Chiny.pl

polecamy:

Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wprowadź znak

1
2
3
4

Other options


駿波虎浪

骏波虎浪

jùn bō hǔ làng

Szczegóły

駿骨牽鹽

骏骨牵盐

jùn gǔ qiān yán

Szczegóły

俊傑廉悍

俊杰廉悍

jùn jié lián hàn

Szczegóły

軍不血刃

军不血刃

jūn bù xuè rèn

Szczegóły

君臣佐使

jūn chén zuǒ shǐ

Szczegóły

軍法從事

军法从事

jūn fǎ cóng shì

ukarać zgodnie z prawem wojennym

punish by military law

Szczegóły

麇駭雉伏

麇骇雉伏

jūn hài zhì fú

Szczegóły

軍臨城下

军临城下

jūn lín chéng xià

Szczegóły

軍令如山

军令如山

jūn lìng rú shān

W wojsku rozkazów nie można zmienić i muszą być posłuchane.

Military orders are unalterable and must be obeyed.

Szczegóły

君命無二

君命无二

jūn mìng wú èr

Szczegóły

君辱臣死

jūn rǔ chén sǐ

Szczegóły

君聖臣賢

君圣臣贤

jūn shèng chén xián

Szczegóły

皸手繭足

皲手茧足

jūn shǒu jiǎn zú

Szczegóły

鈞天廣樂

钧天广乐

jūn tiān guǎng yuè

Szczegóły

君子固窮

君子固穷

jūn zǐ gù qióng

Szczegóły

君子好逑

jūn zǐ hào qiú

Szczegóły

君子三戒

jūn zǐ sān jiè

Szczegóły

君子協定

君子协定

jūn zǐ xié dìng

porozumienie dżentelmeńskie

gentlemen's agreement

Szczegóły

君子一言,快馬一鞭

君子一言,快马一鞭

jūn zǐ yī yán kuài mǎ yī biān

Szlachetnemu wystarczy jedno słowo, koniowi jeden bat

Szczegóły

君子之交

jūn zǐ zhī jiāo

n. gentlemen's relationship

Szczegóły

君子之交淡如水

jūn zǐ zhī jiāo dàn rú shuǐ

Szczegóły

君子成人之美

jūn zichéng rén zhī měi

szlachetny jest zawsze gotowy pomóc innym w osiągnięciu ich celów.

A gentleman is always ready to help others attain their goals.

