Słownik Chengyu

Chengyu to czteroznakowe frazy języka chińskiego. Mogą to być idiomy, skróty przysłów i maksym, popularne frazy. Są często wyznacznikiem wykształcenia osób, które ich używają.

Wyszukiwanie zaawansowane

安生樂業

ān shēng lè yè

安生服業

ān shēng fú yè

安眉帶眼

ān méi dài yǎn

安神定魄

ān shén dìng pò

calm the mind and soothe the nerves

安老懷少

ān lǎo huái shào

安良除暴

ān liáng chú bào

pacify the good and get rid of bullies

安若泰山

ān ruò tài shān

安營下寨

ān yíng xià zhài

安營扎寨

ān yíng zhā zhài

(pitch) camp

安貧樂賤

ān pín lè jiàn

安貧樂道

ān pín lè dào

be happy to lead a simple virtuous life

安貧守道

ān pín shǒu dào

安身為樂

ān shēn wéi lè

be glad to have a place to settle down

安身之地

ān shēn zhī dì

安身之處

ān shēn zhī chù

安身樂業

ān shēn lè yè

安身立命

ān shēn lì mìng

settle down and get on with one's lifework

安車蒲輪

ān chē pú lún

安適如常

ān shì rú cháng

安邦定國

ān bāng dìng guó

przynieść państwu spokój i stabilizację

bring peace and stability to the country

安邦治國

ān bāng zhì guó

administer-run a country 34-12

安閑自在

ān xián zì zài

安閑自得

ān xián zì dé

安魂定魄

ān hún dìng pò

岸然道貌

àn rán dào mào

have a dignified-grave appearance (like a Daoist priest)

岸穀之變

àn gǔ zhī bì an

懊悔無及

ào huǐ wú jí

按兵不舉

àn bīng bù jǔ

按兵不動

àn bīng bù dòng

wstrzymać się, nie podejmować żadnej akcji

hold back; take no action

按兵束甲

àn bīng shù jiǎ

按名責實

àn míng zé shí

按圖索駿

àn tú suǒ jùn

按圖索驥

àn tú suǒ jì

podążać za wskazówkami w trakcie poszukiwań

follow clues to locate sth.

