Chiny.pl

polecamy:

Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wprowadź znak

1
2
3
4

Other options


七病八倒

qī bìng bā dǎo

Szczegóły

七病八痛

qī bìng bā tòng

Szczegóły

七步八叉

qī bù bā chā

Szczegóły

七步成詩

七步成诗

qī bù chéng shī

Szczegóły

七步成章

qī bù chéng zhāng

Szczegóły

七步之才

qī bù zhī cái

n. facile literary talent

Szczegóły

七搭八搭

qī cháng bā dā

Szczegóły

七長八短

七长八短

qī cháng bā duǎn

f.e. of various sizes-shapes all sorts of

Szczegóły

棲沖業簡

栖冲业简

qī chōng yè jiǎn

Szczegóły

七穿八洞

qī chuān bā dòng

Szczegóły

七穿八爛

七穿八烂

qī chuān bā làn

Szczegóły

七瘡八孔

七疮八孔

qī chuāng bā kǒng

Szczegóły

七次量衣一次裁

qī cì liáng yī yī cì cái

Szczegóły

七搭八扯

qī dā bā chě

Szczegóły

七大八小

qī dà bā xiǎo

f.e. objects of various sizes thrown together

Szczegóły

欺大壓小

欺大压小

qī dà yā xiǎo

Szczegóły

七擔八挪

七担八挪

qī dān bā nuó

Szczegóły

七顛八倒

七颠八倒

qī diān bā dǎo

f.e. at sixes and sevens; topsy-turvy

Szczegóły

七斷八續

七断八续

qī duàn bā sù

Szczegóły

妻兒老少

妻儿老少

qī ér lǎo shǎo

Szczegóły

妻兒老小

妻儿老小

qī ér lǎo xiǎo

n. wife, children, and parents

Szczegóły

七返丹

qī fǎn dān

Szczegóły

七返還丹

七返还丹

qī fǎn huán dān

Szczegóły

凄風楚雨

凄风楚雨

qī fēng chǔ yǔ

Szczegóły

凄風寒雨

凄风寒雨

qī fēng hán yǔ

Szczegóły

凄風苦雨

凄风苦雨

qī fēng kǔ yǔ

f.e. wailing wind and pattering rain wretched circumstances

Szczegóły

凄風冷雨

凄风冷雨

qī fēng lěng yǔ

Szczegóły

棲風宿雨

栖风宿雨

qī fēng xiǔ yǔ

Szczegóły

七高八低

qī gāo bā dī

wyboisty i nierówny; nierówny w wysokości

bumpy and rough; uneven (in height)

