Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

曖昧不明

ài mèi bù míng

曖昧之情

ài mèi zhī qíng

案兵束甲

àn bīng shù jiǎ

案劍瞋目

àn jiàn chēn mù

案無留牘

àn wú liú dú

案牘之勞

àn dú zhī láo

案牘勞形

àn dú láo xíng

案甲休兵

àn jiǎ xiū bīng

熬姜呷醋

áo jiāng xiā cù

熬心費力

áo xīn fèi lì

熬更守夜

áo gēng shǒu yè

zachować czujność nocą

keep vigil all night

熬枯受淡

áo kū shòu dàn

drag through a dull life

熬油費火

áo yóu fèi huǒ

熬清受淡

áo qīng shòu dàn

熬清守淡

áo qīng shǒu dàn

熬清守談

áo qīng shǒu tán

熬腸刮肚

áo cháng guā dù

愛不忍釋

ài bù rěn shì

love sth. too much to part with it

愛不釋手

ài bù shì shǒu

love sth. too much to part with

愛之欲其生

ài zhī yù qí shēng

愛之欲其生,惡之欲其

ài zhī yù qí shēng wù zhī

愛之欲其生,惡之欲其死

ài zhī yù qí shēng wù zhī yù qí sǐ

愛人以德

ài rén yǐ dé

愛人利物

ài rén lì wù

愛人好士

ài rén hào shì

愛則加諸膝,惡則墜諸

ài zé jiā zhū xī wù zé zhu

愛則加諸膝,惡則墜諸淵

ài zé jiā zhū xī wù zé zhuì zhū yuān

愛別離苦

ài bié lí kǔ

愛博而情不專

ài bó ér qíng bù zhuān

愛國如家

ài guó rú jiā

kochać swój kraj jak dom rodzinny

love one's country as if it were home-family

愛如己出

ài rú jǐ chū

love a child as one's own

愛如珍寶

ài rú zhēn bǎo

love sth. as if it were a precious gem

愛富嫌貧

ài fù xián pín

愛屋及烏

ài wū jí wū

kochaj mnie i mojego psa; uczucie które przechodzi także na otoczenie osoby kochanej

love me, love my dog; fondness that carries over to a loved one's surroundings

愛惜羽毛

ài xī yǔ máo

be meticulous about one's appearance; be protective of one's public image

愛憎分明

ài zēng fēn míng

mieć jasność, co kochać, a co nienawidzieć

be clear about what to love and what to hate

愛手反裘

ài shǒu fǎn qiú

愛才如命

ài cái rú mìng

愛才如渴

ài cái rú kě

愛才若渴

ài cái ruò kě

have a passion for talented people

愛日惜力

ài rì xī lì

愛毛反裘

ài máo fǎn qiú

愛民如子

ài mín rú zǐ

(o władcy) kocha poddanych jak własne dzieci

〈trad.〉 love one's subjects as if they were one's own children (of a ruler-official)

愛生惡死

ài shēng wù sǐ

愛禮存羊

ài lǐ cún yáng

愛素好古

ài sù hào gǔ

愛莫之助

ài mò zhī zhù

愛莫能助

ài mò néng zhù

willing but unable to help

愛財如命

ài cái rú mìng

love money as much as one's life

愛錢如命

ài qián rú mìng

愛鶴失眾

ài hè shī zhòng

盎盂相擊

àng yú xiāng jī

盎盂相敲

àng yú xiāng qiāo

矮人看場

ǎi rén kàn chǎng

矮人看戲

ǎi rén kàn xì

矮人觀場

ǎi rén guān cháng

follow suit without knowing why

矮子看戲

ǎi zǐ kàn xì

follow others without an opinion of one's own

矮子觀場

ǎi zǐ guān cháng

礙口識羞

ài kǒu shí xiū

礙手礙腳

ài shǒu ài jiǎo

be a hindrance

礙足礙手

ài zú ài shǒu

礙難從命

ài nán cóng mìng

聱牙佶屈

áo yá jí qū

pełen trudności, niewypowiadalne słowa

full of difficult, unpronounceable words

聱牙戟口

áo yá jǐ kǒu

聱牙詘曲

áo yá qū qū

聱牙詰屈

áo yá jié qū

聱牙詰曲

áo yá jié qū

蒼白無力

āng bái bú ilì

藹然仁者

ǎi rán rén zhě

藹然可親

ǎi rán kě qīn

miły i uprzejmy

amiable; affable

謷牙詰屈

áo yá jié qū

遨翔自得

áo xiáng zì dé

闇室不欺

àn shì bù qī

闇無天日

àn wú tiān rì

阿姑阿翁

ā gū ā wēng

husband's parents; the head of a house

阿嬌金屋

ā jiāo jīn wū

阿家阿翁

ā gū ā wēng

one's husband's parents

阿平絶倒

ā píng jué dǎo

阿平絕倒

ā píng jué dǎo

阿權膴仕

ā quán wǔ shì

阿毗地獄

ā pí dì yù

阿狗阿貓

ā gǒu ā māo

阿貓阿狗

ā māo ā gǒu

〈topo.〉 people of little importance; Tom, Dick, and Harry

阿鼻地獄

ā bí dì yù

〈Budd.〉 the Avici Hell, the last and deepest of the eight hot hells

鞍不離馬背,甲不離將身

ān bù lí mǎ bèi jiǎ bù lí jiàng shēn

鞍不離馬,甲不離身

ān bù lí mǎ jiǎ bù lí shēn

鞍前馬後

ān qián mǎ hòu

鞍馬之勞

ān mǎ zhī láo

鞍馬勞倦

ān mǎ láo juàn

鞍馬勞困

ān mǎ láo kùn

鞍馬勞神

ān mǎ láo shén

鞍馬勞頓

ān mǎ láo dùn

wyczerpany podróżą

travel-worn

騃女痴兒

ái nǚ chī ér

騃女痴男

ái nǚ chī nán

騃童鈍夫

ái tóng dùn fū

鰲頭獨占

áo tóu dú zhàn

come out on the top

鰲憤龍愁

áo fèn lóng chóu

鰲擲鯨吞

áo zhì jīng tūn

鰲擲鯨呿

áo zhì jīng qù

鰲里奪尊

áo lǐ duó zūn

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.

Opowieści z dawnego Hongkongu

Opowiadania obyczajowe z drugiej połowy XX wieku. Kilkanaście fotografii archiwalnych i autor o absolutnie wyjątkowym życiorysie: urzędnik kolonialny, filantrop, dziennikarz o trzech ojczyznach