按堵如故

àn dǔ rú gù

按捺不住

àn nà bù zhù

be unable to hold back

按步就班

àn bù jiù bān

按甲休兵

àn jiǎ xiū bīng

按甲寢兵

àn jiǎ qǐn bīng

按行自抑

àn xíng zì yì

按轡徐行

àn pèi xú xíng

按部就班

àn bù jiù bān

realizować właściwe procedury

follow conventional procedures

挨三頂五

āi sān dǐng wǔ

挨凍受餓

ái dòng shòu è

挨家挨戶

āi jiāi hù

(chodzić) od drzwi do drzwi

(go) from door to door

挨山塞海

āi shān sè hǎi

挨肩疊背

āi jiān dié bèi

być bardzo zatłoczonym

be very crowded

挨肩並足

āi jiān bìng zú

挨肩搭背

āi jiān dā bèi

arms around each other's shoulders ; intimate

挨肩擦背

āi jiān cā bèi

挨肩擦臉

āi jiān cā liǎn

挨肩擦膀

āi jiān cā bǎng

be crowded together; rub shoulders; be near and intimate

挨肩迭背

āi jiān dié bèi

挨門挨戶

āi mén āi hù

chodzić od drzwi do drzwi

go from door to door

挨門逐戶

āi mén zhú hù

go from door to door

挨風緝縫

āi fēng jī fèng

捱三頂五

āi sān dǐng wǔ

捱三頂四

āi sān dǐng sì

捱風緝縫

āi fēng qī fèng

敖不可長

ào bù kě zhǎng

敖世輕物

áo shì qīng wù

昂頭天外

áng tóu tiān wài

昂頭挺胸

áng tóu tǐng xiōng

昂頭闊步

áng tóu kuò bù

昂昂自若

áng áng zì roò

昂然直入

áng rán zhí rù

昂然自得

áng rán zì dé

昂然自若

áng rán zì ruò

昂藏七尺

áng zàng qī chǐ

昂霄聳壑

áng xiāo sǒng hè

昂首伸眉

áng shǒu shēn méi

昂首天外

áng shǒu tiān wài

昂首挺胸

áng shǒu tǐng xiōng

昂首望天

áng shǒu wàng tiān

disdain to investigate conditions at the lower levels

昂首闊步

áng shǒu kuò bù

stride proudly forward with head high

暗中摸索

àn zhōng mō suǒ

grope in the dark

暗室不欺

àn shì bù qī

暗室虧心

àn shì kuī xīn

暗室屋漏

àn shì wū lòu

暗室欺心

àn shì qī xīn

暗室求物

àn shì qiú wù

暗室私心

àn shì sī xīn

暗室逢燈

àn shì féng dēng

暗度金針

àn dù jīn zhēn

暗弱無斷

àn ruò wú duàn

暗鬥明爭

àn dòu míng zhēng

暗無天日

àn wú tiān rì

very dark (of a room-place-etc.) total absence of justice

暗昧之事

àn mèi zhī shì

暗氣暗惱

àn qì àn nǎo

暗淡無光

àn dàn wú guāng

dim and dark

暗渡陳倉

àn dù chén cāng

do sth. under cover of doing sth. else ;rendezvous secretly

暗度陳倉

àn dù chén cāng

robić coś pod przykryciem czegoś innego

do sth. under cover of doing sth. else; rendezvous secretly

暗箭中人

àn jiàn zhòng rén

暗箭傷人

àn jiàn shāng rén

stab sb. in back

暗箭明槍

àn jiàn míng qiāng

暗箭難防

àn jiàn nán fáng

暗緑稀紅

àn lǜ xī hóng

暗綠稀紅

àn lǜ xī hóng

暗送秋波

àn sòng qiū bō

flirt ; make secret overtures to sb.

暗錘打人

àn chuí dǎ rén

暗香疏影

àn xiāng shū yǐng

〈wr.〉 (a descriptive phrase for) Chinese plum flowers

Chengyu alfabetycznie:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z

Statystyki

Opcje wyświetlania


Kup książki twórcy Chiny.pl

36 forteli

Podręcznik budowania obrazów mentalnych i dziesiątki anegdot historycznych — ze wstępem Andrzeja Sapkowskiego

Siły psychohistorii

Podobnie jak w bestsellerze 36 forteli jest to studium oraz dziesiątki przykładów. • Temat poradnika: dostrzeganie ukrytych prawidłowości i przewidywanie przyszłych zdarzeń. Anegdoty o mistrzach obserwacji rzeczywistości i mistrzach zmieniania myśli w czyn.

Starożytna mądrość chińska

Zbiór 81 sentencji i cytatów, które są jednocześnie kluczem do zrozumienia chińskiej mentalności i chińskiej kultury

Drogi wędrownych doradców

Pięknie ilustrowany zbiór 81 maksym układających się w wizję starożytnych artystów, poetów i ludzi czynu, których zbiorowy wysiłek stał się fundamentem chińskiej cywilizacji.

Opowieści z dawnych Chin

Zbiór pięknych, pełnych pozytywnej energii opowieści oraz skłaniających do zadumy legend i anegdot, który pomoże ci zrozumieć kulturę i historię Państwa Środka.

Chiny. Zrozumieć imperium

Zbiór 81 maksym i przysłów, z pomocą których zrozumiesz esencję chińskiej historii: poznasz czyny i uczucia ludzi, których losy i czyny są tworzywem chińskiej państwowości i aspiracji imperialnych.

Sun Zi i jego Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w przekładzie Piotra Plebaniaka bezpośrednio z chińskiego języka klasycznego, stylizowany na piękną polszczyznę Sienkiewicza. Do tego wizje wojny i konfliktów prof Bralczyka i ponad 20 innych mistrzów oraz ekspertów.

Traktat Sztuka wojny

Traktat Sztuka wojny w wizjonerskim przekładzie i z omówieniem Piotra Plebaniaka. Język przekładu stylizowany na piękną staropolszczyznę.

Opowieści z dawnego Hongkongu

Opowiadania obyczajowe z drugiej połowy XX wieku. Kilkanaście fotografii archiwalnych i autor o absolutnie wyjątkowym życiorysie: urzędnik kolonialny, filantrop, dziennikarz o trzech ojczyznach