Chiny.pl

polecamy:

Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wprowadź znak

1
2
3
4

Other options


褒貶與奪

褒贬与夺

bǎo biǎn yǔ duó

Szczegóły

保殘守缺

保残守缺

bǎo cán shǒu quē

Szczegóły

寶刀不老

宝刀不老

bǎo dāo bù lǎo

stary, ale wciąż żwawy na ciele i umyśle

old but still vigorous in mind and body

Szczegóły

寶刀未老

宝刀未老

bǎo dāo wèi lǎo

prawdziwej umiejętności nigdy się nie zapomina

true skill is never lost

Szczegóły

保國安民

保国安民

bǎo guó ān mín

strzec kraju, aby lud mógł żyć w pokoju

guard the country so that the people can live in peace

Szczegóły

飽漢不知餓漢飢

饱汉不知饿汉饥

bǎo hàn bù zhī è hàn jī

Szczegóły

保家衛國

保家卫国

bǎo jiā wèi guó

chronić dom i bronić kraj

protect home and defend the country

Szczegóły

飽經滄桑

饱经沧桑

bǎo jīng cāng sāng

doświadczyć wiele złośliwości losu

have experienced many vicissitudes of life

Szczegóły

飽經風霜

饱经风霜

bǎo jīng fēng shuāng

znękany przez pogodę; doświadczony przez trudy życia i przeciwności losu

weather-beaten; having experienced hardships of life

Szczegóły

半半拉拉

bàn bàn lā lā

niepełny, nieukończony

incomplete; unfinished

Szczegóły

半半路路

bàn bàn lù lù

w połowie drogi

halfway; midway

Szczegóły

敗不旋踵

败不旋踵

bài bù xuán zhǒng

〈wr.〉 in a very brief moment

Szczegóły

敗材傷錦

败材伤锦

bài cái shāng jǐn

Szczegóły

拜賜之師

拜赐之师

bài cì zhī shī

Szczegóły

拜倒轅門

拜倒辕门

bài dǎo yuán mén

Szczegóły

敗德辱行

败德辱行

bài dé rǔ xíng

Szczegóły

拜恩私室

bài ēn sī shì

Szczegóły

稗耳販目

稗耳贩目

bài ěr fàn mù

Szczegóły

敗法亂紀

败法乱纪

bài fǎ luàn jì

Szczegóły

敗鼓之皮

败鼓之皮

bài gǔ zhī pí

Szczegóły

稗官小說

稗官小说

bài guān xiǎo shuō

Szczegóły

稗官野史

bài guān yě shǐ

books of anecdotes-tales

Szczegóły

拜鬼求神

bài guǐ qiú shén

Szczegóły

敗國喪家

败国丧家

bài guó sàng jiā

Szczegóły

敗國亡家

败国亡家

bài guó wáng jiā

Szczegóły

敗化傷風

败化伤风

bài huà shāng fēng

Szczegóły

敗績失據

败绩失据

bài jì shī jù

Szczegóły

敗將殘兵

败将残兵

bài jiàng cán bīng

Szczegóły

拜將封侯

拜将封侯

bài jiàng fēng hóu

Szczegóły

敗井頹垣

败井颓垣

bài jǐng tuí yuán

Szczegóły

敗軍之將

败军之将

bài jūn zhī jiàng

generał pokonanej armii

general of a defeated army

Szczegóły

敗鱗殘甲

败鳞残甲

bài lín cán jiǎ

disastrous defeat in battle

Szczegóły

敗柳殘花

败柳残花

bài liǔ cán huā

〈wr.〉 women no longer “pure” prostitutes no longer young

Szczegóły

敗事有餘,成事不足

败事有余,成事不足

bài shì yǒu yú chéng shì bù zú

spoil everything rather than help; unable to achieve (but able to ruin)

Szczegóły

敗俗傷風

败俗伤风

bài sú shāng fēng

Szczegóły

敗俗傷化

败俗伤化

bài sú shāng huà

Szczegóły

敗興而歸

败兴而归

bài xìng ér guī

come back disappointed

Szczegóły

擺袖卻金

摆袖却金

bài xiù què jīn

Szczegóły

敗於垂成

败于垂成

bài yú chuí chéng

odnieść porażkę gdy sukces był (już) w zasiegu

fail within reach of success

Szczegóły

半壁河山

bàn bì hé shān

Szczegóły

半壁江山

bàn bì jiāng shān

half the country (usu. referring to unoccupied part of invaded country)

