Chiny.pl

polecamy:

Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wprowadź znak

1
2
3
4

Other options


拿班作勢

拿班作势

ná bān zuò shì

f.e. 〈coll.〉 put on airs

Szczegóły

拿粗夾細

拿粗夹细

ná cū jiā xì

sprawić komuś kłopoty

cause sb. trouble

Szczegóły

拿粗挾細

拿粗挟细

ná cū xié xì

34-12: id. provoke a dispute

Szczegóły

拿刀動杖

拿刀动杖

ná dāo nòng zhàng

ostrzyc miecz, szykować się do wojny

?coll.? rattle the saber; prepare for war

Szczegóły

拿刀弄杖

ná dāo nòng zhàng

f.e. 〈coll.〉 rattle the saber; prepare for war

Szczegóły

拏風躍雲

拏风跃云

ná fēng yuè yún

Szczegóły

拿腔作調

拿腔作调

ná qiāng zuò diào

f.e. overemphasize one's own importance

Szczegóły

拿腔作勢

拿腔作势

ná qiāng zuò shì

być w afekcie, działać pod wpływem emocji

be affected-pretentious; act affectedly

Szczegóły

拿腔做勢

拿腔做势

ná qiāng zuò shì

Szczegóły

拿三搬四

ná sān bān sì

f.e. resist orders

Szczegóły

拿手好戲

拿手好戏

ná shǒu hǎo xì

n. a game one is good at; one's specialty-forte

Szczegóły

拿糖作醋

ná táng zuò cù

zrobić coś z rozmysłem

put on an act deliberately

Szczegóły

拿下馬來

拿下马来

ná xià mǎ lái

Szczegóły

拿雲攫石

拿云攫石

ná yún jué shí

Szczegóły

拏雲攫石

拏云攫石

ná yún jué shí

Szczegóły

拿雲握霧

拿云握雾

ná yún wò wù

id. 〈wr.〉 extremely capable at

Szczegóły

拏雲握霧

拏云握雾

ná yún wò wù

Szczegóły

拿雲捉月

拿云捉月

ná yún zhuō yuè

id. 〈wr.〉 highly talented; of great ability

Szczegóły

拿賊見贓

拿贼见赃

ná zéi jiàn zāng

Szczegóły

拿賊拿贓

拿贼拿赃

ná zéi ná zāng

Szczegóły

你唱我和

nǐ chàng wǒ hé

Szczegóły

你奪我爭

你夺我争

nǐ duó wǒ zhēng

Szczegóły

擬非其倫

拟非其伦

nǐ fēi qí lún

Szczegóły

儗非其倫

儗非其伦

nǐ fēi qí lún

Szczegóły

擬規畫圓

拟规画圆

nǐ guī huà yuán

f.e. stick slavishly to convention

Szczegóły

你死我活

nǐ sǐ wǒ huó

f.e. fight to the death

Szczegóły

擬於不倫

拟于不伦

nǐ yú bù lún

f.e. draw inapt parallels be compared inappropriately

Szczegóły

你追我趕

你追我赶

nǐ zhuī wǒ gǎn

f.e. friendly one-upmanship try to emulate

Szczegóły

懦詞怪說

懦词怪说

nuò cí guài shuō

Szczegóły

諾諾連聲

诺诺连声

nuò nuò lián shēng

trzymać się mówienia "tak"

keep on saying “yes”

Szczegóły

喏喏連聲

喏喏连声

nuò nuò lián shēng

Szczegóły

搦朽磨鈍

搦朽磨钝

nuò xiǔ mó dùn

Szczegóły

尿流屁滾

尿流屁滚

niào liú pì gǔn

śmiertelnie przestraszony

scared shitless

Szczegóły

怒不可遏

nù bù kě è

f.e. boil with rage

Szczegóły

怒從心上起,惡向膽邊生

怒从心上起,恶向胆边生

nù cóng xīn shàng qǐ è xiàng dǎn biān shēng

Szczegóły

怒從心頭起,惡向膽邊

怒从心头起,恶向胆边

nù cóng xīn tóu qǐ è xiàng

Szczegóły

怒從心頭起,惡向膽邊生

怒从心头起,恶向胆边生

nù cóng xīn tóu qǐ è xiàng dǎn biān shēng

Szczegóły

怒髮衝冠

怒发冲冠

nù fà chōng guān

być straszliwie rozgniewanym

be in a towering rage. The hair bristles with anger.

Szczegóły

怒火沖天

怒火冲天

nù huǒ chōng tiān

Szczegóły

怒火中燒

怒火中烧

nù huǒ zhōng shāo

f.e. be burning with anger

Szczegóły

怒目而視

怒目而视

nù mù ér shì

patrzeć spoglądać na...

glare-glower at

Szczegóły

怒目橫眉

怒目横眉

nù mù héng méi

34-21: f.e. dart fierce looks

Szczegóły

怒目切齒

怒目切齿

nù mù qiè chǐ

f.e. look angrily while grinding one's teeth hate intensely; be furious

Szczegóły

怒猊渴驥

怒猊渴骥

nù ní kě jì

f.e. forceful and vigorous (of calligraphy)

