Chiny.pl

polecamy:

Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wprowadź znak

1
2
3
4

Other options


鋪采摛文

铺采摛文

pù cǎi chī wén

Szczegóły

曝骨履腸

曝骨履肠

pù gǔ lǚ cháng

polskie

angielskie

Szczegóły

鋪謀定計

铺谋定计

pù móu dìng jì

Szczegóły

暴腮龍門

暴腮龙门

pù sāi lóng mén

nie zdać egzaminu urzędniczego

id. flunk the civil-service examination

Szczegóły

曝書見竹

曝书见竹

pù shū jiàn zhú

Szczegóły

暴衣露蓋

暴衣露盖

pù yī lù gài

Szczegóły

暴衣露冠

pù yī lù guàn

Szczegóły

匹夫溝瀆

匹夫沟渎

pǐ fū gōu dú

Szczegóły

匹夫懷璧

匹夫怀璧

pǐ fū huái bì

Szczegóły

匹夫匹婦

匹夫匹妇

pǐ fū pǐ fù

zwykli ludzie (bez szczególnych cech, przypadkowi, z ulicy)

f.e. common-ordinary people

Szczegóły

匹夫無罪

匹夫无罪

pǐ fū wú zuì

Szczegóły

匹夫無罪,懷璧其罪

匹夫无罪,怀璧其罪

pǐ fū wú zuì huái bì qí zuì

Szczegóły

匹夫小諒

匹夫小谅

pǐ fū xiǎo liàng

Szczegóły

匹夫有責

匹夫有责

pǐ fū yǒu zé

oczekiwać, że każdy spełni swój obowiazek

expect everyone to do his duty

Szczegóły

匹夫之諒

匹夫之谅

pǐ fū zhī liàng

Szczegóły

匹夫之勇

pǐ fū zhī yǒng

n. foolhardiness

Szczegóły

匹婦溝渠

匹妇沟渠

pǐ fù gōu qú

Szczegóły

否極泰回

否极泰回

pǐ jí tài huí

Szczegóły

否極泰來

否极泰来

pǐ jí tài lái

wielkie nieszczęście zmienia się w błogość

from-after deep misfortune comes bliss

Szczegóły

否極陽回

否极阳回

pǐ jí yáng huí

Szczegóły

匹馬單鎗

匹马单鎗

pǐ mǎ dān qiāng

Szczegóły

匹馬單槍

匹马单枪

pǐ mǎ dān qiāng

f.e. all by oneself; single-handed

Szczegóły

匹馬當先

匹马当先

pǐ mǎ dāng xiān

Szczegóły

匹馬一麾

匹马一麾

pǐ mǎ yī huī

Szczegóły

匹馬只輪

匹马只轮

pǐ mǎ zhī lún

Szczegóły

否去泰來

否去泰来

pǐ qù tài lái

Szczegóły

否往泰來

否往泰来

pǐ wǎng tài lái

Szczegóły

擗踴拊心

擗踊拊心

pǐ yǒng fǔ xīn

Szczegóły

否終复泰

否终复泰

pǐ zhōng fù tài

Szczegóły

否終則泰

否终则泰

pǐ zhōng zé tài

Szczegóły

翩翩風度

翩翩风度

piān piān fēng dù

być przystojnym i obytym

be handsome and suave

Szczegóły

翩翩公子

piān piān gōng zǐ

przystojny i elegancki młody człowiek

lively and elegant young man

Szczegóły

翩翩年少

piān piān nián shǎo

n. a handsome beau

Szczegóły

翩翩起舞

piān piān qǐ wǔ

Szczegóły

翩翩少年

piān piān shào nián

elegancki młody człowiek

an elegant young man

Szczegóły

翩其反矣

piān qí fǎn yǐ

Szczegóły

翩若驚鴻

翩若惊鸿

piān ruò jīng hóng

kroczyć lekko jak wystraszony łąbądź

tripping lightly like a startled swan (of a beautiful woman)

Szczegóły

偏三向四

piān sān xiàng sì

pot. faworyzowć, mieć uprzedzenie

be biased; favor one over another (coll.)

Szczegóły

偏聽偏言

偏听偏言

piān tīng piān yán

Szczegóły

偏聽偏信

偏听偏信

piān tīng piāng xìn

f.e. heed and trust only one side

Szczegóły

偏鄉僻壤

偏乡僻壤

piān xiāng pì rǎng

Szczegóły

偏信則暗

偏信则暗

piān xìn zé àn

Szczegóły

蒲鞭示辱

pú biān shì rǔ

Szczegóły

蒲鞭之罰

蒲鞭之罚

pú biān zhī fá

Szczegóły

匍匐之救

pú fú zhī jiù

Szczegóły

蒲柳之質

蒲柳之质

pú liǔ zhī zhì

Szczegóły

蒲柳之姿

pú liǔ zhī zī

być słabego zdrowia

suffer from poor health

Szczegóły

僕僕道途

仆仆道途

pú pú dào tú

Szczegóły

僕僕風塵

仆仆风尘

pú pú fēng chén

być zmęczony podróżą

be travel-worn and weary

Szczegóły

僕僕亟拜

仆仆亟拜

pú pú jí bài

Szczegóły

菩薩低眉

菩萨低眉

pú sà dī méi

f.e. kind-looking

Szczegóły

璞玉渾金

璞玉浑金

pú yù hún jīn

id. The real value of things lies in what they are made of, not what they appear to be.