Szczegóły

欺公罔法

qī gōng wǎng fǎ

Szczegóły

七拱八翹

七拱八翘

qī gǒng bā qiào

Szczegóły

七行俱下

qī háng jù xià

Szczegóły

漆黑一團

漆黑一团

qī hēi yī tuán

id. pitch-black all over be in the dark

Szczegóły

七橫八豎

七横八竖

qī héng bā shù

f.e. every which way; at sixes and sevens

Szczegóły

七慌八亂

七慌八乱

qī huāng bā luàn

Szczegóły

七腳八手

七脚八手

qī jiǎo bā shǒu

Szczegóły

欺君罔上

qī jūn wǎng shàng

f.e. deceive the lord and fool the superiors

Szczegóły

欺君誤國

欺君误国

qī jūn wù guó

Szczegóły

七開八得

七开八得

qī kāi bā dé

Szczegóły

七孔生煙

七孔生烟

qī kǒng shēng yān

Szczegóły

七口八嘴

qī kǒu bā zuǐ

Szczegóły

七拉八扯

qī lā bā chě

Szczegóły

七撈八攘

七捞八攘

qī lāo bā rǎng

Szczegóły

七老八倒

qī lǎo bā dǎo

Szczegóły

七老八十

qī lǎo bā shí

f.e. 〈coll.〉 very old (of people); late seventies and early eighties

Szczegóły

七了八當

七了八当

qī lebā dāng

Szczegóły

七棱八瓣

qī léng bā bàn

f.e. 〈coll.〉 misshapen

Szczegóły

妻離子散

妻离子散

qī lí zǐ sàn

f.e. the family scatters

Szczegóły

七零八落

qī líng bā luò

rozrzucony tu i tam

scattered here and there

Szczegóły

七零八碎

qī líng bā suì

f.e. scattered here and there

Szczegóły

七滿八平

七满八平

qī mǎn bā píng

Szczegóły

妻梅子鶴

妻梅子鹤

qī mén zǐ hè

Szczegóły

七男八壻

qī nán bā

Szczegóły

七男八婿

qī nán bā xù

Szczegóły

七年之病,求三年之艾

qī nián zhī bìng qiú sān nián zhī ài

Szczegóły

七扭八歪

qī niǔ bā wāi

f.e. crooked; snarled; distorted

Szczegóły

七拼八湊

七拼八凑

qī pīn bā còu

zimprowizować coś pospiesznie

knock together; rig up

Szczegóły

欺貧愛富

欺贫爱富

qī pín ài fù

Szczegóły

七破八補

七破八补

qī pò bā bǔ

Szczegóły

期期艾艾

qī qī ài ài

r.f. stammer; stutter

Szczegóły

七七八八

qī qī bā bā

pot. rozmaite, wymieszane

coll. mixed; assorted; miscellaneous

Szczegóły

棲棲遑遑

栖栖遑遑

qī qī huáng huáng

惶惶--遑遑--皇皇[栖栖 r.f. 〈wr.〉 anxious; nervous; jumpy vexed; troubled

Szczegóły

戚戚具爾

戚戚具尔

qī qī jù ěr

Szczegóły

嘁嘁喳喳

qī qī zhā zhā

on. 〈coll.〉 twittering chattering

Szczegóły

七竅玲瓏

七窍玲珑

qī qiào líng lóng

Szczegóły

七竅冒火

七窍冒火

qī qiào mào huǒ

Szczegóły

七竅生煙

七窍生烟

qī qiào shēng yān

id. fume with rage

Szczegóły

欹嶔歷落

欹嵚历落

qī qīn lì luò

Szczegóły

七擒七縱

七擒七纵

qī qín qī zòng

f.e. seven captures and seven releases (a strategy to win over the enemy) *

Szczegóły

七青八黃

七青八黄

qī qīng bā huáng

Szczegóły

七情六欲

qī qíng liù yù

f.e. the seven emotions and six sensory pleasures

Szczegóły

棲丘飲穀

栖丘饮谷

qī qiū yǐn gǔ

Szczegóły

凄然淚下

凄然泪下

qī rán lèi xià

f.e. shed tears in sadness

Szczegóły

欺人太甚

qī rén tài shèn

wykorzystywać coś besprawnie; "to idzie za daleko!"

take undue advantage of others; That's going too far!

Szczegóły

欺人之談

欺人之谈

qī rén zhī tán

n. lie; tall story; deceitful talk

Szczegóły

欺人自欺

qī rén zì qī

f.e. be hooked by one's own lies

Szczegóły

七日來復

七日来复

qī rì lái fù

Szczegóły

妻榮夫貴

妻荣夫贵

qī róng fū guì

mąż wyniesiony dzięki pieniądzom lub pozycji małżonki

husband elevated by his wife's high status or fortune

Szczegóły

凄入肝脾

qī rù gān pí

Szczegóły

欺軟怕硬

欺软怕硬

qī ruǎn pà yìng

f.e. bully the weak and fear the strong

Szczegóły

欺三瞞四

欺三瞒四

qī sān mán sì

f.e. hoodwink; dupe; deceive

Szczegóły

欺善怕惡

欺善怕恶

qī shàn pà è

nękać dobrych i napawać strachem złych

oppress the good and timid and fear the wicked

Szczegóły

七上八落

qī shàng bā luò

Szczegóły

七上八下

qī shàng bā xià

pomieszany, w nieporządku

Dosł. siedem na górze osiem na dole

confused; at sixes and sevens; in disorder

Szczegóły

欺上瞞下

欺上瞒下

qī shàng mán xià

f.e. cheat superiors and defraud subordinates

Szczegóły

欺上罔下

qī shàng wǎng xià

Szczegóły

七舌八嘴

qī shé bā zuǐ

Szczegóły

漆身吞炭

qī shēn tūn tàn

zmienić wygląd i szukać zemsty; planować silną zemstę

change appearance and seek vengeance; plan hard for revenge

Szczegóły

七生七死

qī shēng qī sǐ

Szczegóły

七十二行

qī shí èr háng

wszystkie rodzaje zawodów

Dosł. siedemdziesiąt dwa zawody

all sorts of occupations

Szczegóły

七事八事

qī shì bā shì

Szczegóły

欺世盜名

欺世盗名

qī shì dào míng

f.e. fraudulently seek-gain fame

Szczegóły

七手八腳

七手八脚

qī shǒu bā jiǎo

każdy się wtrąca; za dużo nas do pieczenia chleba

everyone pitching in; too many cooks spoil the broth

Szczegóły

七首八腳

七首八脚

qī shǒu bā jiǎo

Szczegóły

欺霜傲雪

qī shuāng ào xuě

Szczegóły

七死八活

qī sǐ bā huó

f.e. hovering between life and death

Szczegóły

七死七生

qī sǐ qī shēng

Szczegóły

七損八傷

七损八伤

qī sǔn bā shāng

Szczegóły

七損八益

七损八益

qī sǔn bā yì

Szczegóły

欺天誑地

欺天诳地

qī tiān kuāng dì

Szczegóły
Top

Import - export

BIZNES: import z i do Chin

Mamy 12 lat doświadczeń w obsłudze importu z Chin. Specjalizujemy się w przypadkach trudnych zapytaj.

Współpraca

Zapraszamy do kooperacji

Masz interesujacą propozycję? Być może będziemy zainteresowani. Napisz do nas tutaj.

Redakcje i wydawcy

Oferujemy usługi redakcji merytorycznej tekstów nt. Chin. Proste porady gratis. Zobacz listę naszych usług lub zapytaj nas tutaj.