Chiny.pl

polecamy:

Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wprowadź znak

1
2
3
4

Other options


搭搭撒撒

dā dā sā sā

Szczegóły

大喜若狂

dā xǐ ruò kuáng

oszaleć z radości

go crazy with joy

Szczegóły

登鋒陷陣

登锋陷阵

dēng fēng xiàn zhèn

Szczegóły

登峰造極

登峰造极

dēng fēng zào jí

osiągnąć szczyt doskonałości; osiągnąć apogeum

reach the peak of perfection; reach the acme

Szczegóły

登高必賦

登高必赋

dēng gāo bì fù

Szczegóły

登高履危

dēng gāo lǚ wēi

Szczegóły

登高能賦

登高能赋

dēng gāo néng fù

Szczegóły

登高去梯

dēng gāo qù tī

Szczegóły

登高望遠

登高望远

dēng gāo wàng yuǎn

Szczegóły

登高一呼

dēng gāo yī hū

make a clarion call

Szczegóły

登高自卑

dēng gāo zì bēi

Aby wspiąć się wysoko trzeba zacząć od samego dołu. Ten kto chce wejść po drabinie musi zacąć od pierwszego szczebla.

In order to climb up high one must begin from the bottom. He that climbs a ladder must begin at the first step.

Szczegóły

燈紅酒綠

灯红酒绿

dēng hóng jiǔ lǜ

scene of debauchery feasting and revelry

Szczegóły

燈紅酒緑

灯红酒緑

dēng hóng jiǔ lǜ

Szczegóły

燈火輝煌

灯火辉煌

dēng huǒ huī huáng

ablaze with lights

Szczegóły

燈火萬家

灯火万家

dēng huǒ wàn jiā

Szczegóły

登界游方

dēng jiè yóu fāng

Szczegóły

燈盡油幹

灯尽油干

dēng jìn yóu gàn

Szczegóły

登山臨水

登山临水

dēng shān lín shuǐ

Szczegóły

登山涉水

dēng shān shè shuǐ

przekraczać góry i morza

scale mountains and cross rivers

Szczegóły

登山小魯

登山小鲁

dēng shān xiǎo lǔ

Szczegóły

登山越嶺

登山越岭

dēng shān yuè lǐng

Szczegóły

登山陟嶺

登山陟岭

dēng shān zhì lǐng

przekraczać góry i wzgórza

go over hills and mountains

Szczegóły

登臺拜將

登台拜将

dēng tái bài jiàng

Szczegóły

登壇拜將

登坛拜将

dēng tán bài jiàng

〈hist.〉 conduct the ceremony of appointing a commander-in-chief

Szczegóły

登堂入室

dēng táng rù shì

osiągnąć wyższy poziom zaawansowania lub doświadczenia zawodowego

reach a higher level of proficiency; reach a higher level in one's studies-profession

Szczegóły

燈燭輝煌

灯烛辉煌

dēng zhú huī huáng

be brilliantly lighted with lamps

Szczegóły

打抱不平

dǎ bào bù píng

help victims of injustice

Szczegóły

打邊鼓

打边鼓

dǎ biān gǔ

incite; drum up 〈coll.〉 chime in; give verbal support

Szczegóły

大步流星

dǎ bù liú xīng

at a stride; with vigorous strides

Szczegóły

打草驚蛇

打草惊蛇

dǎ cǎo jīng shé

nieumyślnie zaalarmować przeciwnika; ukarać kogoś jako ostrzeżenie dla innych

inadvertently alert an enemy-opponent; punish sb. as a warning to others

Szczegóły

打草蛇驚

打草蛇惊

dǎ cǎo shé jīng

Szczegóły

打成一片

dǎ chéng yī piàn

integrować się

integrate

Szczegóły

打得火熱

打得火热

dǎ dé huǒ rè

być bliskimi przyjaciółmi, kochać się wzajemnie z pasją, być w samym środku podejmowanych działań

be as thick as thieves, be passionately in love with each other; be in the heat of action

Szczegóły

打鳳撈龍

打凤捞龙

dǎ fèng lāo lóng

Szczegóły

打鳳牢龍

打凤牢龙

dǎ fèng láo lóng

Szczegóły

陡壁懸崖

陡壁悬崖

dǒu bì xuán yá

strome klify i skały

steep cliffs and crags

Szczegóły

斗方名士

dǒu fāng míng shì

pisarze piszący doufang; literaci-pozerzy

writers of doufang

Szczegóły

斗酒百篇

dǒu jiǔ bǎi piān

great capacity for drinking and poetry

Szczegóły

斗酒學士

斗酒学士

dǒu jiǔ xué shì

Szczegóły

斗酒隻雞

斗酒只鸡

dǒu jiǔ zhī jī

offerings to the spirit of the dead

Szczegóły

斗絕一隅

斗绝一隅

dǒu jué yī yú

Szczegóły

斗量車載

斗量车载

dǒu liáng chē zài

powszechny i liczny

a dime a dozen; common and numerous

Szczegóły

斗量筲計

斗量筲计

dǒu liáng shāo jì

Szczegóły

斗米尺布

dǒu mǐ chǐ bù

Szczegóły

斗南一人

dǒu nán yī rén

ten, który nie ma sobie równych pod słońcem

one who knows no equal under the sun

Szczegóły

斗筲之器

dǒu shāo zhī qì

osoba wąskiego umysłu i krótkowzroczna

person narrow-minded and shortsighted

Szczegóły

斗筲之人

dǒu shāo zhī rén

płytcy prostacy (tak Konfucjusz określał współczenych mu urzędników)

shallow common men (Confucius's description of contemporary officials)