Szczegóły

君子之交淡若水

jūn zizhī jiāo dàn ruò shuǐ

Szczegóły

君子之接如水

jūn zizhī jiē rú shuǐ

Szczegóły

將本求財

将本求财

jiāng běn qiú cái

Szczegóły

將本求利

将本求利

jiāng běn qiú lì

f.e. earn interest from one's capital

Szczegóły

將錯就錯

将错就错

jiāng cuò jiù cuò

f.e. accept the consequences of a mistake and make the best of it

Szczegóły

江東父老

江东父老

jiāng dōng fù lǎo

n. my countrymen

Szczegóły

將奪固與

将夺固与

jiāng duó gū yǔ

Szczegóły

江翻海倒

jiāng fān hǎi dǎo

Szczegóły

江翻海沸

jiāng fān hǎi fèi

Szczegóły

江翻海攪

江翻海搅

jiāng fān hǎi jiǎo

Szczegóły

江翻海擾

江翻海扰

jiāng fān hǎi rǎo

Szczegóły

將飛翼伏

将飞翼伏

jiāng fēi yì fú

Szczegóły

將功補過

将功补过

jiāng gōng bǔ guò

f.e. atone for faults by good deeds

Szczegóły

將功抵罪

将功抵罪

jiāng gōng dǐ zuì

Szczegóły

將功折過

将功折过

jiāng gōng shé guò

Szczegóły

將功贖罪

将功赎罪

jiāng gōng shú zuì

f.e. expiate a crime by good deeds

Szczegóły

將功折罪

将功折罪

jiāng gōng zhé zuì

f.e. atone for mistakes by meritorious service

Szczegóły

姜桂之性

jiāng guì zhī xìng

Szczegóły

江海不逆小流

jiāng hǎi bù nì xiǎo liú

Szczegóły

江漢朝宗

江汉朝宗

jiāng hàn cháo zōng

Szczegóły

江河日下

jiāng hé rì xià

zmienić się ze złego w gorsze, pogorszyć się

go from bad to worse; decline

Szczegóły

江河行地

jiāng hé xíng dì

niereformowalny, niemożliwy do zmiany

unalterable; immutable

Szczegóły

江湖騙子

江湖骗子

jiāng hú piàn zi

oszust, hochsztapler

swindler; charlatan

Szczegóły

將機就機

将机就机

jiāng jī jiù jī

Szczegóły

將機就計

将机就计

jiāng jī jiù jì

Szczegóły

將計就計

将计就计

jiāng jì jiù jì

pokonać kogoś w jego własnej grze

beat sb. at their own game

Szczegóły

漿酒藿肉

浆酒藿肉

jiāng jiǔ huò ròu

Szczegóły

漿酒霍肉

浆酒霍肉

jiāng jiǔ huò ròu

Szczegóły

江郎才盡

江郎才尽

jiāng láng cái jìn

f.e. have used up one's literary talent-energy

Szczegóły

江郎才掩

jiāng láng cái yǎn

Szczegóły

僵李代桃

jiāng lǐ dài táo

f.e. substitute one thing for another sacrifice oneself for another 234-1 36

Szczegóły

僵桃代李

jiāng táo dài lǐ

zamienić jedną rzecz na drugą

Szczegóły

將李代桃

将李代桃

jiāng lǐ dài táo

Szczegóły

江流日下

jiāng liú rì xià

Szczegóły

江南海北

jiāng nán hǎi běi

Szczegóły

將勤補拙

将勤补拙

jiāng qín bǔ zhuō

Szczegóły

將取固予

将取固予

jiāng qǔ gū yǔ

Szczegóły

江山好改,本性難移

江山好改,本性难移

jiāng shān hǎo gǎi běn xìng nán yí

Szczegóły

江山好改,秉性難移

江山好改,秉性难移

jiāng shān hǎo gǎi bǐng xìng nán yí

秉-稟 秉-禀 temperament ?

Szczegóły

江山如故

jiāng shān rú gù

Szczegóły

江山如畫

江山如画

jiāng shān rú huà

f.e. picturesque landscape

Szczegóły

江山易改,本性難移

江山易改,本性难移

jiāng shān yì gǎi běn xìng nán yí

Trudno jest zmienić swoją prawdziwą naturę

It's difficult to alter one's character.

Szczegóły

江山易改,秉性難移

江山易改,秉性难移

jiāng shān yì gǎi bǐng xìng nán yí

Szczegóły

江山易改,稟性難移

江山易改,禀性难移

jiāng shān yì gǎi bǐng xìng nán yí

Szczegóły

江水不犯河水

jiāng shuǐ bù fàn hé shuǐ

Szczegóły

漿水不交

浆水不交

jiāng shuǐ bù jiāo

Szczegóły

將順其美

将顺其美

jiāng shùn qí měi

Szczegóły

姜太公釣魚,願者上鉤

姜太公钓鱼,愿者上钩

jiāng tài gōng diào yú yuàn zhě shàng gōu

Szczegóły

將天就地

将天就地

jiāng tiān jiù dì

Szczegóły

江天一色

jiāng tiān yī sè

Szczegóły

將無做有

将无做有

jiāng wú zuò yǒu

Szczegóły

將無作有

将无作有

jiāng wú zuò yǒu

Szczegóły

將蝦釣鱉

将虾钓鳖

jiāng xiā diào biē

Szczegóły

將心比心

将心比心

jiāng xīn bǐ xīn

f.e. judge another's feelings by one's own be empathic

Szczegóły

江心補漏

江心补漏

jiāng xīn bǔ lòu

próbować uniknąć katastrofu gdy jest już za późno

try to avoid disaster when it's too late

Szczegóły

將信將疑

将信将疑

jiāng xìn jiāng yí

f.e. be half in doubt; be skeptical

Szczegóły

將胸比肚

将胸比肚

jiāng xiōng bǐ dù

Szczegóły

江淹才盡

江淹才尽

jiāng yān cái jìn

na granicy wyczerpania środków/zasobów

id. at the end of one's resources

Szczegóły

江淹夢筆

江淹梦笔

jiāng yān mèng bǐ

Szczegóły

江洋大盜

江洋大盗

jiāng yáng dà dào

great robber; large-scale thief

Szczegóły

將欲取之,必先與之

将欲取之,必先与之

jiāng yù qǔ zhī bì xiān yǔ zhī

Szczegóły

江雲渭樹

江云渭树

jiāng yún wèi shù

Szczegóły

禁暴正亂

禁暴正乱

jìn bào zhèng luàn

Szczegóły

禁暴誅亂

禁暴诛乱

jìn bào zhū luàn

Szczegóły

進本退末

进本退末

jìn běn tuì mò

Szczegóły

進讒害賢

进谗害贤

jìn chán hài xián

Szczegóły

盡誠竭節

尽诚竭节

jìn chéng jié jié

Szczegóły

進道若踡

进道若踡

jìn dào ruò quán

Szczegóły

進道若蜷

进道若蜷

jìn dào ruò quán

Szczegóły

進道若退

进道若退

jìn dào ruò tuì

Szczegóły

進德脩業

进德脩业

jìn dé xiū yè

Szczegóły

進德修業

进德修业

jìn dè xiū yè

f.e. improve one's virtue and refine one's achievements

Szczegóły

禁鼎一臠

禁鼎一脔

jìn dǐng yī luán

Szczegóły

進俯退俯

进俯退俯

jìn fǔ tuì fǔ

Szczegóły

盡付東流

尽付东流

jìn fù dōng liú

id. all in vain

Szczegóły

禁攻寢兵

禁攻寝兵

jìn gōng qǐn bīng

Szczegóły

盡歡而散

尽欢而散

jìn huān ér sàn

f.e. leave only after a surfeit of pleasure

Szczegóły

晉惠聞蛙

晋惠闻蛙

jìn huì wén wā

Szczegóły
Top

Import - export

BIZNES: import z i do Chin

Mamy 12 lat doświadczeń w obsłudze importu z Chin. Specjalizujemy się w przypadkach trudnych zapytaj.

Współpraca

Zapraszamy do kooperacji

Masz interesujacą propozycję? Być może będziemy zainteresowani. Napisz do nas tutaj.

Redakcje i wydawcy

Oferujemy usługi redakcji merytorycznej tekstów nt. Chin. Proste porady gratis. Zobacz listę naszych usług lub zapytaj nas tutaj.