珍異寶

qí zhēn yì bǎo

f.e. unusual-rare treasures

奇珍異玩

qí zhēn yì wán

旗幟鮮明

qí zhì xiān míng

pokazać swój sztandar, ujawnić przynależność

f.e. show one's colors

奇裝異服

qí zhuāng yì fú

f.e. exotic-bizarre clothes

齊足並驅

qí zú bìng qū

遣兵調將

qiǎn bīng diào jiàng

淺嘗輒止

qiǎn cháng zhé zhǐ

f.e. do sth. cursorily

遣愁索笑

qiǎn chóu suǒ xiào

遣詞措意

qiǎn cí cuò yì

遣辭措意

qiǎn cí cuò yì

遣詞立意

qiǎn cí lì yì

遣詞造意

qiǎn cí zào yì

淺見寡聞

qiǎn jiàn guǎ wén

pozostający w ignorancji, źle poinformowany

ignorant and ill-informed

遣將調兵

qiǎn jiāng diào bīng

遣將徵兵

qiǎn jiāng zhēng bīng

遣興陶情

qiǎn xìng táo qíng

遣言措意

qiǎn yán cuò yì

淺斟低唱

qiǎn zhēn dī chàng

然荻讀書

f.e. sip wine and hum (a song-poem-etc.)

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Mulan i inne opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny (red.)

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.