Szczegóły

怒氣沖沖

怒气冲冲

nù qì chōng chōng

być w straszliwym gniewie

be in a towering rage

Szczegóły

怒氣沖天

怒气冲天

nù qì chōng tiān

f.e. 〈wr.〉 be in a towering rage

Szczegóły

怒氣填胸

怒气填胸

nù qì tián xiōng

f.e. be filled with rage

Szczegóły

怒形於色

怒形于色

nù xíng yú sè

f.e. betray one's anger; look angry

Szczegóły

駑馬鈆刀

驽马鈆刀

nú mǎ

Szczegóły

駑馬戀棧

驽马恋栈

nú mǎ liàn zhàn

niekompetentny człowiem trzymający się kurczowo stanowiska

an incompetent man clings to a good position

Szczegóły

駑馬戀棧豆

驽马恋栈豆

nú mǎ liàn zhàn dòu

niekompetentny człowiek osiąga stanowisko

an incompetent man clings to a good position

Szczegóły

駑馬鉛刀

驽马铅刀

nú mǎ qiān dāo

Szczegóły

駑馬十駕

驽马十驾

nú mǎ shí jià

id. make up for lack of skill with industry

Szczegóły

駑馬十舍

驽马十舍

nú mǎ shí shè

Szczegóły

奴顏婢睞

奴颜婢睐

nú yán bì lài

Szczegóły

奴顏婢色

奴颜婢色

nú yán bì sè

Szczegóły

奴顏婢膝

奴颜婢膝

nú yán bì xī

f.e. subservient; servile

Szczegóły

奴顏媚骨

奴颜媚骨

nú yán mèi gǔ

pochlebstwa, nadskakiwanie, wiernopoddańczość

f.e. sycophancy; obsequiousness

Szczegóły

扭虧增盈

扭亏增盈

niǔ kuī zēng yíng

f.e. make up deficits and increase surpluses turn losses into profits

Szczegóły

忸怩不安

niǔ ní bù ān

(arch.) być zaambarasowanym, w konfuzji

f.e. 〈wr.〉 be embarrassed

Szczegóły

忸怩作態

忸怩作态

niǔ ní zuò tài

f.e. behave coyly

Szczegóły

扭扭捏捏

niǔ niǔ niē niē

r.f. 〈coll.〉 diffident; timorous; mincing

Szczegóły

扭曲作直

niǔ qū zuò zhí

f.e. distort the facts

Szczegóły

扭直作曲

niǔ zhí zuò qū

Szczegóły

扭轉幹坤

扭转干坤

niǔ zhuǎn gàn kūn

Szczegóły

扭轉乾坤

扭转乾坤

niǔ zhuǎn qián kūn

v.o. change the course of events; retrieve a situation

Szczegóły

捻神捻鬼

niǎn shén niǎn guǐ

jakby w panice

as though in a panic

Szczegóły

捻土焚香

niǎn tǔ fén xiāng

Szczegóły

捻土為香

捻土为香

niǎn tǔ wéi xiāng

Szczegóły

逆阪走丸

逆坂走丸

nì bǎn zǒu wán

Szczegóły

逆阪走丸

nì bǎn zǒu wán

Szczegóły

逆臣賊子

逆臣贼子

nì chén zéi zǐ

Szczegóły

逆道亂常

逆道乱常

nì dào luàn cháng

Szczegóły

逆耳利行

nì ěr lì xíng

Szczegóły

逆耳良言

nì ěr liáng yán

Szczegóły

逆耳之言

nì ěr zhī yán

Szczegóły

逆風惡浪

逆风恶浪

nì fēng è làng

Szczegóły

泥古不化

nì gǔ bù huà

arch. trzymać się uparcie dawnych reguł

stick stubbornly to old rules

Szczegóły

泥古非今

nì gǔ fēi jīn

Szczegóły

泥古拘方

nì gǔ jū fāng

Szczegóły

匿跡潛形

匿迹潜形

nì jì qián xíng

Szczegóły

匿跡銷聲

匿迹销声

nì jì xiāo shēng

f.e. be deeply hidden

Szczegóły

匿跡隱形

匿迹隐形

nì jì yǐn xíng

Szczegóły

逆來順受

逆来顺受

nì lái shùn shòu

poddać się niepowodzeniu

resign oneself to adversity

Szczegóły

泥名失實

泥名失实

nì míng shī shí

Szczegóły

逆取順守

逆取顺守

nì qǔ shùn shǒu

f.e. 〈wr.〉 keep rightly what was first acquired wrongly

Szczegóły

逆施倒行

nì shī dǎo xíng

34-12 f.e. go against common-sense rule; push a reactionary policy *

Szczegóły

逆水行舟

nì shuǐ xíng zhōu

walczyć z prądem; łódź płynąca pod prąd

fighting the current; boat sailing against the current

Szczegóły

逆天暴物

nì tiān bào wù

Szczegóły

逆天犯順

逆天犯顺

nì tiān fàn shùn

Szczegóły

逆天違理

逆天违理

nì tiān wéi lǐ

Szczegóły

逆天違眾

逆天违众

nì tiān wéi zhòng

Szczegóły

匿瑕含垢

nì xiá hán gòu

Szczegóły

溺心滅質

溺心灭质

nì xīn miè zhì

Szczegóły

逆行倒施

nì xíng dǎo shī

Szczegóły

匿影藏形

nì yǐng cáng xíng

f.e. hide from the public

Szczegóły

逆子賊臣

逆子贼臣

nì zǐ zéi chén

Szczegóły

捏怪排科

niē guài pái kē

Szczegóły

捏腳捏手

捏脚捏手

niē jiǎo niē shǒu

krocz łagodnie, postępuj delikatnie

walk softly

Szczegóły

捏手捏腳

捏手捏脚

niē shǒ niē jiǎo

f.e. walk softly

Szczegóły
Top

Import - export

BIZNES: import z i do Chin

Mamy 12 lat doświadczeń w obsłudze importu z Chin. Specjalizujemy się w przypadkach trudnych zapytaj.

Współpraca

Zapraszamy do kooperacji

Masz interesujacą propozycję? Być może będziemy zainteresowani. Napisz do nas tutaj.

Redakcje i wydawcy

Oferujemy usługi redakcji merytorycznej tekstów nt. Chin. Proste porady gratis. Zobacz listę naszych usług lub zapytaj nas tutaj.