Chiny.pl

polecamy:

Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wprowadź znak

1
2
3
4

Other options


過程控制

过程控制

guò chéng kòng zhì

Szczegóły

過從甚密

过从甚密

guò cóng shèn mì

być z kimś w bliskim związku

be in close association with sb.

Szczegóły

過都曆塊

过都历块

guò dōu lì kuài

Szczegóły

過而能改

过而能改

guò ér néng gǎi

Szczegóły

過府衝州

过府冲州

guò fǔ chōng zhōu

Szczegóły

過河拆橋

过河拆桥

guò hé chāi qiáo

id. drop one's benefactor when no longer needed

Szczegóły

過河卒子

过河卒子

guò hé zú zǐ

Szczegóły

過化存神

过化存神

guò huà cún shén

Szczegóły

過江之鯽

过江之鲫

guò jiāng zhī jì

n. 〈wr.〉 an excessive number

Szczegóły

過街老鼠

过街老鼠

guò jiē lǎo shǔ

ktoś znienawidzony przez wszystkich

id. person hated by everyone

Szczegóły

過路財神

过路财神

guò lù cái shén

ktoś, przez którego ręce przechodzą duże sumy pieniędzy

sb. through whose hands pass large sums of money

Szczegóły

過門不入

过门不入

guò mén bù rù

act beyond the call of duty be so devoted to public service as to forget one's personal interests

Szczegóły

過目不忘

过目不忘

guò mù bù wàng

mieć fotograficzną pamięć; być obdarzonym nadzwyczajnie pojemną pamięcią

have a photographic memory; be gifted with an extraordinary retentive memory

Szczegóły

過目成誦

过目成诵

guò mù chéng sòng

mieć fotograficzną pamięć

. have a photographic memory

Szczegóły

過橋拆橋

过桥拆桥

guò qiáo chāi qiáo

id. ingratitude

Szczegóły

過橋抽板

过桥抽板

guò qiáo chōu bǎn

Szczegóły

過甚其詞

过甚其词

guò shèn qí cí

dać wyolbrzymione świadectwo

give an exaggerated account

Szczegóły

過甚其辭

过甚其辞

guò shèn qí cí

Szczegóły

過時黃花

过时黄花

guò shí huáng huā

Szczegóły

過市招搖

过市招摇

guò shì zhāo yáo

Szczegóły

過庭之訓

过庭之训

guò tíng zhī xùn

n. instructions from one's father

Szczegóły

過屠大嚼

过屠大嚼

guò tú dà jué

Szczegóły

過屠門而大嚼

过屠门而大嚼

guò tú mén ér dà jiáo

żywić się iluzjami

feed on illusions

Szczegóły

過為已甚

过为已甚

guò wéi yǐ shèn

Szczegóły

過五關,斬六將

过五关,斩六将

guò wǔ guān zhǎn liù jiàng

n. a kind of solitaire, played with dominoes ;

Szczegóły

過五關斬六將

过五关斩六将

guò wǔ guān zhǎn liù jiàng

Szczegóły

過隙白駒

过隙白驹

guò xī bái jū

Szczegóły

過眼煙雲

过眼烟云

guò yǎn yān yún

Szczegóły

過眼雲煙

过眼云烟

guò yǎn yún yān

przejrzyste chmury

as transient as fleeting clouds

Szczegóły

過猶不及

过犹不及

guò yóu bù jí

pójść za daleko jest tak samo złe jak nie dojść wystarczająco daleko

f.e. Going too far is as bad as not going far enough.

Szczegóły

怪誕不經

怪诞不经

guài dàn bù jīng

dziwny, fantastyczny

weird; fantastic

Szczegóły

綆短汲深

绠短汲深

gěng duǎn jí shēn

grzeczn. nierówny zadaniu, ponad własny poziom

unequal to a given task; out of one's depth

Szczegóły

綆短絕泉

绠短绝泉

gěng duǎn jué quán

Szczegóły

官報私仇

官报私仇

guān bào sī chóu

f.e. abuse public power to retaliate against a personal enemy

Szczegóły

官卑職小

官卑职小

guān bēi zhí xiǎo

być ledwie niskim urzędnikiem

be merely a petty official

Szczegóły

官偪民反

guān bèng mín fǎn

Szczegóły

官逼民反

guān bī mín fǎn

f.e. People revolt against official exploitation.

Szczegóły

官倉老鼠

官仓老鼠

guān cāng láo shǔ

Szczegóły

觀場矮人

观场矮人

guān chǎng ǎi rén

f.e. follow suit without knowing why 34-12

Szczegóły

官場如戲

官场如戏

guān chǎng rú xì

Szczegóły

官法如爐

官法如炉

guān fǎ rú lú

Szczegóły

觀風察俗

观风察俗

guān fēng chá sú

Szczegóły

冠蓋如雲

冠盖如云

guān gài rú yún

duże zgromadzenie wysokich urzędników

large gathering of high officials

Szczegóły

冠蓋相望

冠盖相望

guān gài xiāng wàng

constant exchange of high officials' visits between two nations a gathering of dignitaries

Szczegóły

鰥寡孤惸

鳏寡孤惸

guān guǎ gū dì

Szczegóły

鰥寡孤獨

鳏寡孤独

guān guǎ gū dú

wdowy, sieroty i ci pozbawieni rodzin i nie mogą się utrzymać

widowers, widows, orphans, and the childless those who have no kith and kin and cannot support themselves

Szczegóły

鰥寡惸獨

鳏寡惸独

guān guǎ gū dú

Szczegóły

鰥寡孤煢

鳏寡孤茕

guān guǎ gū qióng

Szczegóły

鰥寡煢獨

鳏寡茕独

guān guǎ qióng dú

Szczegóły

官官相護

官官相护

guān guān xiāng hù

urzędnicy chronią się nawzajem

f.e. bureaucrats shield each other

Szczegóły

官官相為

官官相为

guān guān xiāng wéi

Szczegóły

官官相衛

官官相卫

guān guān xiāng wèi

urzędnicy wzajemnie się osłaniają

bureaucrats shield each other

Szczegóły

觀過知仁

观过知仁

guān guò zhī rén

obserwuj porażki człowieka aby poznać kim naprawdę jest

Observe a person's failings to know what he really is.