Szczegóły

斗升之水

dǒu shēng zhī shuǐ

trifling pecuniary assistance

Szczegóły

抖擻精神

抖擞精神

dǒu sǒu jīng shén

zebrać swoje siły; zebrać się do kupy

brace up; pull oneself together; muster one's energies

Szczegóły

抖摟精神

抖搂精神

dǒu sǒu jīng shén

Szczegóły

斗粟尺布

dǒu sù chǐ bù

brothers at loggerheads

Szczegóły

斗榫合縫

斗榫合缝

dǒu sǔn hé fèng

Szczegóły

賭彩一擲

赌彩一掷

dǔ cǎi yī zhì

Szczegóły

賭長較短

赌长较短

dǔ cháng jiào duǎn

Szczegóły

篤定泰山

笃定泰山

dǔ dìng tài shān

Szczegóły

篤而論之

笃而论之

dǔ ér lùn zhī

Szczegóły

篤近舉遠

笃近举远

dǔ jìn jǔ juǎn

Szczegóły

睹景傷情

睹景伤情

dǔ jǐng shāng qíng

być poruszonym przez to, co się widzi

be moved by what one sees

Szczegóły

篤論高言

笃论高言

dǔ lùn gāo yán

Szczegóły

賭神發咒

赌神发咒

dǔ shén fā zhòu

Szczegóły

篤實好學

笃实好学

dǔ shí hào xué

Szczegóły

覩始知終

覩始知终

dǔ shǐ zhī zhōng

Szczegóły

睹始知終

睹始知终

dǔ shǐ zhī zhōng

Szczegóły

賭誓發原

赌誓发原

dǔ shì fā yuán

Szczegóły

賭誓發願

赌誓发愿

dǔ shì fā yuàn

Szczegóły

睹微知著

睹微知着

dǔ wēi zhī zhe

Szczegóły

睹微知著

dǔ wēi zhī zhù

Szczegóły

睹物傷情

睹物伤情

dǔ wù shāng qíng

be sentimentally affected by sth. one sees

Szczegóły

賭物思人

赌物思人

dǔ wù sī rén

Szczegóły

睹物思人

dǔ wù sī rén

zobaczenie rzeczy przynosi na myśl osobę

seeing sth. reminds one of sb.

Szczegóły

睹物興情

睹物兴情

dǔ wù xīng qíng

Szczegóły

篤新怠舊

笃新怠旧

dǔ xīn dài jiù

Szczegóły

篤信好學

笃信好学

dǔ xìn hào xué

Szczegóły

篤學不倦

笃学不倦

dǔ xué bù juàn

Szczegóły

篤學好古

笃学好古

dǔ xué hào gǔ

Szczegóły

睹著知微

睹着知微

dǔ zhezhī wēi

Szczegóły

篤志好學

笃志好学

dǔ zhì hǎo xué

Szczegóły

賭咒發誓

赌咒发誓

dǔ zhòu fā shì

take the name of God in vain take an oath

Szczegóły

豆重榆瞑

dòu chóng yú míng

Szczegóły

鬥唇合舌

斗唇合舌

dòu chún hé shé

Szczegóły

鬥而鑄兵

斗而铸兵

dòu ér zhù bīng

jest za późno by czynić przygotowania

be too late to make preparations

Szczegóły

鬥而鑄錐

斗而铸锥

dòu ér zhù zhuī

Szczegóły

豆分瓜剖

dòu fēn guā pōu

być podzielonym

be partitioned

Szczegóły

鬥怪爭奇

斗怪争奇

dòu guài zhēng qí

? *

Szczegóły

鬥雞養狗

斗鸡养狗

dòu jī yǎng gǒu

Szczegóły

鬥雞走狗

斗鸡走狗

dòu jī zǒu gǒu

enjoy cockfights and dog racing

Szczegóły

鬥雞走馬

斗鸡走马

dòu jī zǒu mǎ

enjoy cockfighting and horse racing

Szczegóły

鬥雞走犬

斗鸡走犬

dòu jī zǒu quǎn

Szczegóły

鬥酒雙柑

斗酒双柑

dòu jiǔ shuāng gān

Szczegóły

鬥絶一隅

斗絶一隅

dòu jué yī yú

Szczegóły

豆蔻年華

豆蔻年华

dòu kòu nián huá

wiek łożnicowy, dojżała dziewczyna; wczesny wiek nastoletni

marriageable age; an adolescent girl; early teens

Szczegóły

鬥麗爭妍

斗丽争妍

dòu lì zhēng yán

Szczegóły

鬥美誇麗

斗美夸丽

dòu měi kuā lì

Szczegóły

鬥媚爭妍

斗媚争妍

dòu mèi zhēng yán

Szczegóły

豆剖瓜分

dòu pōu guā fēn

podzielić coś

divide up something

Szczegóły

豆萁燃豆

dòu qí rán dòu

Szczegóły

豆萁相煎

dòu qí xiāng jiān

Szczegóły

鬥色爭妍

斗色争妍

dòu sè zhēng yán

Szczegóły

斗筲穿窬

dòu shāo chuān yú

Szczegóły

鬥霜傲雪

斗霜傲雪

dòu shuāng ào xuě

Szczegóły
Top

Import - export

BIZNES: import z i do Chin

Mamy 12 lat doświadczeń w obsłudze importu z Chin. Specjalizujemy się w przypadkach trudnych zapytaj.

Współpraca

Zapraszamy do kooperacji

Masz interesujacą propozycję? Być może będziemy zainteresowani. Napisz do nas tutaj.

Redakcje i wydawcy

Oferujemy usługi redakcji merytorycznej tekstów nt. Chin. Proste porady gratis. Zobacz listę naszych usług lub zapytaj nas tutaj.