Szczegóły

剖蚌得珠

pōu bàng dé zhū

Szczegóły

剖蚌求珠

pōu bàng qiú zhū

Szczegóły

剖腹藏珠

pōu fù cáng zhū

f.e. die in pursuit of gain

Szczegóły

剖肝瀝膽

剖肝沥胆

pōu gān lì dǎn

okazać komuś swoje najgłębsze uczucia

show sb. one's innermost feelings

Szczegóły

剖肝泣血

pōu gān qì xuè

bardzo smutny

extremely sad

Szczegóły

剖毫析芒

pōu háo xī máng

Szczegóły

剖決如流

剖决如流

pōu jué rú liú

f.e. decide cases promptly

Szczegóły

剖析肝膽

剖析肝胆

pōu xī gān dǎn

Szczegóły

剖心坼肝

pōu xīn chè gān

Szczegóły

剖心泣血

pōu xīn qì xuè

Szczegóły

剖心析膽

剖心析胆

pōu xīn xī dǎn

Szczegóły

剖心析肝

pōu xīn xī gān

Szczegóły

剖玄析微

pōu xuán xī wēi

Szczegóły

剖幽析微

pōu yōu xī wēi

Szczegóły

駢肩疊跡

骈肩叠迹

pián jiān dié jì

Szczegóły

駢肩迭跡

骈肩迭迹

pián jiān dié jì

Szczegóły

駢肩接跡

骈肩接迹

pián jiān jiē jì

Szczegóły

駢肩累跡

骈肩累迹

pián jiān lěi jì

Szczegóły

駢肩累足

骈肩累足

pián jiān lěi zú

Szczegóły

駢肩累踵

骈肩累踵

pián jiān lèi zhǒng

Szczegóły

駢門連室

骈门连室

pián mén lián shì

Szczegóły

駢拇枝指

骈拇枝指

pián mǔ zhī zhǐ

nadmiar

superfluity; redundancy

Szczegóły

駢首就逮

骈首就逮

pián shǒu jiù dǎi

Szczegóły

駢首就僇

骈首就僇

pián shǒu jiù guī

Szczegóły

駢首就戮

骈首就戮

pián shǒu jiù lù

Szczegóły

駢首就死

骈首就死

pián shǒu jiù sǐ

Szczegóły

駢首就系

骈首就系

pián shǒu jiù xì

Szczegóły

胼手胝足

pián shǒu zhī zú

f.e. calloused hands and feet a life of toil ③toil-work hard

Szczegóły

駢四儷六

骈四俪六

pián sì lì liù

arch. złożenie pary zdań z czterech lub sześciu znaków

?wr.? parallel construction of pairs of four- and six-character sentences

Szczegóły

駢興錯出

骈兴错出

pián xīng cuò chū

Szczegóły

駢枝儷葉

骈枝俪叶

pián zhī lì yè

Szczegóły

胼胝手足

pián zhī shǒu zú

Szczegóły

普度群生

pǔ dù qún shēng

Szczegóły

普度羣生

pǔ dù qún shēng

Szczegóły

普度眾生

普度众生

pǔ dù zhòng shēng

(buddyjskie) zbawić wszelkie stworzenia od cierpienia; uratować wszystko co obdarzone życiem

deliver all creatures from torment (budd.); save all beings

Szczegóły

普渡眾生

普渡众生

pǔ dù zhòng shēng

Szczegóły

普濟群生

普济群生

pǔ jì qún shēng

Szczegóły

普濟羣生

普济羣生

pǔ jì qún shēng

Szczegóły

普濟眾生

普济众生

pǔ jì zhòng shēng

Szczegóły

樸訥誠篤

朴讷诚笃

pǔ nè chéng dǔ

Szczegóły

樸實無華

朴实无华

pǔ shí wú huá

f.e. simple and unadorned

Szczegóły

樸素無華

朴素无华

pǔ sù wú huá

Szczegóły

溥天率土

pǔ tiān lǜ tǔ

Szczegóły

普天率土

pǔ tiān shuài tǔ

f.e. the whole world

Szczegóły

普天同慶

普天同庆

pǔ tiān tóng qìng

普-溥 f.e. universal jubilation

Szczegóły

普天匝地

pǔ tiān zā dì

Szczegóły

普天之下

pǔ tiān zhī xià

f.e. the whole world

Szczegóły

樸斫之材

朴斫之材

pǔ zhuó zhī cái

Szczegóły
Top

Import - export

BIZNES: import z i do Chin

Mamy 12 lat doświadczeń w obsłudze importu z Chin. Specjalizujemy się w przypadkach trudnych zapytaj.

Współpraca

Zapraszamy do kooperacji

Masz interesujacą propozycję? Być może będziemy zainteresowani. Napisz do nas tutaj.

Redakcje i wydawcy

Oferujemy usługi redakcji merytorycznej tekstów nt. Chin. Proste porady gratis. Zobacz listę naszych usług lub zapytaj nas tutaj.