Szczegóły

官虎吏狼

guān hǔ lì láng

Szczegóły

觀化聽風

观化听风

guān huà tīng fēng

Szczegóły

關懷備至

关怀备至

guān huái bèi zhì

człowiek o niezmiernej troskliwości

show utmost solicitude

Szczegóły

觀機而動

观机而动

guān jī ér dòng

Szczegóły

觀機而作

观机而作

guān jī ér zuò

Szczegóły

觀今宜鑒古

观今宜鉴古

guān jīn yì jiàn gǔ

Szczegóły

綸巾羽扇

纶巾羽扇

guān jīn yǔ shàn

calm; composed (said of a military commander) master strategist 34-12

Szczegóły

冠履倒易

guān lǚ dào yì

do góry nogami

f.e. upside down

Szczegóły

冠履倒置

guān lǚ dào zhì

odwrócone role

reversed roles; topsy-turvy world

Szczegóły

觀貌察色

观貌察色

guān mào chá sè

Szczegóły

觀眉說眼

观眉说眼

guān méi shuō yǎn

Szczegóły

關門打狗

关门打狗

guān mén dǎ gǒu

zablokować wrogowi drogę odwrotu i go zniszczyć

block the enemy's retreat and then destroy him

Szczegóły

關門大吉

关门大吉

guān mén dà jí

f.e. close down for good

Szczegóły

蓋不由己

盖不由己

gài bù yóu jǐ

Szczegóły

蓋棺定論

盖棺定论

gài guān dìng lùn

Szczegóły

蓋棺論定

盖棺论定

gài guān lùn dìng

czyjeś zasługi mogą być oceniane po śmierci (po zamknięciu trumny)

One's deserts can be judged only after death.

Szczegóły

亘古不滅

亘古不灭

gèn gǔ bù miè

Szczegóły

亘古亘今

gèn gǔ gèn jīn

Szczegóły

割臂盟公

gē bì méng gōng

Szczegóły

割臂之盟

gē bì zhī méng

Szczegóły

割地稱臣

割地称臣

gē dì chēng chén

Szczegóły

割地求和

gē dì qiú hé

f.e. cede territory and ask for peace

Szczegóły

割肚牽腸

割肚牵肠

gē dù qiān cháng

be kept in suspense feel anxious

Szczegóły

割恩斷義

割恩断义

gē ēn duàn yì

Szczegóły

格格不納

格格不纳

gē gē bù nà

Szczegóły

格格不吐

gē gē bù tǔ

Szczegóły

歌功頌德

歌功颂德

gē gōng sòng dé

f.e. sing the praises of sb.

Szczegóły

割股療親

割股疗亲

gē gǔ liáo qīn

Szczegóły

割骨療親

割骨疗亲

gē gǔ liáo qīn

Szczegóły

割股之心

gē gǔ zhī xīn

Szczegóły

割雞焉用牛刀

割鸡焉用牛刀

gē jī yān yòng niú dāo

Dlaczego użyć młota aby zabić muchę?; przesada

overkill Why use a sledgehammer to kill a fly?

Szczegóły

割襟之盟

gē jīn zhī méng

Szczegóły

割據一方

割据一方

gē jù yī fāng

Szczegóły

歌樓舞榭

歌楼舞榭

gē lóu wǔ xiè

Szczegóły

割肉補瘡

割肉补疮

gē ròu bǔ chuāng

doraźne działanie aby przezwyciężyć bieżącą trudność

makeshift to tide over the present difficulty

Szczegóły

割肉飼虎

割肉饲虎

gē ròu sì hǔ

Szczegóły

歌聲繞梁

歌声绕梁

gē shēng rào liáng

f.e. 〈mus.〉 The vocalist's superb performance lingers on.

Szczegóły

歌臺舞榭

歌台舞榭

gē tái wǔ xiè

f.e. place for singing and dancing

Szczegóły

歌舞升平

gē wǔ shēng píng

f.e. put on a false show of peace and prosperity

Szczegóły

槁木死灰

gǎo mù sǐ huī

id. complete apathy

Szczegóły

槁蘇暍醒

槁苏暍醒

gǎo sū yē xǐng

Szczegóły

槁項黃馘

槁项黄馘

gǎo xiàng huáng xù

stwardniała szyja i żółta twarz

withered neck and yellow face

Szczegóły

槁項黧馘

槁项黧馘

gǎo xiàng lí guó

Szczegóły

根椽片瓦

gēn chuán piàn wǎ

Szczegóły

根孤伎薄

gēn gū jì báo

Szczegóły

根結盤固

根结盘固

gēn jié pán gù

Szczegóły

根結盤據

根结盘据

gēn jié pán jù

Szczegóły
Top

Import - export

BIZNES: import z i do Chin

Mamy 12 lat doświadczeń w obsłudze importu z Chin. Specjalizujemy się w przypadkach trudnych zapytaj.

Współpraca

Zapraszamy do kooperacji

Masz interesujacą propozycję? Być może będziemy zainteresowani. Napisz do nas tutaj.

Redakcje i wydawcy

Oferujemy usługi redakcji merytorycznej tekstów nt. Chin. Proste porady gratis. Zobacz listę naszych usług lub zapytaj nas tutaj.