Szczegóły

半壁山河

bàn bì shān hé

Szczegóły

半部論語

半部论语

bàn bù lún yǔ

Szczegóły

半部論語治天下

半部论语治天下

bàn bù lún yǔ zhì tiān xià

Szczegóły

半痴不顛

半痴不颠

bàn chī bù diān

Szczegóły

半籌不納

半筹不纳

bàn chóu bù nà

Szczegóły

半籌莫展

半筹莫展

bàn chóu mò chǎn

Szczegóły

半低不高

bàn dī bù gāo

Szczegóły

半懂不懂

bàn dǒng bù dǒng

half understand

Szczegóły

半間半界

半间半界

bàn gān bàn gà

Szczegóły

半間不界

半间不界

bàn gān bù gà

neither this nor that not thorough-profound ③inexplicit; equivocal ④mediocre

Szczegóły

半飢半飽

半饥半饱

bàn jī bàn bǎo

underfed

Szczegóły

班班可考

bān bān kě kǎo

manifest and well-established; worthy of credence

Szczegóły

斑駁陸離

斑驳陆离

bān bó lù lí

斑-班 bānbólùlí f.e. variegated

Szczegóły

班駁陸離

班驳陆离

bān bó lù lí

斑-班 variegated

Szczegóły

搬唇遞舌

搬唇递舌

bān chún dì shé

gossip; tell tales

Szczegóły

搬唇弄舌

bān chún nòng shé

Szczegóły

班功行賞

班功行赏

bān gōng xíng shǎng

Szczegóły

搬斤播兩

搬斤播两

bān jīn bō liǎng

chandryczyć się/ targować nad każdą drobinką

haggle over every ounce

Szczegóły

班荊道故

班荆道故

bān jīng dào gù

sit by a tree and reminisce

Szczegóły

班荊道舊

班荆道旧

bān jīng dào jiù

Szczegóły

搬口弄舌

bān kǒu nòng shé

opowiadać kłamstwa, kłamać

tell tales

Szczegóły

班馬文章

班马文章

bān mǎ wén zhāng

Szczegóły

班門弄斧

班门弄斧

bān mén nòng fǔ

pokazać swój talent lub umiejętność przed ekspertem

show off one's slight talent-skill before an expert

Szczegóły

搬弄是非

bān nòng shì fēi

siać niezgodę, opowiadać bajeczki, wprowadzać w błąd

sow discord; tell tales; make mischief

Szczegóły

搬起石頭打自己的腳

搬起石头打自己的脚

bān qǐ shí tóu dǎ zì jǐ dejiǎo

Szczegóły

班師得勝

班师得胜

bān shī dé shèng

Szczegóły

班師回朝

班师回朝

bān shī huí cháo

〈wr.〉 withdraw troops from the front return after victory

Szczegóły

班師回俯

班师回俯

bān shī huí fǔ

Szczegóły

搬石砸腳

搬石砸脚

bān shí zá jiǎo

Szczegóły

班香宋艷

班香宋艳

bān xiāng sòng yàn

Szczegóły

班衣戲彩

班衣戏彩

bān yī xì cǎi

Szczegóły

班衣戲採

班衣戏采

bān yī xì cǎi

Szczegóły

斑衣戲彩

斑衣戏彩

bān yī xì cǎi

przebrać się za klauna by zabawiać rodziców, kostiumy teatralne (trad.)

dress like a clown to amuse one's parents, n. theatrical costumes 〈trad.〉

Szczegóły

半截入土

bàn jié rù tǔ

być jedną nogą w grobie

have one foot in the grave

Szczegóły

半解一知

bàn jiě yī zhī

Szczegóły

半斤八兩

半斤八两

bàn jīn bā liǎng

six of one, half a dozen of the other; Tweedledum and Tweedledee

Szczegóły

半斤八面

bàn jīn bā miàn

Szczegóły

半路出家

bàn lù chū jiā

become a monk-nun late in life switch to a new profession one was not trained for

Szczegóły

半路修行

bàn lù xiū xíng

Szczegóły

半夢半醒

半梦半醒

bàn mèng bàn xǐng

Szczegóły

半面不忘

bàn miàn bù wàng

Szczegóły

半面之交

bàn miàn zhī jiāo

a once-met acquaintance

Szczegóły

半面之舊

半面之旧

bàn miàn zhī jiù

Szczegóły

半青半黃

半青半黄

bàn qīng bàn huáng

not quite mature; know subject-lesson half well

Szczegóły

半三不四

bàn sān bù sì

Szczegóły

半上半下

bàn shàng bàn xià

Szczegóły

半上落下

bàn shàng luò xià

Szczegóły

半身不遂

bàn shēn bù suí

med. paraliż połowy ciała

med. hemiplegia (paralysis in half the body)

Szczegóły

半生半熟

bàn shēng bàn shú

Szczegóły

半生不熟

bàn shēng bù shú

half-cooked half familiar with (a lesson-etc.) ③casual acquaintance

Szczegóły

伴食宰相

bàn shí zǎi xiàng

Szczegóły

伴食中書

伴食中书

bàn shí zhōng shū

Szczegóły

半絲半縷

半丝半缕

bàn sī bàn lǜ

Szczegóły

半死半生

bàn sǐ bàn shēng

Szczegóły

半死不活

bàn sǐ bù huó

be half-dead be listless

Szczegóły

北道主人

běi dào zhǔ rén

Szczegóły

北斗之尊

běi dǒu zhī zūn

Szczegóły

北風之戀

北风之恋

běi fēng zhī liàn

Szczegóły

北宮嬰兒

北宫婴儿

běi gōng yīng ér

Szczegóły
Top

Import - export

BIZNES: import z i do Chin

Mamy 12 lat doświadczeń w obsłudze importu z Chin. Specjalizujemy się w przypadkach trudnych zapytaj.

Współpraca

Zapraszamy do kooperacji

Masz interesujacą propozycję? Być może będziemy zainteresowani. Napisz do nas tutaj.

Redakcje i wydawcy

Oferujemy usługi redakcji merytorycznej tekstów nt. Chin. Proste porady gratis. Zobacz listę naszych usług lub zapytaj nas tutaj.